Cầu dao (MCB) Sino - Vanlock

mỗi trang
Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 125A - Model PS100H/4/D125

Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 125A - Model PS100H/4/D125

Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 125A - Model PS100H/4/D125 Mã hàng: PS100H/4/D125 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

957,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 100A - Model PS100H/4/D100

Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 100A - Model PS100H/4/D100

Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 100A - Model PS100H/4/D100 Mã hàng: PS100H/4/D80 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

957,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 80A - Model PS100H/4/D80

Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 80A - Model PS100H/4/D80

Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 80A - Model PS100H/4/D80 Mã hàng: PS100H/4/D80 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

957,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 125A - Model PS100H/3/D125

Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 125A - Model PS100H/3/D125

Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 125A - Model PS100H/3/D125 Mã hàng: PS100H/3/D125 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

580,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 100A - Model PS100H/3/D100

Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 100A - Model PS100H/3/D100

Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 100A - Model PS100H/3/D100 Mã hàng: PS100H/3/D100 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

580,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 80A - Model PS100H/3/D80

Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 80A - Model PS100H/3/D80

Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 80A - Model PS100H/3/D80 Mã hàng: PS100H/3/D80 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

580,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 125A - Model PS100H/2/D125

Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 125A - Model PS100H/2/D125

Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 125A - Model PS100H/2/D125 Mã hàng: PS100H/2/D125 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

380,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 100A - Model PS100H/2/D100

Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 100A - Model PS100H/2/D100

Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 100A - Model PS100H/2/D100 Mã hàng: PS100H/2/D100 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

380,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 80A - Model PS100H/2/D80

Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 80A - Model PS100H/2/D80

Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 80A - Model PS100H/2/D80 Mã hàng: PS100H/2/D80 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

380,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 125A - Model PS100H/1/D125

Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 125A - Model PS100H/1/D125

Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 125A - Model PS100H/1/D125 Mã hàng: PS100H/1/D125 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

290,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 100A - Model PS100H/1/D100

Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 100A - Model PS100H/1/D100

Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 100A - Model PS100H/1/D100 Mã hàng: PS100H/1/D100 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

290,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 80A - Model PS100H/1/D80

Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 80A - Model PS100H/1/D80

Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 80A - Model PS100H/1/D80 Mã hàng: PS100H/1/D80 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

290,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 63A - Model PS45S/C4063

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 63A - Model PS45S/C4063

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 63A - Model PS45S/C4063 Mã hàng: PS45S/C4063 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

398,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 50A - Model PS45S/C4050

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 50A - Model PS45S/C4050

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 50A - Model PS45S/C4050 Mã hàng: PS45S/C4050 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

398,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 40A - Model PS45S/C4040

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 40A - Model PS45S/C4040

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 40A - Model PS45S/C4040 Mã hàng: PS45S/C4040 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

308,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 32A - Model PS45S/C4032

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 32A - Model PS45S/C4032

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 32A - Model PS45S/C4032 Mã hàng: PS45S/C4032 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

308,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 25A - Model PS45S/C4025

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 25A - Model PS45S/C4025

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 25A - Model PS45S/C4025 Mã hàng: PS45S/C4025 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

308,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 20A - Model PS45S/C4020

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 20A - Model PS45S/C4020

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 20A - Model PS45S/C4020 Mã hàng: PS45S/C4020 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

308,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 16A - Model PS45S/C4016

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 16A - Model PS45S/C4016

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 16A - Model PS45S/C4016 Mã hàng: PS45S/C4016 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

308,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 10A - Model PS45S/C4010

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 10A - Model PS45S/C4010

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 10A - Model PS45S/C4010 Mã hàng: PS45S/C4010 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

308,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 6A - Model PS45S/C4006

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 6A - Model PS45S/C4006

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 6A - Model PS45S/C4006 Mã hàng: PS45S/C4006 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

308,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 63A - Model PS45S/C3063

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 63A - Model PS45S/C3063

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 63A - Model PS45S/C3063 Mã hàng: PS45S/C3063 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

265,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 50A - Model PS45S/C3050

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 50A - Model PS45S/C3050

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 50A - Model PS45S/C3050 Mã hàng: PS45S/C3050 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

265,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 40A - Model PS45S/C3040

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 40A - Model PS45S/C3040

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 40A - Model PS45S/C3040 Mã hàng: PS45S/C3040 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

219,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 32A - Model PS45S/C3032

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 32A - Model PS45S/C3032

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 32A - Model PS45S/C3032 Mã hàng: PS45S/C3032 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

219,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 25A - Model PS45S/C3025

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 25A - Model PS45S/C3025

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 25A - Model PS45S/C3025 Mã hàng: PS45S/C3025 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

219,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 20A - Model PS45S/C3020

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 20A - Model PS45S/C3020

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 20A - Model PS45S/C3020 Mã hàng: PS45S/C3020 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

219,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 16A - Model PS45S/C3016

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 16A - Model PS45S/C3016

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 16A - Model PS45S/C3016 Mã hàng: PS45S/C3016 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

219,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 10A - Model PS45S/C3010

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 10A - Model PS45S/C3010

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 10A - Model PS45S/C3010 Mã hàng: PS45S/C3010 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

219,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 6A - Model PS45S/C3006

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 6A - Model PS45S/C3006

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 6A - Model PS45S/C3006 Mã hàng: PS45S/C3006 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

219,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 63A - Model PS45S/C2063

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 63A - Model PS45S/C2063

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 63A - Model PS45S/C2063 Mã hàng: PS45S/C2063 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

190,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 50A - Model PS45S/C2050

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 50A - Model PS45S/C2050

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 50A - Model PS45S/C2050 Mã hàng: PS45S/C2050 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

190,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 40A - Model PS45S/C2040

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 40A - Model PS45S/C2040

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 40A - Model PS45S/C2040 Mã hàng: PS45S/C2040 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

125,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 32A - Model PS45S/C2032

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 32A - Model PS45S/C2032

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 32A - Model PS45S/C2032 Mã hàng: PS45S/C2032 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

125,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 25A - Model PS45S/C2025

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 25A - Model PS45S/C2025

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 25A - Model PS45S/C2025 Mã hàng: PS45S/C2025 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

125,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 20A - Model PS45S/C2020

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 20A - Model PS45S/C2020

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 20A - Model PS45S/C2020 Mã hàng: PS45S/C2020 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

125,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 115
 • Hôm nay 959
 • Hôm qua 4,108
 • Trong tuần 17,470
 • Trong tháng 171,668
 • Tổng cộng 4,683,056

Top

   (0)