Compact NS

mỗi trang
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H4DE2 Mã hàng: NS160H4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

288,350,700 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H4DE2 Mã hàng: NS125H4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

249,570,200 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H4DE2 Mã hàng: NS100H4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

215,734,200 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H4DE2 Mã hàng: NS080H4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

210,410,200 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH4DE2 Mã hàng: NS06bH4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

209,772,200 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1600A 50kA 415VAC - Model NS160N4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1600A 50kA 415VAC - Model NS160N4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1600A 50kA 415VAC - Model NS160N4DE2 Mã hàng: NS160N4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

269,570,400 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1250A 50kA 415VAC - Model NS125N4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1250A 50kA 415VAC - Model NS125N4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1250A 50kA 415VAC - Model NS125N4DE2 Mã hàng: NS125N4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

234,059,100 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1000A 50kA 415VAC - Model NS100N4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1000A 50kA 415VAC - Model NS100N4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1000A 50kA 415VAC - Model NS100N4DE2 Mã hàng: NS100N4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

205,459,100 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 800A 50kA 415VAC - Model NS080N4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 800A 50kA 415VAC - Model NS080N4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 800A 50kA 415VAC - Model NS080N4DE2 Mã hàng: NS080N4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

199,961,300 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 630A 50kA 415VAC - Model NS06bN4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 630A 50kA 415VAC - Model NS06bN4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 630A 50kA 415VAC - Model NS06bN4DE2 Mã hàng: NS06bN4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

194,694,500 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H3DE2 Mã hàng: NS160H3DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

244,042,700 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H3DE2 Mã hàng: NS125H3DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

206,057,500 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H3DE2 Mã hàng: NS100H3DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

176,322,300 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H3DE2 Mã hàng: NS080H3DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

167,365,000 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH3DE2 Mã hàng: NS06bH3DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

163,913,200 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1600A 50kA 415VAC - Model NS160N3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1600A 50kA 415VAC - Model NS160N3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1600A 50kA 415VAC - Model NS160N3DE2 Mã hàng: NS160N3DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

231,984,500 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1250A 50kA 415VAC - Model NS125N3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1250A 50kA 415VAC - Model NS125N3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1250A 50kA 415VAC - Model NS125N3DE2 Mã hàng: NS125N3DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

200,325,400 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1000A 50kA 415VAC - Model NS100N3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1000A 50kA 415VAC - Model NS100N3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1000A 50kA 415VAC - Model NS100N3DE2 Mã hàng: NS100N3DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

170,397,700 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 800A 50kA 415VAC - Model NS080N3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 800A 50kA 415VAC - Model NS080N3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 800A 50kA 415VAC - Model NS080N3DE2 Mã hàng: NS080N3DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

162,566,800 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 630A 50kA 415VAC - Model NS06bN3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 630A 50kA 415VAC - Model NS06bN3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 630A 50kA 415VAC - Model NS06bN3DE2 Mã hàng: NS06bN3DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

157,414,400 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H4DM2 Mã hàng: NS160H4DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

266,455,200 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H4DM2 Mã hàng: NS125H4DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

195,553,600 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H4DM2 Mã hàng: NS100H4DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

168,251,600 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H4DM2 Mã hàng: NS080H4DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

157,465,000 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH4DM2 Mã hàng: NS06bH4DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

151,941,900 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1600A 50kA 415VAC - Model NS160N4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1600A 50kA 415VAC - Model NS160N4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1600A 50kA 415VAC - Model NS160N4DM2 Mã hàng: NS160N4DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

228,274,200 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1250A 50kA 415VAC - Model NS125N4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1250A 50kA 415VAC - Model NS125N4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1250A 50kA 415VAC - Model NS125N4DM2 Mã hàng: NS125N4DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

189,802,800 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1000A 50kA 415VAC - Model NS100N4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1000A 50kA 415VAC - Model NS100N4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 1000A 50kA 415VAC - Model NS100N4DM2 Mã hàng: NS100N4DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

163,203,700 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 800A 50kA 415VAC - Model NS080N4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 800A 50kA 415VAC - Model NS080N4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 800A 50kA 415VAC - Model NS080N4DM2 Mã hàng: NS080N4DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

151,426,000 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 630A 50kA 415VAC - Model NS06bN4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 630A 50kA 415VAC - Model NS06bN4DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 4P 630A 50kA 415VAC - Model NS06bN4DM2 Mã hàng: NS06bN4DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

142,349,900 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H3DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H3DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H3DM2 Mã hàng: NS160H3DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

233,509,100 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H3DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H3DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H3DM2 Mã hàng: NS125H3DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

153,927,400 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H3DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H3DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H3DM2 Mã hàng: NS100H3DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

135,038,200 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H3DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H3DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H3DM2 Mã hàng: NS080H3DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

112,717,000 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH3DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH3DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH3DM2 Mã hàng: NS06bH3DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

107,472,200 đ
MUA NGAY
Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 1600A 50kA 440VAC - Model NS160N3DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 1600A 50kA 440VAC - Model NS160N3DM2

Compact NS Drawout type, Micrologic 2.0, Manual operated, 3P 1600A 50kA 440VAC - Model NS160N3DM2 Mã hàng: NS160N3DM2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

208,789,900 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 90
  • Hôm nay 3,721
  • Hôm qua 5,932
  • Trong tuần 44,156
  • Trong tháng 203,706
  • Tổng cộng 4,470,010

Top

   (0)