Công tắc ổ cắm CS2

mỗi trang
Chiết áp đèn 1000W - Model CS2D1000

Chiết áp đèn 1000W - Model CS2D1000

Chiết áp đèn 1000W - Model CS2D1000 Mã hàng: CS2D1000 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

121,500 đ
MUA NGAY
Chiết áp đèn 500W - Model CS2D500

Chiết áp đèn 500W - Model CS2D500

Chiết áp đèn 500W - Model CS2D500 Mã hàng: CS2D500 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

102,000 đ
MUA NGAY
Chiết áp quạt 400W - Model CS2D400

Chiết áp quạt 400W - Model CS2D400

Chiết áp quạt 400W - Model CS2D400 Mã hàng: CS2D400 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

102,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm mạng LAN - Model CS2RJ88

Ổ cắm mạng LAN - Model CS2RJ88

Ổ cắm mạng LAN - Model CS2RJ88 Mã hàng: CS2RJ88 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

65,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm điện thoại - Model CS2RJ64

Ổ cắm điện thoại - Model CS2RJ64

Ổ cắm điện thoại - Model CS2RJ64 Mã hàng: CS2RJ64 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

50,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm Tivi - Model CS2TV75

Ổ cắm Tivi - Model CS2TV75

Ổ cắm Tivi - Model CS2TV75 Mã hàng: CS2TV75 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

40,000 đ
MUA NGAY
Đèn báo đỏ - Model CS2NRD

Đèn báo đỏ - Model CS2NRD

Đèn báo đỏ - Model CS2NRD Mã hàng: CS2NRD Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

16,500 đ
MUA NGAY
Đèn báo xanh - Model CS2NGN

Đèn báo xanh - Model CS2NGN

Đèn báo xanh - Model CS2NGN Mã hàng: CS2NGN Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

16,500 đ
MUA NGAY
Nút nhấn chuông - Model CS2MBP

Nút nhấn chuông - Model CS2MBP

Nút nhấn chuông - Model CS2MBP Mã hàng: CS2MBP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

24,700 đ
MUA NGAY
Công tắc 2 cực 20A - Model CS2MD20

Công tắc 2 cực 20A - Model CS2MD20

Công tắc 2 cực 20A - Model CS2MD20 Mã hàng: CS2MD20 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

65,000 đ
MUA NGAY
Công tắc 2 chiều - Model CS2M

Công tắc 2 chiều - Model CS2M

Công tắc 2 chiều - Model CS2M Mã hàng: CS2M Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

16,500 đ
MUA NGAY
Công tắc 1 chiều - Model CS2/1/2M

Công tắc 1 chiều - Model CS2/1/2M

Công tắc 1 chiều - Model CS2/1/2M Mã hàng: CS2/1/2M Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,800 đ
MUA NGAY
Đế nổi - Model CFMB1

Đế nổi - Model CFMB1

Đế nổi - Model CFMB1 Mã hàng: CFMB1 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

7,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đôi 2 chấu và 2 lỗ - Model CS2U22

Ổ cắm đôi 2 chấu và 2 lỗ - Model CS2U22

Ổ cắm đôi 2 chấu và 2 lỗ - Model CS2U22 Mã hàng: CS2U22 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

46,500 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đôi 2 chấu và 1 lỗ - Model CS2U21

Ổ cắm đôi 2 chấu và 1 lỗ - Model CS2U21

Ổ cắm đôi 2 chấu và 1 lỗ - Model CS2U21 Mã hàng: CS2U21 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

46,500 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 lỗ - Model CS2U32

Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 lỗ - Model CS2U32

Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 lỗ - Model CS2U32 Mã hàng: CS2U32 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

47,500 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ - Model CS2U31

Ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ - Model CS2U31

Ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ - Model CS2U31 Mã hàng: CS2U31 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

47,500 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đôi 3 chấu - Model CS22U3

Ổ cắm đôi 3 chấu - Model CS22U3

Ổ cắm đôi 3 chấu - Model CS22U3 Mã hàng: CS22U3 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

62,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn 3 chấu - Model CS2U3

Ổ cắm đơn 3 chấu - Model CS2U3

Ổ cắm đơn 3 chấu - Model CS2U3 Mã hàng: CS2U3 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

45,500 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ - Model CS2U2

Ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ - Model CS2U2

Ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ - Model CS2U2 Mã hàng: CS2U2 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

39,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ - Model CS2U1

Ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ - Model CS2U1

Ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ - Model CS2U1 Mã hàng: CS2U1 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

39,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm ba 2 chấu - Model CS23U

Ổ cắm ba 2 chấu - Model CS23U

Ổ cắm ba 2 chấu - Model CS23U Mã hàng: CS23U Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

59,500 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đôi 2 chấu - Model CS22U

Ổ cắm đôi 2 chấu - Model CS22U

Ổ cắm đôi 2 chấu - Model CS22U Mã hàng: CS22U Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

49,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn 2 chấu - Model CS2U

Ổ cắm đơn 2 chấu - Model CS2U

Ổ cắm đơn 2 chấu - Model CS2U Mã hàng: CS2U Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

31,500 đ
MUA NGAY
Mặt viền đôi - Model CS202

Mặt viền đôi - Model CS202

Mặt viền đôi - Model CS202 Mã hàng: CS202 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

15,000 đ
MUA NGAY
Mặt CB đen - Model CS21/HA

Mặt CB đen - Model CS21/HA

Mặt CB đen - Model CS21/HA Mã hàng: CS21/HA Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

11,800 đ
MUA NGAY
Mặt lỗ MCB/ 2 cực- Model CS22/M

Mặt lỗ MCB/ 2 cực- Model CS22/M

Mặt lỗ MCB/ 2 cực- Model CS22/M Mã hàng: CS22/M Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

11,800 đ
MUA NGAY
Mặt lỗ MCB/ 1 cực- Model CS21/M

Mặt lỗ MCB/ 1 cực- Model CS21/M

Mặt lỗ MCB/ 1 cực- Model CS21/M Mã hàng: CS21/M Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

11,800 đ
MUA NGAY
Mặt 6 lỗ - Model CS26

Mặt 6 lỗ - Model CS26

Mặt 6 lỗ - Model CS26 Mã hàng: CS26 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

18,000 đ
MUA NGAY
Mặt 5 lỗ - Model CS25

Mặt 5 lỗ - Model CS25

Mặt 5 lỗ - Model CS25 Mã hàng: CS25 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

18,000 đ
MUA NGAY
Mặt 4 lỗ - Model CS24

Mặt 4 lỗ - Model CS24

Mặt 4 lỗ - Model CS24 Mã hàng: CS24 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

18,000 đ
MUA NGAY
Mặt 3 lỗ - Model CS23

Mặt 3 lỗ - Model CS23

Mặt 3 lỗ - Model CS23 Mã hàng: CS23 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

11,800 đ
MUA NGAY
Mặt 2 lỗ - Model CS22

Mặt 2 lỗ - Model CS22

Mặt 2 lỗ - Model CS22 Mã hàng: CS22 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

11,800 đ
MUA NGAY
Mặt 1 lỗ - Model CS21

Mặt 1 lỗ - Model CS21

Mặt 1 lỗ - Model CS21 Mã hàng: CS21 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

11,800 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 121
  • Hôm nay 975
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,486
  • Trong tháng 171,684
  • Tổng cộng 4,683,072

Top

   (0)