Công tắc ổ cắm Series S-CLASSIC

mỗi trang
Công tắc chuông 3A Series S-CLASSIC - Model 30MBP2_3J_G19

Công tắc chuông 3A Series S-CLASSIC - Model 30MBP2_3J_G19

Công tắc chuông 3A Series S-CLASSIC - Model 30MBP2_3J_G19 Mã hàng: 30MBP2_3J_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

72,600 đ
MUA NGAY
Công tắc đơn 2 cực 20A Series S-CLASSIC - Model 30MD20_WE

Công tắc đơn 2 cực 20A Series S-CLASSIC - Model 30MD20_WE

Công tắc đơn 2 cực 20A Series S-CLASSIC - Model 30MD20_WE Mã hàng: 30MD20_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

143,000 đ
MUA NGAY
Công tắc 2 chiều 35A Series S-CLASSIC - Model 30M35

Công tắc 2 chiều 35A Series S-CLASSIC - Model 30M35

Công tắc 2 chiều 35A Series S-CLASSIC - Model 30M35 Mã hàng: 30M35 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

317,900 đ
MUA NGAY
Công tắc 2 chiều Series S-CLASSIC - Model 30M_G19

Công tắc 2 chiều Series S-CLASSIC - Model 30M_G19

Công tắc 2 chiều Series S-CLASSIC - Model 30M_G19 Mã hàng: 30M_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

40,700 đ
MUA NGAY
Công tắc 1 chiều 10A Series S-CLASSIC - Model E30_1M_D_G19

Công tắc 1 chiều 10A Series S-CLASSIC - Model E30_1M_D_G19

Công tắc 1 chiều 10A Series S-CLASSIC - Model E30_1M_D_G19 Mã hàng: E30_1M_D_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

17,600 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A có công tắc Series S-CLASSIC - Model E25UES_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A có công tắc Series S-CLASSIC - Model E25UES_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A có công tắc Series S-CLASSIC - Model E25UES_G19 Mã hàng: E25UES_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

168,300 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ trống Series S-CLASSIC - Model E426UEX_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ trống Series S-CLASSIC - Model E426UEX_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ trống Series S-CLASSIC - Model E426UEX_G19 Mã hàng: E426UEX_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

117,700 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A Series S-CLASSIC - Model E426UEST2_T_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A Series S-CLASSIC - Model E426UEST2_T_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A Series S-CLASSIC - Model E426UEST2_T_G19 Mã hàng: E426UEST2_T_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

128,700 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A Series S-CLASSIC - Model E426UEST_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A Series S-CLASSIC - Model E426UEST_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A Series S-CLASSIC - Model E426UEST_G19 Mã hàng: E426UEST_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

101,200 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ trống Series S-CLASSIC - Model E426UXX_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ trống Series S-CLASSIC - Model E426UXX_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ trống Series S-CLASSIC - Model E426UXX_G19 Mã hàng: E426UXX_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

88,000 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ trống Series S-CLASSIC - Model E426UX_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ trống Series S-CLASSIC - Model E426UX_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ trống Series S-CLASSIC - Model E426UX_G19 Mã hàng: E426UX_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

88,000 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A Series S-CLASSIC - Model E426UST2CB_G19

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A Series S-CLASSIC - Model E426UST2CB_G19

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A Series S-CLASSIC - Model E426UST2CB_G19 Mã hàng: E426UST2CB_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

95,700 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A Series S-CLASSIC - Model E426UST_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A Series S-CLASSIC - Model E426UST_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A Series S-CLASSIC - Model E426UST_G19 Mã hàng: E426UST_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

57,200 đ
MUA NGAY
Mặt cho MCB 2 cực Series S-CLASSIC - Model 31AVMCB2_G19

Mặt cho MCB 2 cực Series S-CLASSIC - Model 31AVMCB2_G19

Mặt cho MCB 2 cực Series S-CLASSIC - Model 31AVMCB2_G19 Mã hàng: 31AVMCB2_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

35,200 đ
MUA NGAY
Mặt cho MCB 1 cực Series S-CLASSIC - Model 31AVMCB1_G19

Mặt cho MCB 1 cực Series S-CLASSIC - Model 31AVMCB1_G19

Mặt cho MCB 1 cực Series S-CLASSIC - Model 31AVMCB1_G19 Mã hàng: 31AVMCB1_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

35,200 đ
MUA NGAY
Mặt cho cầu dao an toàn Series S-CLASSIC - Model 31AVMCB_G19

Mặt cho cầu dao an toàn Series S-CLASSIC - Model 31AVMCB_G19

Mặt cho cầu dao an toàn Series S-CLASSIC - Model 31AVMCB_G19 Mã hàng: 31AVMCB_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

35,200 đ
MUA NGAY
Mặt che trơn Series S-CLASSIC - Model 31AVX_G19

Mặt che trơn Series S-CLASSIC - Model 31AVX_G19

Mặt che trơn Series S-CLASSIC - Model 31AVX_G19 Mã hàng: 31AVX_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

39,600 đ
MUA NGAY
Mặt cho 6 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 36AVH_G19

Mặt cho 6 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 36AVH_G19

Mặt cho 6 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 36AVH_G19 Mã hàng: 36AVH_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

39,600 đ
MUA NGAY
Mặt cho 5 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 35AVH_G19

Mặt cho 5 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 35AVH_G19

Mặt cho 5 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 35AVH_G19 Mã hàng: 35AVH_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

39,600 đ
MUA NGAY
Mặt cho 4 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 34AVH_G19

Mặt cho 4 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 34AVH_G19

Mặt cho 4 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 34AVH_G19 Mã hàng: 34AVH_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

39,600 đ
MUA NGAY
Mặt cho 3 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 33AVH_G19

Mặt cho 3 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 33AVH_G19

Mặt cho 3 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 33AVH_G19 Mã hàng: 33AVH_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

22,000 đ
MUA NGAY
Mặt cho 2 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 32AVH_G19

Mặt cho 2 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 32AVH_G19

Mặt cho 2 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 32AVH_G19 Mã hàng: 32AVH_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

22,000 đ
MUA NGAY
Mặt cho 1 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 31AVH_G19

Mặt cho 1 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 31AVH_G19

Mặt cho 1 thiết bị Series S-CLASSIC - Model 31AVH_G19 Mã hàng: 31AVH_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

22,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 101
  • Hôm nay 917
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,428
  • Trong tháng 171,626
  • Tổng cộng 4,683,014

Top

   (0)