Compact NSX

mỗi trang
Locking of rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX100/160/250 - Model 41940

Locking of rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX100/160/250 - Model 41940

Locking of rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX100/160/250 - Model 41940 Mã hàng: 41940 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,604,900 đ
MUA NGAY
Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX100/160/250 - Model LV429344

Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX100/160/250 - Model LV429344

Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX100/160/250 - Model LV429344 Mã hàng: LV429344 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

375,100 đ
MUA NGAY
Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) for NSX100/160/250 - Model LV429371

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) for NSX100/160/250 - Model LV429371

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) for NSX100/160/250 - Model LV429371 Mã hàng: LV429371 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

898,700 đ
MUA NGAY
Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removable) for NSX100/160/250 - Model 29370

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removable) for NSX100/160/250 - Model 29370

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removable) for NSX100/160/250 - Model 29370 Mã hàng: 29370 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

275,000 đ
MUA NGAY
Extended rotary handles with telescopic handle for withdrawable device(500mm shaft) - Model LV429343

Extended rotary handles with telescopic handle for withdrawable device(500mm shaft) - Model LV429343

Extended rotary handles with telescopic handle for withdrawable device(500mm shaft) - Model LV429343 Mã hàng: LV429343 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,979,900 đ
MUA NGAY
Extended rotary handles for NSX100/160/250 - Model LV429338

Extended rotary handles for NSX100/160/250 - Model LV429338

Extended rotary handles for NSX100/160/250 - Model LV429338 Mã hàng: LV429338 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,238,500 đ
MUA NGAY
Direct rotary handle for NSX100/160/250 - Model LV429337

Direct rotary handle for NSX100/160/250 - Model LV429337

Direct rotary handle for NSX100/160/250 - Model LV429337 Mã hàng: LV429337 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,084,600 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries for SDTAM contactor tripping module - Model LV429424

Electrical auxiliaries for SDTAM contactor tripping module - Model LV429424

Electrical auxiliaries for SDTAM contactor tripping module - Model LV429424 Mã hàng: LV429424 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,465,600 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries for SDx output module for Micrologic 24/415VAC/DC - Model LV429532

Electrical auxiliaries for SDx output module for Micrologic 24/415VAC/DC - Model LV429532

Electrical auxiliaries for SDx output module for Micrologic 24/415VAC/DC - Model LV429532 Mã hàng: LV429532 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,248,900 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries for NSX100 to NSX630, Under voltage, Time day, 220/240VAC - Model LV429427

Electrical auxiliaries for NSX100 to NSX630, Under voltage, Time day, 220/240VAC - Model LV429427

Electrical auxiliaries for NSX100 to NSX630, Under voltage, Time day, 220/240VAC - Model LV429427 Mã hàng: LV429427 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,890,700 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries for NSX100 to NSX630, Auxiliary switch - Model LV429451

Electrical auxiliaries for NSX100 to NSX630, Auxiliary switch - Model LV429451

Electrical auxiliaries for NSX100 to NSX630, Auxiliary switch - Model LV429451 Mã hàng: LV429451 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

471,900 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries for NSX100 to NSX630, Auxiliary switch - Model 29450

Electrical auxiliaries for NSX100 to NSX630, Auxiliary switch - Model 29450

Electrical auxiliaries for NSX100 to NSX630, Auxiliary switch - Model 29450 Mã hàng: 29450 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

721,600 đ
MUA NGAY
Vigi module for NSX400/630, MB, 0.3-30A, Adjustable, 4P - Model LV432456

Vigi module for NSX400/630, MB, 0.3-30A, Adjustable, 4P - Model LV432456

Vigi module for NSX400/630, MB, 0.3-30A, Adjustable, 4P - Model LV432456 Mã hàng: LV432456 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

26,713,500 đ
MUA NGAY
Vigi module for NSX400/630, MB, 0.3-30A, Adjustable, 3P - Model LV432455

Vigi module for NSX400/630, MB, 0.3-30A, Adjustable, 3P - Model LV432455

Vigi module for NSX400/630, MB, 0.3-30A, Adjustable, 3P - Model LV432455 Mã hàng: LV432455 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

23,205,600 đ
MUA NGAY
Vigi module for NSX250, MH, 0.03-10A, Adjustable, 4P - Model LV431536

Vigi module for NSX250, MH, 0.03-10A, Adjustable, 4P - Model LV431536

Vigi module for NSX250, MH, 0.03-10A, Adjustable, 4P - Model LV431536 Mã hàng: LV431536 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

18,869,400 đ
MUA NGAY
Vigi module for NSX250, MH, 0.03-10A, Adjustable, 3P - Model LV431535

Vigi module for NSX250, MH, 0.03-10A, Adjustable, 3P - Model LV431535

Vigi module for NSX250, MH, 0.03-10A, Adjustable, 3P - Model LV431535 Mã hàng: LV431535 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

15,326,300 đ
MUA NGAY
Vigi module for NSX100 to NSX630, NSX100/160, ME, 0.3A, Fixed, 4P - Model LV429213

Vigi module for NSX100 to NSX630, NSX100/160, ME, 0.3A, Fixed, 4P - Model LV429213

Vigi module for NSX100 to NSX630, NSX100/160, ME, 0.3A, Fixed, 4P - Model LV429213 Mã hàng: LV429213 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

13,280,300 đ
MUA NGAY
Vigi module for NSX100 to NSX630, NSX100/160, ME, 0.3A, Fixed, 3P - Model LV429212

Vigi module for NSX100 to NSX630, NSX100/160, ME, 0.3A, Fixed, 3P - Model LV429212

Vigi module for NSX100 to NSX630, NSX100/160, ME, 0.3A, Fixed, 3P - Model LV429212 Mã hàng: LV429212 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

11,299,200 đ
MUA NGAY
Vigi module for NSX100 to NSX630, NSX100/160, MH, 0.03-10A, Adjustable, 4P - Model LV429211

Vigi module for NSX100 to NSX630, NSX100/160, MH, 0.03-10A, Adjustable, 4P - Model LV429211

Vigi module for NSX100 to NSX630, NSX100/160, MH, 0.03-10A, Adjustable, 4P - Model LV429211 Mã hàng: LV429211 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

15,082,100 đ
MUA NGAY
Vigi module for NSX100 to NSX630, NSX100/160, MH, 0.03-10A, Adjustable, 3P - Model LV429210

Vigi module for NSX100 to NSX630, NSX100/160, MH, 0.03-10A, Adjustable, 3P - Model LV429210

Vigi module for NSX100 to NSX630, NSX100/160, MH, 0.03-10A, Adjustable, 3P - Model LV429210 Mã hàng: LV429210 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

12,823,800 đ
MUA NGAY
Motor mechanism for NSX100/160/250/400&630, MT400/630 250VDC- Model LV432646

Motor mechanism for NSX100/160/250/400&630, MT400/630 250VDC- Model LV432646

Motor mechanism for NSX100/160/250/400&630, MT400/630 250VDC- Model LV432646 Mã hàng: LV432646 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

32,430,200 đ
MUA NGAY
Motor mechanism for NSX100/160/250/400&630, MT400/630 24/30VDC- Model LV432643

Motor mechanism for NSX100/160/250/400&630, MT400/630 24/30VDC- Model LV432643

Motor mechanism for NSX100/160/250/400&630, MT400/630 24/30VDC- Model LV432643 Mã hàng: LV432643 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

32,430,200 đ
MUA NGAY
Motor mechanism for NSX100/160/250/400&630, MT400/630 50/60Hz 380/440VAC- Model LV432642

Motor mechanism for NSX100/160/250/400&630, MT400/630 50/60Hz 380/440VAC- Model LV432642

Motor mechanism for NSX100/160/250/400&630, MT400/630 50/60Hz 380/440VAC- Model LV432642 Mã hàng: LV432642 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

25,511,200 đ
MUA NGAY
Motor mechanism for NSX100/160/250/400&630, MT400/630 50/60Hz 220/240VAC- Model LV432641

Motor mechanism for NSX100/160/250/400&630, MT400/630 50/60Hz 220/240VAC- Model LV432641

Motor mechanism for NSX100/160/250/400&630, MT400/630 50/60Hz 220/240VAC- Model LV432641 Mã hàng: LV432641 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

25,511,200 đ
MUA NGAY
Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT250 250VDC- Model LV431546

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT250 250VDC- Model LV431546

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT250 250VDC- Model LV431546 Mã hàng: LV431546 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

32,430,200 đ
MUA NGAY
Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT250 24/30VDC- Model LV431543

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT250 24/30VDC- Model LV431543

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT250 24/30VDC- Model LV431543 Mã hàng: LV431543 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

32,430,200 đ
MUA NGAY
Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT250 50/60Hz 380/440VAC- Model LV431542

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT250 50/60Hz 380/440VAC- Model LV431542

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT250 50/60Hz 380/440VAC- Model LV431542 Mã hàng: LV431542 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

13,790,700 đ
MUA NGAY
Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT250 50/60Hz 220/240VAC- Model LV431541

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT250 50/60Hz 220/240VAC- Model LV431541

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT250 50/60Hz 220/240VAC- Model LV431541 Mã hàng: LV431541 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

13,790,700 đ
MUA NGAY
Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 250VDC- Model LV429439

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 250VDC- Model LV429439

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 250VDC- Model LV429439 Mã hàng: LV429439 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

32,430,300 đ
MUA NGAY
Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 110VDC- Model LV429438

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 110VDC- Model LV429438

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 110VDC- Model LV429438 Mã hàng: LV429438 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

32,430,300 đ
MUA NGAY
Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 24/30VDC- Model LV429436

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 24/30VDC- Model LV429436

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 24/30VDC- Model LV429436 Mã hàng: LV429436 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

32,430,300 đ
MUA NGAY
Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 50/60Hz 380/415VAC- Model LV429435

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 50/60Hz 380/415VAC- Model LV429435

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 50/60Hz 380/415VAC- Model LV429435 Mã hàng: LV429435 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

11,182,600 đ
MUA NGAY
Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 50/60Hz 220/240VAC- Model LV429434

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 50/60Hz 220/240VAC- Model LV429434

Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630, MT100/160 50/60Hz 220/240VAC- Model LV429434 Mã hàng: LV429434 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

11,182,600 đ
MUA NGAY
Chassis side plates for breaker NSX400/630 4P - Model LV432533

Chassis side plates for breaker NSX400/630 4P - Model LV432533

Chassis side plates for breaker NSX400/630 4P - Model LV432533 Mã hàng: LV432533 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,018,500 đ
MUA NGAY
Chassis side plates for base NSX400/630 4P - Model LV432532

Chassis side plates for base NSX400/630 4P - Model LV432532

Chassis side plates for base NSX400/630 4P - Model LV432532 Mã hàng: LV432532 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,635,000 đ
MUA NGAY
Chassis side plates for breaker NSX100/160/250 4P - Model LV429283

Chassis side plates for breaker NSX100/160/250 4P - Model LV429283

Chassis side plates for breaker NSX100/160/250 4P - Model LV429283 Mã hàng: LV429283 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,394,800 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 77
  • Hôm nay 1,846
  • Hôm qua 8,331
  • Trong tuần 20,829
  • Trong tháng 242,899
  • Tổng cộng 3,680,000

Top

   (0)