Công tắc ổ cắm dòng Halumie

mỗi trang
Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WEVH68060

Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WEVH68060

Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WEVH68060 Mã hàng: WEVH68060 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

31,000 đ
MUA NGAY
Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WEVH68040

Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WEVH68040

Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WEVH68040 Mã hàng: WEVH68040 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

31,000 đ
MUA NGAY
Mặt kín đơn - Model WEVH68910

Mặt kín đơn - Model WEVH68910

Mặt kín đơn - Model WEVH68910 Mã hàng: WEVH68910 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

16,700 đ
MUA NGAY
Mặt dùng riêng - Model WEVH680290

Mặt dùng riêng - Model WEVH680290

Mặt dùng riêng - Model WEVH680290 Mã hàng: WEVH680290 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

16,700 đ
MUA NGAY
Mặt dùng cho 3 thiết bị - Model WEVH68030

Mặt dùng cho 3 thiết bị - Model WEVH68030

Mặt dùng cho 3 thiết bị - Model WEVH68030 Mã hàng: WEVH68030 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

16,700 đ
MUA NGAY
Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEVH68020

Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEVH68020

Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEVH68020 Mã hàng: WEVH68020 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

16,700 đ
MUA NGAY
Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEVH68010

Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEVH68010

Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEVH68010 Mã hàng: WEVH68010 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

16,700 đ
MUA NGAY
Công tắc C 2 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5152-7

Công tắc C 2 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5152-7

Công tắc C 2 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5152-7 Mã hàng: WEVH5152-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

128,000 đ
MUA NGAY
Công tắc C 2 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5152-51

Công tắc C 2 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5152-51

Công tắc C 2 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5152-51 Mã hàng: WEVH5152-51 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

128,000 đ
MUA NGAY
Công tắc B 1 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5151-7

Công tắc B 1 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5151-7

Công tắc B 1 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5151-7 Mã hàng: WEVH5151-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

109,000 đ
MUA NGAY
Công tắc B 1 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5151-51

Công tắc B 1 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5151-51

Công tắc B 1 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5151-51 Mã hàng: WEVH5151-51 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

109,000 đ
MUA NGAY
Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - Model WEVH5033-7

Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - Model WEVH5033-7

Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - Model WEVH5033-7 Mã hàng: WEVH5033-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

236,000 đ
MUA NGAY
Công tắc E đảo chiều - Model WEVH5004

Công tắc E đảo chiều - Model WEVH5004

Công tắc E đảo chiều - Model WEVH5004 Mã hàng: WEVH5004 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

240,000 đ
MUA NGAY
Công tắc D 2 tiếp điểm - Model WEVH5003

Công tắc D 2 tiếp điểm - Model WEVH5003

Công tắc D 2 tiếp điểm - Model WEVH5003 Mã hàng: WEVH5003 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

150,000 đ
MUA NGAY
Công tắc C 2 chiều loại đôi - Model WEVH5542-7

Công tắc C 2 chiều loại đôi - Model WEVH5542-7

Công tắc C 2 chiều loại đôi - Model WEVH5542-7 Mã hàng: WEVH5542-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

130,000 đ
MUA NGAY
Công tắc đơn C 2 chiều loại lớn - Model WEVH5512-7

Công tắc đơn C 2 chiều loại lớn - Model WEVH5512-7

Công tắc đơn C 2 chiều loại lớn - Model WEVH5512-7 Mã hàng: WEVH5512-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

43,000 đ
MUA NGAY
Công tắc đơn C 2 chiều loại lớn - Model WEVH5512

Công tắc đơn C 2 chiều loại lớn - Model WEVH5512

Công tắc đơn C 2 chiều loại lớn - Model WEVH5512 Mã hàng: WEVH5512 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

43,000 đ
MUA NGAY
Công tắc đơn B 1 chiều loại lớn - Model WEVH5511-7

Công tắc đơn B 1 chiều loại lớn - Model WEVH5511-7

Công tắc đơn B 1 chiều loại lớn - Model WEVH5511-7 Mã hàng: WEVH5511-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

19,000 đ
MUA NGAY
Công tắc đơn C 2 chiều loại trung - Model WEVH5522-7

Công tắc đơn C 2 chiều loại trung - Model WEVH5522-7

Công tắc đơn C 2 chiều loại trung - Model WEVH5522-7 Mã hàng: WEVH5522-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

43,000 đ
MUA NGAY
Công tắc đơn C 2 chiều loại trung - Model WEVH5522

Công tắc đơn C 2 chiều loại trung - Model WEVH5522

Công tắc đơn C 2 chiều loại trung - Model WEVH5522 Mã hàng: WEVH5522 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

43,000 đ
MUA NGAY
Công tắc đơn C 2 chiều loại nhỏ - Model WEVH5532-7

Công tắc đơn C 2 chiều loại nhỏ - Model WEVH5532-7

Công tắc đơn C 2 chiều loại nhỏ - Model WEVH5532-7 Mã hàng: WEVH5532-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

43,000 đ
MUA NGAY
Công tắc đơn C 2 chiều loại nhỏ - Model WEVH5532

Công tắc đơn C 2 chiều loại nhỏ - Model WEVH5532

Công tắc đơn C 2 chiều loại nhỏ - Model WEVH5532 Mã hàng: WEVH5532 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

43,000 đ
MUA NGAY
Công tắc đơn B 1 chiều loại lớn - Model WEVH5511

Công tắc đơn B 1 chiều loại lớn - Model WEVH5511

Công tắc đơn B 1 chiều loại lớn - Model WEVH5511 Mã hàng: WEVH5511 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

19,000 đ
MUA NGAY
Công tắc đơn B 1 chiều loại trung - Model WEVH5521-7

Công tắc đơn B 1 chiều loại trung - Model WEVH5521-7

Công tắc đơn B 1 chiều loại trung - Model WEVH5521-7 Mã hàng: WEVH5521-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

19,000 đ
MUA NGAY
Công tắc đơn B 1 chiều loại trung - Model WEVH5521

Công tắc đơn B 1 chiều loại trung - Model WEVH5521

Công tắc đơn B 1 chiều loại trung - Model WEVH5521 Mã hàng: WEVH5521 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

19,000 đ
MUA NGAY
Công tắc đơn B 1chiều loại nhỏ - Model WEVH5531-7

Công tắc đơn B 1chiều loại nhỏ - Model WEVH5531-7

Công tắc đơn B 1chiều loại nhỏ - Model WEVH5531-7 Mã hàng: WEVH5531-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

19,000 đ
MUA NGAY
Công tắc đơn B 1chiều loại nhỏ - Model WEVH5531

Công tắc đơn B 1chiều loại nhỏ - Model WEVH5531

Công tắc đơn B 1chiều loại nhỏ - Model WEVH5531 Mã hàng: WEVH5531 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

19,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 99
 • Hôm nay 922
 • Hôm qua 4,108
 • Trong tuần 17,433
 • Trong tháng 171,631
 • Tổng cộng 4,683,019

Top

   (0)