Compact NSX

mỗi trang
IP40 escutcheon for all control types for NSX400/630 - Model LV432558

IP40 escutcheon for all control types for NSX400/630 - Model LV432558

IP40 escutcheon for all control types for NSX400/630 - Model LV432558 Mã hàng: LV432558 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,124,200 đ
MUA NGAY
Torque limiting screws (set of 12) for NSX400/630 - Model LV432513

Torque limiting screws (set of 12) for NSX400/630 - Model LV432513

Torque limiting screws (set of 12) for NSX400/630 - Model LV432513 Mã hàng: LV432513 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,683,000 đ
MUA NGAY
NS retrofit front cover (small cut-out) for NSX400/630 - Model LV432571

NS retrofit front cover (small cut-out) for NSX400/630 - Model LV432571

NS retrofit front cover (small cut-out) for NSX400/630 - Model LV432571 Mã hàng: LV432571 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

848,100 đ
MUA NGAY
400/630A external neutral CT for NSX400/630 - Model LV432575

400/630A external neutral CT for NSX400/630 - Model LV432575

400/630A external neutral CT for NSX400/630 - Model LV432575 Mã hàng: LV432575 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

9,060,700 đ
MUA NGAY
Terminal shields, Interphase barriers set of 6 for NSX400/630 - Model LV432570

Terminal shields, Interphase barriers set of 6 for NSX400/630 - Model LV432570

Terminal shields, Interphase barriers set of 6 for NSX400/630 - Model LV432570 Mã hàng: LV432570 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

525,800 đ
MUA NGAY
Terminal shields, Long (1 pcs), 4P for NSX400/630 - Model LV432594

Terminal shields, Long (1 pcs), 4P for NSX400/630 - Model LV432594

Terminal shields, Long (1 pcs), 4P for NSX400/630 - Model LV432594 Mã hàng: LV432594 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

754,600 đ
MUA NGAY
Terminal shields, Long for spreaders, 52.5mm supplied with insulation plate, 4P - Model LV432596

Terminal shields, Long for spreaders, 52.5mm supplied with insulation plate, 4P - Model LV432596

Terminal shields, Long for spreaders, 52.5mm supplied with insulation plate, 4P - Model LV432596 Mã hàng: LV432596 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,674,200 đ
MUA NGAY
Terminal shields, Long for spreaders, 52.5mm supplied with insulation plate, 3P - Model LV432595

Terminal shields, Long for spreaders, 52.5mm supplied with insulation plate, 3P - Model LV432595

Terminal shields, Long for spreaders, 52.5mm supplied with insulation plate, 3P - Model LV432595 Mã hàng: LV432595 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,674,200 đ
MUA NGAY
Terminal shields, Long (1 pcs), 3P for NSX400/630 - Model LV432593

Terminal shields, Long (1 pcs), 3P for NSX400/630 - Model LV432593

Terminal shields, Long (1 pcs), 3P for NSX400/630 - Model LV432593 Mã hàng: LV432593 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

689,700 đ
MUA NGAY
Terminal shields, Short (1 pcs), 4P for NSX400/630 - Model LV432592

Terminal shields, Short (1 pcs), 4P for NSX400/630 - Model LV432592

Terminal shields, Short (1 pcs), 4P for NSX400/630 - Model LV432592 Mã hàng: LV432592 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

628,100 đ
MUA NGAY
Terminal shields, Short (1 pcs), 3P for NSX400/630 - Model LV432591

Terminal shields, Short (1 pcs), 3P for NSX400/630 - Model LV432591

Terminal shields, Short (1 pcs), 3P for NSX400/630 - Model LV432591 Mã hàng: LV432591 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

546,700 đ
MUA NGAY
Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 4P for NSX400/630 - Model LV432491

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 4P for NSX400/630 - Model LV432491

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 4P for NSX400/630 - Model LV432491 Mã hàng: LV432491 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,575,100 đ
MUA NGAY
Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX400/630 - Model LV432490

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX400/630 - Model LV432490

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX400/630 - Model LV432490 Mã hàng: LV432490 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,035,000 đ
MUA NGAY
Rear connection, Long for NSX400/630 - Model LV432476

Rear connection, Long for NSX400/630 - Model LV432476

Rear connection, Long for NSX400/630 - Model LV432476 Mã hàng: LV432476 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,095,400 đ
MUA NGAY
Rear connection, Short for NSX400/630 - Model LV432475

Rear connection, Short for NSX400/630 - Model LV432475

Rear connection, Short for NSX400/630 - Model LV432475 Mã hàng: LV432475 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,678,600 đ
MUA NGAY
Torque limiting screws (set of 12) for NSX100/160/250 - Model LV429513

Torque limiting screws (set of 12) for NSX100/160/250 - Model LV429513

Torque limiting screws (set of 12) for NSX100/160/250 - Model LV429513 Mã hàng: LV429513 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,652,200 đ
MUA NGAY
150/250A external neutral CT for NSX100/160/250 - Model LV430563

150/250A external neutral CT for NSX100/160/250 - Model LV430563

150/250A external neutral CT for NSX100/160/250 - Model LV430563 Mã hàng: LV430563 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

7,350,200 đ
MUA NGAY
NS retrofit front cover (small cut-out) for NSX100/160/250 - Model LV429528

NS retrofit front cover (small cut-out) for NSX100/160/250 - Model LV429528

NS retrofit front cover (small cut-out) for NSX100/160/250 - Model LV429528 Mã hàng: LV429528 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

239,800 đ
MUA NGAY
25/100A external neutral CT for NSX100/160/250 - Model LV429521

25/100A external neutral CT for NSX100/160/250 - Model LV429521

25/100A external neutral CT for NSX100/160/250 - Model LV429521 Mã hàng: LV429521 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

7,714,300 đ
MUA NGAY
Terminal shields, Interphase barriers set of 6 for NSX100/160/250 - Model LV429329

Terminal shields, Interphase barriers set of 6 for NSX100/160/250 - Model LV429329

Terminal shields, Interphase barriers set of 6 for NSX100/160/250 - Model LV429329 Mã hàng: LV429329 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

370,700 đ
MUA NGAY
Terminal shields, Long (1 pcs), 4P for NSX100/160/250 - Model LV429518

Terminal shields, Long (1 pcs), 4P for NSX100/160/250 - Model LV429518

Terminal shields, Long (1 pcs), 4P for NSX100/160/250 - Model LV429518 Mã hàng: LV429518 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

474,100 đ
MUA NGAY
Terminal shields, Long (1 pcs), 3P for NSX100/160/250 - Model LV429517

Terminal shields, Long (1 pcs), 3P for NSX100/160/250 - Model LV429517

Terminal shields, Long (1 pcs), 3P for NSX100/160/250 - Model LV429517 Mã hàng: LV429517 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

430,100 đ
MUA NGAY
Terminal shields, Short (1 pcs), 4P for NSX100/160/250 - Model LV429516

Terminal shields, Short (1 pcs), 4P for NSX100/160/250 - Model LV429516

Terminal shields, Short (1 pcs), 4P for NSX100/160/250 - Model LV429516 Mã hàng: LV429516 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

199,100 đ
MUA NGAY
Terminal shields, Short (1 pcs), 3P for NSX100/160/250 - Model LV429515

Terminal shields, Short (1 pcs), 3P for NSX100/160/250 - Model LV429515

Terminal shields, Short (1 pcs), 3P for NSX100/160/250 - Model LV42951 Mã hàng: LV429515 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

123,200 đ
MUA NGAY
Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 4P for NSX100/160 - Model LV431564

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 4P for NSX100/160 - Model LV431564

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 4P for NSX100/160 - Model LV431564 Mã hàng: LV431564 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

643,500 đ
MUA NGAY
Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX100/160 - Model LV431563

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX100/160 - Model LV431563

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX100/160 - Model LV431563 Mã hàng: LV431563 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

556,600 đ
MUA NGAY
Rear connection, Long for NSX100/160/250 - Model LV429236

Rear connection, Long for NSX100/160/250 - Model LV429236

Rear connection, Long for NSX100/160/250 - Model LV429236 Mã hàng: LV429236 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,896,400 đ
MUA NGAY
Rear connection, Short for NSX100/160/250 - Model LV429235

Rear connection, Short for NSX100/160/250 - Model LV429235

Rear connection, Short for NSX100/160/250 - Model LV429235 Mã hàng: LV429235 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,527,900 đ
MUA NGAY
Interlocking with key for rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630 - Model 41950

Interlocking with key for rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630 - Model 41950

Interlocking with key for rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630 - Model 41950 Mã hàng: 41950 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,441,900 đ
MUA NGAY
Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX400/630 - Model LV432604

Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX400/630 - Model LV432604

Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX400/630 - Model LV432604 Mã hàng: LV432604 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

556,600 đ
MUA NGAY
Mechanical interlocking for circuit breaker with rotary handle for NSX400/630 - Model LV432621

Mechanical interlocking for circuit breaker with rotary handle for NSX400/630 - Model LV432621

Mechanical interlocking for circuit breaker with rotary handle for NSX400/630 - Model LV432621 Mã hàng: LV432621 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

5,451,600 đ
MUA NGAY
Mechanical interlocking for circuit breaker with toggles for NSX400/630 - Model LV432614

Mechanical interlocking for circuit breaker with toggles for NSX400/630 - Model LV432614

Mechanical interlocking for circuit breaker with toggles for NSX400/630 - Model LV432614 Mã hàng: LV432614 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,951,100 đ
MUA NGAY
Locking of rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630 - Model 41940

Locking of rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630 - Model 41940

Locking of rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630 - Model 41940 Mã hàng: 41940 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,604,900 đ
MUA NGAY
Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX400/630 - Model LV432604

Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX400/630 - Model LV432604

Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX400/630 - Model LV432604 Mã hàng: LV432604 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

556,600 đ
MUA NGAY
Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) for NSX400/630 - Model LV432631

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) for NSX400/630 - Model LV432631

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) for NSX400/630 - Model LV432631 Mã hàng: LV432631 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

726,000 đ
MUA NGAY
Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removable) for NSX400/630 - Model 29370

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removable) for NSX400/630 - Model 29370

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removable) for NSX400/630 - Model 29370 Mã hàng: 29370 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

275,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 32
  • Hôm nay 1,737
  • Hôm qua 1,455
  • Trong tuần 4,216
  • Trong tháng 68,071
  • Tổng cộng 4,770,737

Top

   (0)