Công tắc ổ cắm dòng Wide

mỗi trang
Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WEG6806MW

Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WEG6806MW

Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WEG6806MW Mã hàng: WEG6806MW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

43,000 đ
MUA NGAY
Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WEG6804MW

Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WEG6804MW

Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WEG6804MW Mã hàng: WEG6804MW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

43,000 đ
MUA NGAY
Mặt dùng riêng - Model WEG680290MW

Mặt dùng riêng - Model WEG680290MW

Mặt dùng riêng - Model WEG680290MW Mã hàng: WEG680290MW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

24,000 đ
MUA NGAY
Mặt dùng cho 3 thiết bị - Model WEG68030MW

Mặt dùng cho 3 thiết bị - Model WEG68030MW

Mặt dùng cho 3 thiết bị - Model WEG68030MW Mã hàng: WEG68030MW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

24,000 đ
MUA NGAY
Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEG68020MW

Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEG68020MW

Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEG68020MW Mã hàng: WEG68020MW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

24,000 đ
MUA NGAY
Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEG68010MW

Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEG68010MW

Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEG68010MW Mã hàng: WEG68010MW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

24,000 đ
MUA NGAY
Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WEG6806MB

Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WEG6806MB

Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WEG6806MB Mã hàng: WEG6806MB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

43,000 đ
MUA NGAY
Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WEG6804MB

Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WEG6804MB

Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WEG6804MB Mã hàng: WEG6804MB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

43,000 đ
MUA NGAY
Mặt dùng riêng - Model WEG680290MB

Mặt dùng riêng - Model WEG680290MB

Mặt dùng riêng - Model WEG680290MB Mã hàng: WEG680290MB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

24,000 đ
MUA NGAY
Mặt dùng cho 3 thiết bị - Model WEG68030MB

Mặt dùng cho 3 thiết bị - Model WEG68030MB

Mặt dùng cho 3 thiết bị - Model WEG68030MB Mã hàng: WEG68030MB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

24,000 đ
MUA NGAY
Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEG68020MB

Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEG68020MB

Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEG68020MB Mã hàng: WEG68020MB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

24,000 đ
MUA NGAY
Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEG68010MB

Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEG68010MB

Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEG68010MB Mã hàng: WEG68010MB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

24,000 đ
MUA NGAY
Nút trống - Model WEG3020H

Nút trống - Model WEG3020H

Nút trống - Model WEG3020H Mã hàng: WEG3020H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

13,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm Data - Model WEV24886H-CAT6

Ổ cắm Data - Model WEV24886H-CAT6

Ổ cắm Data - Model WEV24886H-CAT6 Mã hàng: WEV24886H-CAT6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

234,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm Data - Model WEV2488H-CAT5

Ổ cắm Data - Model WEV2488H-CAT5

Ổ cắm Data - Model WEV2488H-CAT5 Mã hàng: WEV2488H-CAT5 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

195,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm Data - Model WEG2488H

Ổ cắm Data - Model WEG2488H

Ổ cắm Data - Model WEG2488H Mã hàng: WEG2488H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

195,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEV2364H

Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEV2364H

Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEV2364H Mã hàng: WEV2364H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

109,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEG2364H

Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEG2364H

Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WEG2364H Mã hàng: WEG2364H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

109,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm Anten Tivi - Model WEV2501H

Ổ cắm Anten Tivi - Model WEV2501H

Ổ cắm Anten Tivi - Model WEV2501H Mã hàng: WEV2501H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

112,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm Anten Tivi - Model WEG2501H

Ổ cắm Anten Tivi - Model WEG2501H

Ổ cắm Anten Tivi - Model WEG2501H Mã hàng: WEG2501H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

112,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đôi có dây nối đất - Model WEV1592H

Ổ cắm đôi có dây nối đất - Model WEV1592H

Ổ cắm đôi có dây nối đất - Model WEV1592H Mã hàng: WEV1592H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

90,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất - Model WEG1582-7H

Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất - Model WEG1582-7H

Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất - Model WEG1582-7H Mã hàng: WEG1582-7H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

117,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất - Model WEG1582H

Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất - Model WEG1582H

Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất - Model WEG1582H Mã hàng: WEG1582H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

117,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn có dây nối đất - Model WEV1191H

Ổ cắm đơn có dây nối đất - Model WEV1191H

Ổ cắm đơn có dây nối đất - Model WEV1191H Mã hàng: WEV1191H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

75,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất - Model WEV1181-7H

Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất - Model WEV1181-7H

Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất - Model WEV1181-7H Mã hàng: WEV1181-7H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

80,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất - Model WEV1181H

Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất - Model WEV1181H

Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất - Model WEV1181H Mã hàng: WEV1181H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

80,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn có màng che - Model WEV1081-7H

Ổ cắm đơn có màng che - Model WEV1081-7H

Ổ cắm đơn có màng che - Model WEV1081-7H Mã hàng: WEV1081-7H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

42,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn có màng che - Model WEV1081H

Ổ cắm đơn có màng che - Model WEV1081H

Ổ cắm đơn có màng che - Model WEV1081H Mã hàng: WEV1081H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

42,000 đ
MUA NGAY
Bộ điều chỉnh sáng tối dùng cho đèn LED - Model WEG57912H

Bộ điều chỉnh sáng tối dùng cho đèn LED - Model WEG57912H

Bộ điều chỉnh sáng tối dùng cho đèn LED - Model WEG57912H Mã hàng: WEG57912H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

770,000 đ
MUA NGAY
Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn - Model WEG575151H

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn - Model WEG575151H

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn - Model WEG575151H Mã hàng: WEG575151H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

520,000 đ
MUA NGAY
Đèn báo màu đỏ - Model WEG3032RH

Đèn báo màu đỏ - Model WEG3032RH

Đèn báo màu đỏ - Model WEG3032RH Mã hàng: WEG3032RH Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

125,000 đ
MUA NGAY
Nút nhấn chuông - Model WEG5401-7H

Nút nhấn chuông - Model WEG5401-7H

Nút nhấn chuông - Model WEG5401-7H Mã hàng: WEG5401-7H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

92,000 đ
MUA NGAY
Công tắc C 2 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG5152-51KH

Công tắc C 2 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG5152-51KH

Công tắc C 2 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG5152-51KH Mã hàng: WEG5152-51KH Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

155,000 đ
MUA NGAY
Công tắc B 1 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG51517H

Công tắc B 1 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG51517H

Công tắc B 1 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG51517H Mã hàng: WEG51517H Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

125,000 đ
MUA NGAY
Công tắc B 1 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG5151-51KH

Công tắc B 1 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG5151-51KH

Công tắc B 1 chiều, có đèn báo khi OFF - Model WEG5151-51KH Mã hàng: WEG5151-51KH Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

125,000 đ
MUA NGAY
Công tắc E (đảo chiều) - Model WEG5004KH

Công tắc E (đảo chiều) - Model WEG5004KH

Công tắc E (đảo chiều) - Model WEG5004KH Mã hàng: WEG5004KH Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

290,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 108
 • Hôm nay 1,017
 • Hôm qua 4,108
 • Trong tuần 17,528
 • Trong tháng 171,726
 • Tổng cộng 4,683,114

Top

   (0)