Công tắc ổ cắm CS1

mỗi trang
Chiết áp đèn 1000W - Model CS1D1000

Chiết áp đèn 1000W - Model CS1D1000

Chiết áp đèn 1000W - Model CS1D1000 Mã hàng: CS1D1000 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

82,000 đ
MUA NGAY
Chiết áp đèn 500W - Model CS1D500

Chiết áp đèn 500W - Model CS1D500

Chiết áp đèn 500W - Model CS1D500 Mã hàng: CS1D500 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

82,000 đ
MUA NGAY
Chiết áp quạt 400W - Model CS1D400

Chiết áp quạt 400W - Model CS1D400

Chiết áp quạt 400W - Model CS1D400 Mã hàng: CS1D400 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

82,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm mạng LAN - Model CS1RJ88

Ổ cắm mạng LAN - Model CS1RJ88

Ổ cắm mạng LAN - Model CS1RJ88 Mã hàng: CS1RJ88 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

56,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm điện thoại - Model CS1RJ64

Ổ cắm điện thoại - Model CS1RJ64

Ổ cắm điện thoại - Model CS1RJ64 Mã hàng: CS1RJ64 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

47,500 đ
MUA NGAY
Ổ cắm tivi - Model CS1TV75

Ổ cắm tivi - Model CS1TV75

Ổ cắm tivi - Model CS1TV75 Mã hàng: CS1TV75 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

29,000 đ
MUA NGAY
Đèn báo đỏ - Model CS1NRD

Đèn báo đỏ - Model CS1NRD

Đèn báo đỏ - Model CS1NRD Mã hàng: CS1NRD Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

14,000 đ
MUA NGAY
Đèn báo xanh - Model CS1NGN

Đèn báo xanh - Model CS1NGN

Đèn báo xanh - Model CS1NGN Mã hàng: CS1NGN Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

14,000 đ
MUA NGAY
Nút nhấn chuông - Model CS1MBP

Nút nhấn chuông - Model CS1MBP

Nút nhấn chuông - Model CS1MBP Mã hàng: CS1MBP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

21,500 đ
MUA NGAY
Công tắc 2 cực 20A - Model CS1MD20

Công tắc 2 cực 20A - Model CS1MD20

Công tắc 2 cực 20A - Model CS1MD20 Mã hàng: CS1MD20 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

56,700 đ
MUA NGAY
Công tắc 2 chiều - Model CS1M

Công tắc 2 chiều - Model CS1M

Công tắc 2 chiều - Model CS1M Mã hàng: CS1M Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

12,500 đ
MUA NGAY
Công tắc 1 chiều - Model CS1/1/2M

Công tắc 1 chiều - Model CS1/1/2M

Công tắc 1 chiều - Model CS1/1/2M Mã hàng: CS1/1/2M Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

6,700 đ
MUA NGAY
Đế nổi - Model CFMB1

Đế nổi - Model CFMB1

Đế nổi - Model CFMB1 Mã hàng: CFMB1 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

7,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đôi 2 chấu và 2 lỗ - Model CS1U22

Ổ cắm đôi 2 chấu và 2 lỗ - Model CS1U22

Ổ cắm đôi 2 chấu và 2 lỗ - Model CS1U22 Mã hàng: CS1U22 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

42,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đôi 2 chấu và 1 lỗ - Model CS1U21

Ổ cắm đôi 2 chấu và 1 lỗ - Model CS1U21

Ổ cắm đôi 2 chấu và 1 lỗ - Model CS1U21 Mã hàng: CS1U21 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

42,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 lỗ - Model CS1U32

Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 lỗ - Model CS1U32

Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 lỗ - Model CS1U32 Mã hàng: CS1U32 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

55,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ - Model CS1U31

Ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ - Model CS1U31

Ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ - Model CS1U31 Mã hàng: CS1U31 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

47,500 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đôi 3 chấu - Model CS12U3

Ổ cắm đôi 3 chấu - Model CS12U3

Ổ cắm đôi 3 chấu - Model CS12U3 Mã hàng: CS12U3 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

60,500 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn 3 chấu - Model CS1U3

Ổ cắm đơn 3 chấu - Model CS1U3

Ổ cắm đơn 3 chấu - Model CS1U3 Mã hàng: CS1U3 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

37,500 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ - Model CS1U2

Ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ - Model CS1U2

Ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ - Model CS1U2 Mã hàng: CS1U2 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

33,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ - Model CS1U1

Ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ - Model CS1U1

Ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ - Model CS1U1 Mã hàng: CS1U1 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

33,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm ba 2 chấu - Model CS13U

Ổ cắm ba 2 chấu - Model CS13U

Ổ cắm ba 2 chấu - Model CS13U Mã hàng: CS13U Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

59,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đôi 2 chấu - Model CS12U

Ổ cắm đôi 2 chấu - Model CS12U

Ổ cắm đôi 2 chấu - Model CS12U Mã hàng: CS12U Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

43,500 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn 2 chấu - Model CS1U

Ổ cắm đơn 2 chấu - Model CS1U

Ổ cắm đơn 2 chấu - Model CS1U Mã hàng: CS1U Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

26,000 đ
MUA NGAY
Mặt CB đen - Model CS11/HA

Mặt CB đen - Model CS11/HA

Mặt CB đen - Model CS11/HA Mã hàng: CS11/HA Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

12,200 đ
MUA NGAY
Lỗ MCB/2 cực - Model CS12/M

Lỗ MCB/2 cực - Model CS12/M

Lỗ MCB/2 cực - Model CS12/M Mã hàng: CS12/M Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

12,200 đ
MUA NGAY
Lỗ MCB/1 cực - Model CS11/M

Lỗ MCB/1 cực - Model CS11/M

Lỗ MCB/1 cực - Model CS11/M Mã hàng: CS11/M Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

12,200 đ
MUA NGAY
Mặt 6 lỗ - Model CS16

Mặt 6 lỗ - Model CS16

Mặt 6 lỗ - Model CS16 Mã hàng: CS16 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

18,500 đ
MUA NGAY
Mặt 5 lỗ - Model CS15

Mặt 5 lỗ - Model CS15

Mặt 5 lỗ - Model CS15 Mã hàng: CS15 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

17,200 đ
MUA NGAY
Mặt 4 lỗ - Model CS14

Mặt 4 lỗ - Model CS14

Mặt 4 lỗ - Model CS14 Mã hàng: CS14 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

15,000 đ
MUA NGAY
Mặt 3 lỗ - Model CS13

Mặt 3 lỗ - Model CS13

Mặt 3 lỗ - Model CS13 Mã hàng: CS13 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

10,800 đ
MUA NGAY
Mặt 2 lỗ - Model CS12

Mặt 2 lỗ - Model CS12

Mặt 2 lỗ - Model CS12 Mã hàng: CS12 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

10,800 đ
MUA NGAY
Mặt 1 lỗ - Model CS11

Mặt 1 lỗ - Model CS11

Mặt 1 lỗ - Model CS11 Mã hàng: CS11 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

10,800 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 117
 • Hôm nay 967
 • Hôm qua 4,108
 • Trong tuần 17,478
 • Trong tháng 171,676
 • Tổng cộng 4,683,064

Top

   (0)