Công tắc ổ cắm và phụ kiện dòng C2

mỗi trang
Hộp che phòng thấm nước IP55 Honeywell - Model CA2GWS

Hộp che phòng thấm nước IP55 Honeywell - Model CA2GWS

Hộp che phòng thấm nước IP55 Honeywell - Model CA2GWS Mã hàng: CA2GWS Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

105,000 đ
MUA NGAY
Mặt cho cầu dao an toàn Honeywell - Model CA254WHI

Mặt cho cầu dao an toàn Honeywell - Model CA254WHI

Mặt cho cầu dao an toàn Honeywell - Model CA254WHI Mã hàng: CA254WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

50,000 đ
MUA NGAY
Mặt cho MCB 2 cực Honeywell - Model CA256WHI

Mặt cho MCB 2 cực Honeywell - Model CA256WHI

Mặt cho MCB 2 cực Honeywell - Model CA256WHI Mã hàng: CA256WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

51,000 đ
MUA NGAY
Mặt cho MCB 1 cực Honeywell - Model CA255WHI

Mặt cho MCB 1 cực Honeywell - Model CA255WHI

Mặt cho MCB 1 cực Honeywell - Model CA255WHI Mã hàng: CA255WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

50,000 đ
MUA NGAY
Mặt cho 1 thiết bị (Size 3M) Honeywell - Model CA213VWHI

Mặt cho 1 thiết bị (Size 3M) Honeywell - Model CA213VWHI

Mặt cho 1 thiết bị (Size 3M) Honeywell - Model CA213VWHI Mã hàng: CA213VWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

15,000 đ
MUA NGAY
Mặt cho 1 thiết bị (Size 2M) Honeywell - Model CA212VWHI

Mặt cho 1 thiết bị (Size 2M) Honeywell - Model CA212VWHI

Mặt cho 1 thiết bị (Size 2M) Honeywell - Model CA212VWHI Mã hàng: CA212VWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

15,000 đ
MUA NGAY
Mặt cho 2 thiết bị (Size 1M) Honeywell - Model CA214VWHI

Mặt cho 2 thiết bị (Size 1M) Honeywell - Model CA214VWHI

Mặt cho 2 thiết bị (Size 1M) Honeywell - Model CA214VWHI Mã hàng: CA214VWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

15,000 đ
MUA NGAY
Mặt cho 1 thiết bị (Size 1M) Honeywell - Model CA211VWHI

Mặt cho 1 thiết bị (Size 1M) Honeywell - Model CA211VWHI

Mặt cho 1 thiết bị (Size 1M) Honeywell - Model CA211VWHI Mã hàng: CA211VWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

15,000 đ
MUA NGAY
Đế âm tường (kim loại) Honeywell - Model CAGDW2645

Đế âm tường (kim loại) Honeywell - Model CAGDW2645

Đế âm tường (kim loại) Honeywell - Model CAGDW2645 Mã hàng: CAGDW2645 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

46,000 đ
MUA NGAY
Công tắc thẻ từ 20A Honeywell - Model CA527WHI

Công tắc thẻ từ 20A Honeywell - Model CA527WHI

Công tắc thẻ từ 20A Honeywell - Model CA527WHI Mã hàng: CA527WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,140,000 đ
MUA NGAY
Nút nhấn chuông 6A Honeywell (size 1M) - Model CA505WHI

Nút nhấn chuông 6A Honeywell (size 1M) - Model CA505WHI

Nút nhấn chuông 6A Honeywell (size 1M) - Model CA505WHI Mã hàng: CA505WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

55,000 đ
MUA NGAY
Đèn LED dẫn đường Honeywell - Model CA530WHI

Đèn LED dẫn đường Honeywell - Model CA530WHI

Đèn LED dẫn đường Honeywell - Model CA530WHI Mã hàng: CA530WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

175,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm dao cạo râu Honeywell 15A, 115V/230V - Model CA529WHI

Ổ cắm dao cạo râu Honeywell 15A, 115V/230V - Model CA529WHI

Ổ cắm dao cạo râu Honeywell 15A, 115V/230V - Model CA529WHI Mã hàng: CA529WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,400,000 đ
MUA NGAY
Đèn báo hiển thị DỌN PHÒNG Honeywell (size 1M) - Model CA902WHI

Đèn báo hiển thị DỌN PHÒNG Honeywell (size 1M) - Model CA902WHI

Đèn báo hiển thị DỌN PHÒNG Honeywell (size 1M) - Model CA902WHI Mã hàng: CA902WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

132,000 đ
MUA NGAY
Đèn báo hiển thị KHÔNG LÀM PHIỀN Honeywell (size 1M) - Model CA901WHI

Đèn báo hiển thị KHÔNG LÀM PHIỀN Honeywell (size 1M) - Model CA901WHI

Đèn báo hiển thị KHÔNG LÀM PHIỀN Honeywell (size 1M) - Model CA901WHI Mã hàng: CA901WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

132,000 đ
MUA NGAY
Công tắc hiển thị DỌN PHÒNG Honeywell (size 1M) - Model CA415WHI

Công tắc hiển thị DỌN PHÒNG Honeywell (size 1M) - Model CA415WHI

Công tắc hiển thị DỌN PHÒNG Honeywell (size 1M) - Model CA415WHI Mã hàng: CA415WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

40,000 đ
MUA NGAY
Công tắc hiển thị KHÔNG LÀM PHIỀN Honeywell (size 1M) - Model CA414WHI

Công tắc hiển thị KHÔNG LÀM PHIỀN Honeywell (size 1M) - Model CA414WHI

Công tắc hiển thị KHÔNG LÀM PHIỀN Honeywell (size 1M) - Model CA414WHI Mã hàng: CA414WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

48,000 đ
MUA NGAY
Công tắc Dimmer 400W Honeywell (size 2M) - Model CA2831WHI

Công tắc Dimmer 400W Honeywell (size 2M) - Model CA2831WHI

Công tắc Dimmer 400W Honeywell (size 2M) - Model CA2831WHI Mã hàng: CA2831WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

259,000 đ
MUA NGAY
Nút che trơn Honeywell (size 1M) - Model CA2441WHI

Nút che trơn Honeywell (size 1M) - Model CA2441WHI

Nút che trơn Honeywell (size 1M) - Model CA2441WHI Mã hàng: CA2441WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

9,000 đ
MUA NGAY
Đèn báo đỏ Honeywell (size 1M) - Model CA595WHI

Đèn báo đỏ Honeywell (size 1M) - Model CA595WHI

Đèn báo đỏ Honeywell (size 1M) - Model CA595WHI Mã hàng: CA595WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

56,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm 1A USB Honeywell (size 1M) - Model CA583WHI

Ổ cắm 1A USB Honeywell (size 1M) - Model CA583WHI

Ổ cắm 1A USB Honeywell (size 1M) - Model CA583WHI Mã hàng: CA583WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

289,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm TIVI, truyền hình vệ tinh Honeywell (size 1M) - Model CA462WHI

Ổ cắm TIVI, truyền hình vệ tinh Honeywell (size 1M) - Model CA462WHI

Ổ cắm TIVI, truyền hình vệ tinh Honeywell (size 1M) - Model CA462WHI Mã hàng: CA462WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

16,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm TIVI Honeywell (size 1M) - Model CA2451WHI

Ổ cắm TIVI Honeywell (size 1M) - Model CA2451WHI

Ổ cắm TIVI Honeywell (size 1M) - Model CA2451WHI Mã hàng: CA2451WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

70,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm mạng CAT6 Honeywell (size 1M) - Model CA2493WHI

Ổ cắm mạng CAT6 Honeywell (size 1M) - Model CA2493WHI

Ổ cắm mạng CAT6 Honeywell (size 1M) - Model CA2493WHI Mã hàng: CA2493WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

185,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm điện thoại Honeywell (size 1M) - Model CA2492WHI

Ổ cắm điện thoại Honeywell (size 1M) - Model CA2492WHI

Ổ cắm điện thoại Honeywell (size 1M) - Model CA2492WHI Mã hàng: CA2492WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

70,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A Honeywell (size 3M) - Model CA2853WHI

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A Honeywell (size 3M) - Model CA2853WHI

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A Honeywell (size 3M) - Model CA2853WHI Mã hàng: CA2853WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

81,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đa năng 16A Honeywell (size 2M) - Model CA2426WHI

Ổ cắm đa năng 16A Honeywell (size 2M) - Model CA2426WHI

Ổ cắm đa năng 16A Honeywell (size 2M) - Model CA2426WHI Mã hàng: CA2426WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

81,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A Honeywell (size 2M) - Model CA2852WHI

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A Honeywell (size 2M) - Model CA2852WHI

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A Honeywell (size 2M) - Model CA2852WHI Mã hàng: CA2852WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

56,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A Honeywell (size 1M) - Model CA2851WHI

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A Honeywell (size 1M) - Model CA2851WHI

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A Honeywell (size 1M) - Model CA2851WHI Mã hàng: CA2851WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

32,000 đ
MUA NGAY
Công tắc 2 cực 20A có đèn LED Honeywell (size 2M) - Model CA2420NWHI

Công tắc 2 cực 20A có đèn LED Honeywell (size 2M) - Model CA2420NWHI

Công tắc 2 cực 20A có đèn LED Honeywell (size 2M) - Model CA2420NWHI Mã hàng: CA2420NWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

189,000 đ
MUA NGAY
Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 3M) - Model CA2416NWHI

Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 3M) - Model CA2416NWHI

Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 3M) - Model CA2416NWHI Mã hàng: CA2416NWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

119,000 đ
MUA NGAY
Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 3M) - Model CA2415NWHI

Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 3M) - Model CA2415NWHI

Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 3M) - Model CA2415NWHI Mã hàng: CA2415NWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

105,000 đ
MUA NGAY
Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1.5M) - Model CA2414NWHI

Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1.5M) - Model CA2414NWHI

Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1.5M) - Model CA2414NWHI Mã hàng: CA2414NWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

111,000 đ
MUA NGAY
Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1.5M) - Model CA2413NWHI

Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1.5M) - Model CA2413NWHI

Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1.5M) - Model CA2413NWHI Mã hàng: CA2413NWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

99,000 đ
MUA NGAY
Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1M) - Model CA2412NWHI

Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1M) - Model CA2412NWHI

Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1M) - Model CA2412NWHI Mã hàng: CA2412NWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

105,000 đ
MUA NGAY
Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1M) - Model CA2411NWHI

Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1M) - Model CA2411NWHI

Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1M) - Model CA2411NWHI Mã hàng: CA2411NWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

89,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 118
  • Hôm nay 957
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,468
  • Trong tháng 171,666
  • Tổng cộng 4,683,054

Top

   (0)