ACTI9 MCB

mỗi trang
Vigi module for iC60 4P 220-415VAC 300[s]mA ≤63A - Model A9V25463

Vigi module for iC60 4P 220-415VAC 300[s]mA ≤63A - Model A9V25463

Vigi module for iC60 4P 220-415VAC 300[s]mA ≤63A - Model A9V25463 Mã hàng: A9V25463 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

6,430,600 đ
MUA NGAY
Vigi module for iC60 4P 220-415VAC 30mA ≤63A - Model A9V41463

Vigi module for iC60 4P 220-415VAC 30mA ≤63A - Model A9V41463

Vigi module for iC60 4P 220-415VAC 30mA ≤63A - Model A9V41463 Mã hàng: A9V41463 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

6,561,500 đ
MUA NGAY
Vigi module for iC60 4P 220-415VAC 300mA ≤25A - Model A9V44425

Vigi module for iC60 4P 220-415VAC 300mA ≤25A - Model A9V44425

Vigi module for iC60 4P 220-415VAC 300mA ≤25A - Model A9V44425 Mã hàng: A9V44425 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,062,400 đ
MUA NGAY
Vigi module for iC60 4P 220-415VAC 30mA ≤25A - Model A9V41425

Vigi module for iC60 4P 220-415VAC 30mA ≤25A - Model A9V41425

Vigi module for iC60 4P 220-415VAC 30mA ≤25A - Model A9V41425 Mã hàng: A9V41425 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,373,600 đ
MUA NGAY
Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 300[s]mA ≤63A - Model A9V25363

Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 300[s]mA ≤63A - Model A9V25363

Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 300[s]mA ≤63A - Model A9V25363 Mã hàng: A9V25363 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

5,600,100 đ
MUA NGAY
Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 300mA ≤63A - Model A9V44363

Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 300mA ≤63A - Model A9V44363

Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 300mA ≤63A - Model A9V44363 Mã hàng: A9V44363 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,999,600 đ
MUA NGAY
Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 30mA ≤63A - Model A9V41363

Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 30mA ≤63A - Model A9V41363

Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 30mA ≤63A - Model A9V41363 Mã hàng: A9V41363 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

5,715,600 đ
MUA NGAY
Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 300mA ≤25A - Model A9V44325

Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 300mA ≤25A - Model A9V44325

Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 300mA ≤25A - Model A9V44325 Mã hàng: A9V44325 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,666,400 đ
MUA NGAY
Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 30mA ≤25A - Model A9V41325

Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 30mA ≤25A - Model A9V41325

Vigi module for iC60 3P 220-415VAC 30mA ≤25A - Model A9V41325 Mã hàng: A9V41325 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,810,400 đ
MUA NGAY
Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 300[s]mA ≤63A - Model A9V25263

Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 300[s]mA ≤63A - Model A9V25263

Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 300[s]mA ≤63A - Model A9V25263 Mã hàng: A9V25263 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,149,200 đ
MUA NGAY
Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 300mA ≤63A - Model A9V44263

Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 300mA ≤63A - Model A9V44263

Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 300mA ≤63A - Model A9V44263 Mã hàng: A9V44263 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,963,400 đ
MUA NGAY
Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 30mA ≤63A - Model A9V41263

Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 30mA ≤63A - Model A9V41263

Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 30mA ≤63A - Model A9V41263 Mã hàng: A9V41263 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,233,900 đ
MUA NGAY
Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 300mA ≤20A - Model A9V44225

Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 300mA ≤20A - Model A9V44225

Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 300mA ≤20A - Model A9V44225 Mã hàng: A9V44225 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,975,600 đ
MUA NGAY
Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 30mA ≤20A - Model A9V41225

Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 30mA ≤20A - Model A9V41225

Vigi module for iC60 2P 220-415VAC 30mA ≤20A - Model A9V41225 Mã hàng: A9V41225 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,824,800 đ
MUA NGAY
Fault indicating switch iSD 24-415VAC 24-130VDC - Model A9N26927

Fault indicating switch iSD 24-415VAC 24-130VDC - Model A9N26927

Fault indicating switch iSD 24-415VAC 24-130VDC - Model A9N26927 Mã hàng: A9N26927 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

381,700 đ
MUA NGAY
Auxiliary contacts iOF+iSD/iOF 24-415VAC 24-130VDC - Model A9N26929

Auxiliary contacts iOF+iSD/iOF 24-415VAC 24-130VDC - Model A9N26929

Auxiliary contacts iOF+iSD/iOF 24-415VAC 24-130VDC - Model A9N26929 Mã hàng: A9N26929 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

407,000 đ
MUA NGAY
Auxiliary contacts iOF 24-415VAC 24-130VDC - Model A9N26924

Auxiliary contacts iOF 24-415VAC 24-130VDC - Model A9N26924

Auxiliary contacts iOF 24-415VAC 24-130VDC - Model A9N26924 Mã hàng: A9N26924 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

381,700 đ
MUA NGAY
Undervoltage release iMN instantaneous 48VAC 48VDC - Model A9N26961

Undervoltage release iMN instantaneous 48VAC 48VDC - Model A9N26961

Undervoltage release iMN instantaneous 48VAC 48VDC - Model A9N26961 Mã hàng: A9N26961 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,332,100 đ
MUA NGAY
Undervoltage release iMN instantaneous 220-240VAC - Model A9N26960

Undervoltage release iMN instantaneous 220-240VAC - Model A9N26960

Undervoltage release iMN instantaneous 220-240VAC - Model A9N26960 Mã hàng: A9N26960 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,798,500 đ
MUA NGAY
MX Shunt Trip MX plus 1 OF 12-24VAC 12-24VDC - Model A9N26948

MX Shunt Trip MX plus 1 OF 12-24VAC 12-24VDC - Model A9N26948

MX Shunt Trip MX plus 1 OF 12-24VAC 12-24VDC - Model A9N26948 Mã hàng: A9N26948 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,464,100 đ
MUA NGAY
MX Shunt Trip MX plus 1 OF 48VAC 48VDC - Model A9N26947

MX Shunt Trip MX plus 1 OF 48VAC 48VDC - Model A9N26947

MX Shunt Trip MX plus 1 OF 48VAC 48VDC - Model A9N26947 Mã hàng: A9N26947 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,464,100 đ
MUA NGAY
MX Shunt Trip MX plus 1 OF 100-415VAC 110-130VDC - Model A9N26946

MX Shunt Trip MX plus 1 OF 100-415VAC 110-130VDC - Model A9N26946

MX Shunt Trip MX plus 1 OF 100-415VAC 110-130VDC - Model A9N26946 Mã hàng: A9N26946 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,524,600 đ
MUA NGAY
ARA auto recloser aux for iC60 3-4P 230VAC - Model A9C70134

ARA auto recloser aux for iC60 3-4P 230VAC - Model A9C70134

ARA auto recloser aux for iC60 3-4P 230VAC - Model A9C70134 Mã hàng: A9C70134 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

14,049,200 đ
MUA NGAY
ARA auto recloser aux for iC60 1P-1PN-2P 230VAC - Model A9C70132

ARA auto recloser aux for iC60 1P-1PN-2P 230VAC - Model A9C70132

ARA auto recloser aux for iC60 1P-1PN-2P 230VAC - Model A9C70132 Mã hàng: A9C70132 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

14,049,200 đ
MUA NGAY
RCA remote ctrl aux for iC60 3P-4P 230VAC - Model A9C70114

RCA remote ctrl aux for iC60 3P-4P 230VAC - Model A9C70114

RCA remote ctrl aux for iC60 3P-4P 230VAC - Model A9C70114 Mã hàng: A9C70114 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

10,126,600 đ
MUA NGAY
RCA remote ctrl aux for iC60 1P-1PN-2P 230VAC - Model A9C70112

RCA remote ctrl aux for iC60 1P-1PN-2P 230VAC - Model A9C70112

RCA remote ctrl aux for iC60 1P-1PN-2P 230VAC - Model A9C70112 Mã hàng: A9C70112 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

10,126,600 đ
MUA NGAY
Auxiliary fault contact iSD - Model A9A26927

Auxiliary fault contact iSD - Model A9A26927

Auxiliary fault contact iSD - Model A9A26927 Mã hàng: A9A26927 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

389,400 đ
MUA NGAY
Auxiliary contact iOF+iSD/iOF 240-415VAC 24-130VDC - Model A9A26929

Auxiliary contact iOF+iSD/iOF 240-415VAC 24-130VDC - Model A9A26929

Auxiliary contact iOF+iSD/iOF 240-415VAC 24-130VDC - Model A9A26929 Mã hàng: A9A26929 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

413,600 đ
MUA NGAY
Auxiliary contact iOF 240-415VAC 24-130VDC - Model A9A26924

Auxiliary contact iOF 240-415VAC 24-130VDC - Model A9A26924

Auxiliary contact iOF 240-415VAC 24-130VDC - Model A9A26924 Mã hàng: A9A26924 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

389,400 đ
MUA NGAY
Voltage release, iMN, tripping unit 220.240VAC - Model A9A26963

Voltage release, iMN, tripping unit 220.240VAC - Model A9A26963

Voltage release, iMN, tripping unit 220.240VAC - Model A9A26963 Mã hàng: A9A26963 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,670,900 đ
MUA NGAY
Voltage release, iMN, tripping unit 48VAC 48VDC- Model A9A26961

Voltage release, iMN, tripping unit 48VAC 48VDC- Model A9A26961

Voltage release, iMN, tripping unit 48VAC 48VDC- Model A9A26961 Mã hàng: A9A26961 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,358,500 đ
MUA NGAY
Voltage release, iMN, tripping unit 220.240 VAC - Model A9A26960

Voltage release, iMN, tripping unit 220.240 VAC - Model A9A26960

Voltage release, iMN, tripping unit 220.240 VAC - Model A9A26960 Mã hàng: A9A26948 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,833,700 đ
MUA NGAY
Shunt release IMX-OF 12-24VAC, 12-24VDC - Model A9A26948

Shunt release IMX-OF 12-24VAC, 12-24VDC - Model A9A26948

Shunt release IMX-OF 12-24VAC, 12-24VDC - Model A9A26948 Mã hàng: A9A26948 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,493,800 đ
MUA NGAY
Shunt release IMX-OF 48VAC, 48VDC - Model A9A26947

Shunt release IMX-OF 48VAC, 48VDC - Model A9A26947

Shunt release IMX-OF 48VAC, 48VDC - Model A9A26947 Mã hàng: A9A26947 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,493,800 đ
MUA NGAY
Shunt release IMX-OF 100-415VAC, 110-130VDC - Model A9A26946

Shunt release IMX-OF 100-415VAC, 110-130VDC - Model A9A26946

Shunt release IMX-OF 100-415VAC, 110-130VDC - Model A9A26946 Mã hàng: A9A26946 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,554,300 đ
MUA NGAY
Acti9 C120H MCB 4P 125A 15kA - Model A9N18481

Acti9 C120H MCB 4P 125A 15kA - Model A9N18481

Acti9 C120H MCB 4P 125A 15kA - Model A9N18481 Mã hàng: A9N18481 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,777,300 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 80
  • Hôm nay 883
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,394
  • Trong tháng 171,592
  • Tổng cộng 4,682,980

Top

   (0)