Công tắc Gen-X

mỗi trang
Nút trống - Model WEG3020B-G

Nút trống - Model WEG3020B-G

Nút trống - Model WEG3020B-G Mã hàng: WEG3020B-G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

16,000 đ
MUA NGAY
Bộ điều chỉnh sáng tối - Model WEG57813B-1-G

Bộ điều chỉnh sáng tối - Model WEG57813B-1-G

Bộ điều chỉnh sáng tối - Model WEG57813B-1-G Mã hàng: WEG57813B-1-G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

530,000 đ
MUA NGAY
Bộ điều chỉnh sáng tối dùng cho đèn Led- Model WEG57912B-1

Bộ điều chỉnh sáng tối dùng cho đèn Led- Model WEG57912B-1

Bộ điều chỉnh sáng tối dùng cho đèn Led- Model WEG57912B-1 Mã hàng: WEG57912B-1 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

790,000 đ
MUA NGAY
Bộ điều chỉnh sáng tối - Model WEG57816B-1-G

Bộ điều chỉnh sáng tối - Model WEG57816B-1-G

Bộ điều chỉnh sáng tối - Model WEG57816B-1-G Mã hàng: WEG57816B-1-G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

590,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đôi có màn che và dây - Model WEG15829B-G

Ổ cắm đôi có màn che và dây - Model WEG15829B-G

Ổ cắm đôi có màn che và dây - Model WEG15829B-G Mã hàng: WEG15829B-G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

130,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm dạng CAT5 - Model WEG2488B-G

Ổ cắm dạng CAT5 - Model WEG2488B-G

Ổ cắm dạng CAT5 - Model WEG2488B-G Mã hàng: WEG2488B-G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

240,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm dạng CAT5 - Model WEV2488B

Ổ cắm dạng CAT5 - Model WEV2488B

Ổ cắm dạng CAT5 - Model WEV2488B Mã hàng: WEV2488B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

240,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEG2364B - G

Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEG2364B - G

Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEG2364B - G Mã hàng: WEG2364B - G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

130,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEV2364B

Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEV2364B

Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEV2364B Mã hàng: WEV2364B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

130,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm Tivi - Model WEG2501B - G

Ổ cắm Tivi - Model WEG2501B - G

Ổ cắm Tivi - Model WEG2501B - G Mã hàng: WEG2501B - G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

120,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm Tivi - Model WEV2501B

Ổ cắm Tivi - Model WEV2501B

Ổ cắm Tivi - Model WEV2501B Mã hàng: WEV2501B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

120,000 đ
MUA NGAY
Mặt đứng 3 thiết bị - Model WTFB6503S

Mặt đứng 3 thiết bị - Model WTFB6503S

Mặt đứng 3 thiết bị - Model WTFB6503S Mã hàng: WTFB6503S Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

390,000 đ
MUA NGAY
Bộ 3 công tắc BS type có đèn báo - Model WTFBP53572S-1-G

Bộ 3 công tắc BS type có đèn báo - Model WTFBP53572S-1-G

Bộ 3 công tắc BS type có đèn báo - Model WTFBP53572S-1-G Mã hàng: WTFBP53572S-1-G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,620,000 đ
MUA NGAY
Bộ 2 công tắc BS type có đèn báo - Model WTFBP52562S-1-G

Bộ 2 công tắc BS type có đèn báo - Model WTFBP52562S-1-G

Bộ 2 công tắc BS type có đèn báo - Model WTFBP52562S-1-G Mã hàng: WTFBP52562S-1-G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,090,000 đ
MUA NGAY
Bộ 1 công tắc BS type có đèn báo - Model WTFBP51552S-1-G

Bộ 1 công tắc BS type có đèn báo - Model WTFBP51552S-1-G

Bộ 1 công tắc BS type có đèn báo - Model WTFBP51552S-1-G Mã hàng: WTFBP51552S-1-G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

640,000 đ
MUA NGAY
Mặt ngang 3 thiết bị - Model WTEG6503S

Mặt ngang 3 thiết bị - Model WTEG6503S

Mặt ngang 3 thiết bị - Model WTEG6503S Mã hàng: WTEG6503S Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

460,000 đ
MUA NGAY
Mặt ngang 6 thiết bị - Model WTEG6506S

Mặt ngang 6 thiết bị - Model WTEG6506S

Mặt ngang 6 thiết bị - Model WTEG6506S Mã hàng: WTEG6506S Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

920,000 đ
MUA NGAY
Bộ 6 công tắc có đèn báo - Model WTEGP56572S-1-G

Bộ 6 công tắc có đèn báo - Model WTEGP56572S-1-G

Bộ 6 công tắc có đèn báo - Model WTEGP56572S-1-G Mã hàng: WTEGP56572S-1-G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,850,000 đ
MUA NGAY
Bộ 5 công tắc có đèn báo - Model WTEGP55582S-1-G

Bộ 5 công tắc có đèn báo - Model WTEGP55582S-1-G

Bộ 5 công tắc có đèn báo - Model WTEGP55582S-1-G Mã hàng: WTEGP55582S-1-G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,200,000 đ
MUA NGAY
Bộ 4 công tắc có đèn báo - Model WTEGP54542S-1-G

Bộ 4 công tắc có đèn báo - Model WTEGP54542S-1-G

Bộ 4 công tắc có đèn báo - Model WTEGP54542S-1-G Mã hàng: WTEGP54542S-1-G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,570,000 đ
MUA NGAY
Bộ 3 công tắc có đèn báo - Model WTEGP53572S-1-G

Bộ 3 công tắc có đèn báo - Model WTEGP53572S-1-G

Bộ 3 công tắc có đèn báo - Model WTEGP53572S-1-G Mã hàng: WTEGP53572S-1-G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,920,000 đ
MUA NGAY
Bộ 2 công tắc có đèn báo - Model WTEGP52562S-1-G

Bộ 2 công tắc có đèn báo - Model WTEGP52562S-1-G

Bộ 2 công tắc có đèn báo - Model WTEGP52562S-1-G Mã hàng: WTEGP52562S-1-G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,290,000 đ
MUA NGAY
Bộ 1 công tắc có đèn báo - Model WTEGP51552S-1-G

Bộ 1 công tắc có đèn báo - Model WTEGP51552S-1-G

Bộ 1 công tắc có đèn báo - Model WTEGP51552S-1-G Mã hàng: WTEGP51552S-1-G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

760,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 108
  • Hôm nay 1,034
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,545
  • Trong tháng 171,743
  • Tổng cộng 4,683,131

Top

   (0)