ACTI9 MCB

mỗi trang
ARA auto recloser aux for iC60 3-4P 230VAC - Model A9C70134

ARA auto recloser aux for iC60 3-4P 230VAC - Model A9C70134

ARA auto recloser aux for iC60 3-4P 230VAC - Model A9C70134 Mã hàng: A9C70134 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

14,049,200 đ
MUA NGAY
ARA auto recloser aux for iC60 1P-1PN-2P 230VAC - Model A9C70132

ARA auto recloser aux for iC60 1P-1PN-2P 230VAC - Model A9C70132

ARA auto recloser aux for iC60 1P-1PN-2P 230VAC - Model A9C70132 Mã hàng: A9C70132 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

14,049,200 đ
MUA NGAY
RCA remote ctrl aux for iC60 3P-4P 230VAC - Model A9C70114

RCA remote ctrl aux for iC60 3P-4P 230VAC - Model A9C70114

RCA remote ctrl aux for iC60 3P-4P 230VAC - Model A9C70114 Mã hàng: A9C70114 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

10,126,600 đ
MUA NGAY
RCA remote ctrl aux for iC60 1P-1PN-2P 230VAC - Model A9C70112

RCA remote ctrl aux for iC60 1P-1PN-2P 230VAC - Model A9C70112

RCA remote ctrl aux for iC60 1P-1PN-2P 230VAC - Model A9C70112 Mã hàng: A9C70112 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

10,126,600 đ
MUA NGAY
Auxiliary fault contact iSD - Model A9A26927

Auxiliary fault contact iSD - Model A9A26927

Auxiliary fault contact iSD - Model A9A26927 Mã hàng: A9A26927 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

389,400 đ
MUA NGAY
Auxiliary contact iOF+iSD/iOF 240-415VAC 24-130VDC - Model A9A26929

Auxiliary contact iOF+iSD/iOF 240-415VAC 24-130VDC - Model A9A26929

Auxiliary contact iOF+iSD/iOF 240-415VAC 24-130VDC - Model A9A26929 Mã hàng: A9A26929 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

413,600 đ
MUA NGAY
Auxiliary contact iOF 240-415VAC 24-130VDC - Model A9A26924

Auxiliary contact iOF 240-415VAC 24-130VDC - Model A9A26924

Auxiliary contact iOF 240-415VAC 24-130VDC - Model A9A26924 Mã hàng: A9A26924 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

389,400 đ
MUA NGAY
Voltage release, iMN, tripping unit 220.240VAC - Model A9A26963

Voltage release, iMN, tripping unit 220.240VAC - Model A9A26963

Voltage release, iMN, tripping unit 220.240VAC - Model A9A26963 Mã hàng: A9A26963 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,670,900 đ
MUA NGAY
Voltage release, iMN, tripping unit 48VAC 48VDC- Model A9A26961

Voltage release, iMN, tripping unit 48VAC 48VDC- Model A9A26961

Voltage release, iMN, tripping unit 48VAC 48VDC- Model A9A26961 Mã hàng: A9A26961 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,358,500 đ
MUA NGAY
Voltage release, iMN, tripping unit 220.240 VAC - Model A9A26960

Voltage release, iMN, tripping unit 220.240 VAC - Model A9A26960

Voltage release, iMN, tripping unit 220.240 VAC - Model A9A26960 Mã hàng: A9A26948 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,833,700 đ
MUA NGAY
Shunt release IMX-OF 12-24VAC, 12-24VDC - Model A9A26948

Shunt release IMX-OF 12-24VAC, 12-24VDC - Model A9A26948

Shunt release IMX-OF 12-24VAC, 12-24VDC - Model A9A26948 Mã hàng: A9A26948 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,493,800 đ
MUA NGAY
Shunt release IMX-OF 48VAC, 48VDC - Model A9A26947

Shunt release IMX-OF 48VAC, 48VDC - Model A9A26947

Shunt release IMX-OF 48VAC, 48VDC - Model A9A26947 Mã hàng: A9A26947 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,493,800 đ
MUA NGAY
Shunt release IMX-OF 100-415VAC, 110-130VDC - Model A9A26946

Shunt release IMX-OF 100-415VAC, 110-130VDC - Model A9A26946

Shunt release IMX-OF 100-415VAC, 110-130VDC - Model A9A26946 Mã hàng: A9A26946 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,554,300 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 4P 125A 15kA - Model A9N18481

Acti9 C120H MCB 4P 125A 15kA - Model A9N18481

Acti9 C120H MCB 4P 125A 15kA - Model A9N18481 Mã hàng: A9N18481 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,777,300 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 4P 100A 15kA - Model A9N18480

Acti9 C120H MCB 4P 100A 15kA - Model A9N18480

Acti9 C120H MCB 4P 100A 15kA - Model A9N18480 Mã hàng: A9N18480 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,495,700 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 4P 80A 15kA - Model A9N18479

Acti9 C120H MCB 4P 80A 15kA - Model A9N18479

Acti9 C120H MCB 4P 80A 15kA - Model A9N18479 Mã hàng: A9N18479 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,365,900 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 4P 63A 15kA - Model A9N18478

Acti9 C120H MCB 4P 63A 15kA - Model A9N18478

Acti9 C120H MCB 4P 63A 15kA - Model A9N18478 Mã hàng: A9N18478 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,318,600 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 3P 125A 15kA - Model A9N18470

Acti9 C120H MCB 3P 125A 15kA - Model A9N18470

Acti9 C120H MCB 3P 125A 15kA - Model A9N18470 Mã hàng: A9N18470 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,703,700 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 3P 100A 15kA - Model A9N18469

Acti9 C120H MCB 3P 100A 15kA - Model A9N18469

Acti9 C120H MCB 3P 100A 15kA - Model A9N18469 Mã hàng: A9N18469 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,644,300 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 3P 80A 15kA - Model A9N18468

Acti9 C120H MCB 3P 80A 15kA - Model A9N18468

Acti9 C120H MCB 3P 80A 15kA - Model A9N18468 Mã hàng: A9N18468 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,468,300 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 3P 63A 15kA - Model A9N18467

Acti9 C120H MCB 3P 63A 15kA - Model A9N18467

Acti9 C120H MCB 3P 63A 15kA - Model A9N18467 Mã hàng: A9N18467 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,360,500 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 2P 125A 15kA - Model A9N18459

Acti9 C120H MCB 2P 125A 15kA - Model A9N18459

Acti9 C120H MCB 2P 125A 15kA - Model A9N18459 Mã hàng: A9N18459 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,596,000 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 2P 100A 15kA - Model A9N18458

Acti9 C120H MCB 2P 100A 15kA - Model A9N18458

Acti9 C120H MCB 2P 100A 15kA - Model A9N18458 Mã hàng: A9N18458 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,417,800 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 2P 80A 15kA - Model A9N18457

Acti9 C120H MCB 2P 80A 15kA - Model A9N18457

Acti9 C120H MCB 2P 80A 15kA - Model A9N18457 Mã hàng: A9N18457 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,240,700 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 2P 63A 15kA - Model A9N18456

Acti9 C120H MCB 2P 63A 15kA - Model A9N18456

Acti9 C120H MCB 2P 63A 15kA - Model A9N18456 Mã hàng: A9N18456 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,161,500 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 1P 125A 15kA - Model A9N18448

Acti9 C120H MCB 1P 125A 15kA - Model A9N18448

Acti9 C120H MCB 1P 125A 15kA - Model A9N18448 Mã hàng: A9N18448 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,260,600 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 1P 100A 15kA - Model A9N18447

Acti9 C120H MCB 1P 100A 15kA - Model A9N18447

Acti9 C120H MCB 1P 100A 15kA - Model A9N18447 Mã hàng: A9N18447 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,179,200 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 1P 80A 15kA - Model A9N18446

Acti9 C120H MCB 1P 80A 15kA - Model A9N18446

Acti9 C120H MCB 1P 80A 15kA - Model A9N18446 Mã hàng: A9N18446 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,097,800 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 1P 63A 15kA - Model A9N18445

Acti9 C120H MCB 1P 63A 15kA - Model A9N18445

Acti9 C120H MCB 1P 63A 15kA - Model A9N18445 Mã hàng: A9N18445 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,023,000 đ
MUA NGAY
Acti9 C120N MCB 4P 125A 10kA - Model A9N18376

Acti9 C120N MCB 4P 125A 10kA - Model A9N18376

Acti9 C120N MCB 4P 125A 10kA - Model A9N18376 Mã hàng: A9N18376 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,637,600 đ
MUA NGAY
Acti9 C120N MCB 4P 100A 10kA - Model A9N18374

Acti9 C120N MCB 4P 100A 10kA - Model A9N18374

Acti9 C120N MCB 4P 100A 10kA - Model A9N18374 Mã hàng: A9N18374 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,363,700 đ
MUA NGAY
Acti9 C120N MCB 4P 80A 10kA - Model A9N18372

Acti9 C120N MCB 4P 80A 10kA - Model A9N18372

Acti9 C120N MCB 4P 80A 10kA - Model A9N18372 Mã hàng: A9N18372 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,237,200 đ
MUA NGAY
Acti9 C120N MCB 4P 63A 10kA - Model A9N18371

Acti9 C120N MCB 4P 63A 10kA - Model A9N18371

Acti9 C120N MCB 4P 63A 10kA - Model A9N18371 Mã hàng: A9N18371 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,192,100 đ
MUA NGAY
Acti9 C120N MCB 3P 125A 10kA - Model A9N18369

Acti9 C120N MCB 3P 125A 10kA - Model A9N18369

Acti9 C120N MCB 3P 125A 10kA - Model A9N18369 Mã hàng: A9N18369 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,597,000 đ
MUA NGAY
Acti9 C120N MCB 3P 100A 10kA - Model A9N18367

Acti9 C120N MCB 3P 100A 10kA - Model A9N18367

Acti9 C120N MCB 3P 100A 10kA - Model A9N18367 Mã hàng: A9N18367 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,537,600 đ
MUA NGAY
Acti9 C120N MCB 3P 80A 10kA - Model A9N18365

Acti9 C120N MCB 3P 80A 10kA - Model A9N18365

Acti9 C120N MCB 3P 80A 10kA - Model A9N18365 Mã hàng: A9N18365 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,368,200 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 106
  • Hôm nay 318
  • Hôm qua 12,457
  • Trong tuần 29,191
  • Trong tháng 143,630
  • Tổng cộng 2,263,470

Top

   (0)