EASYPACT EZC250 & EZC400/630

mỗi trang
Interphase barriers set of 6 - Model LV432570

Interphase barriers set of 6 - Model LV432570

Interphase barriers set of 6 - Model LV432570 Mã hàng: LV432570 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

525,800 đ
MUA NGAY
Locking of rotary handle-Keylock (Ronis) - Model 41940

Locking of rotary handle-Keylock (Ronis) - Model 41940

Locking of rotary handle-Keylock (Ronis) - Model 41940 Mã hàng: 41940 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,604,900 đ
MUA NGAY
Locking of rotary handle-Keylock adapter - Model LV432604

Locking of rotary handle-Keylock adapter - Model LV432604

Locking of rotary handle-Keylock adapter - Model LV432604 Mã hàng: LV432604 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

556,600 đ
MUA NGAY
Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) - Model LV432631

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) - Model LV432631

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) - Model LV432631 Mã hàng: LV432631 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

726,000 đ
MUA NGAY
Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removeable) - Model 29370

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removeable) - Model 29370

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removeable) - Model 29370 Mã hàng: 29370 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

275,000 đ
MUA NGAY
Extended rotary handle - Model LV432598

Extended rotary handle - Model LV432598

Extended rotary handle - Model LV432598 Mã hàng: LV432598 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,477,100 đ
MUA NGAY
Direct rotary handle - Model LV432597

Direct rotary handle - Model LV432597

Direct rotary handle - Model LV432597 Mã hàng: LV432597 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,003,100 đ
MUA NGAY
Under voltage release MN 250VDC 50/60Hz - Model LV429414

Under voltage release MN 250VDC 50/60Hz - Model LV429414

Under voltage release MN 250VDC 50/60Hz - Model LV429414 Mã hàng: LV429414 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,784,200 đ
MUA NGAY
Under voltage release MN 48VDC 50/60Hz - Model LV429412

Under voltage release MN 48VDC 50/60Hz - Model LV429412

Under voltage release MN 48VDC 50/60Hz - Model LV429412 Mã hàng: LV429412 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,593,900 đ
MUA NGAY
Under voltage release MN 24VDC 50/60Hz - Model LV429410

Under voltage release MN 24VDC 50/60Hz - Model LV429410

Under voltage release MN 24VDC 50/60Hz - Model LV429410 Mã hàng: LV429410 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,526,800 đ
MUA NGAY
Under voltage release MN 380-415VAC 50/60Hz - Model LV429408

Under voltage release MN 380-415VAC 50/60Hz - Model LV429408

Under voltage release MN 380-415VAC 50/60Hz - Model LV429408 Mã hàng: LV429408 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,360,600 đ
MUA NGAY
Under voltage release MN 220-240VAC 50/60Hz - Model LV429407

Under voltage release MN 220-240VAC 50/60Hz - Model LV429407

Under voltage release MN 220-240VAC 50/60Hz - Model LV429407 Mã hàng: LV429407 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,360,600 đ
MUA NGAY
Under voltage release MN 24VAC 50/60Hz - Model LV429404

Under voltage release MN 24VAC 50/60Hz - Model LV429404

Under voltage release MN 24VAC 50/60Hz - Model LV429404 Mã hàng: LV429404 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,624,700 đ
MUA NGAY
Shunt trip voltage release MX 250VDC 50/60Hz - Model LV429394

Shunt trip voltage release MX 250VDC 50/60Hz - Model LV429394

Shunt trip voltage release MX 250VDC 50/60Hz - Model LV429394 Mã hàng: LV429394 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,240,700 đ
MUA NGAY
Shunt trip voltage release MX 125VDC 50/60Hz - Model LV429393

Shunt trip voltage release MX 125VDC 50/60Hz - Model LV429393

Shunt trip voltage release MX 125VDC 50/60Hz - Model LV429393 Mã hàng: LV429393 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,240,700 đ
MUA NGAY
Shunt trip voltage release MX 48VDC 50/60Hz - Model LV429392

Shunt trip voltage release MX 48VDC 50/60Hz - Model LV429392

Shunt trip voltage release MX 48VDC 50/60Hz - Model LV429392 Mã hàng: LV429392 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,628,000 đ
MUA NGAY
Shunt trip voltage release MX 24VDC 50/60Hz - Model LV429390

Shunt trip voltage release MX 24VDC 50/60Hz - Model LV429390

Shunt trip voltage release MX 24VDC 50/60Hz - Model LV429390 Mã hàng: LV429390 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,628,000 đ
MUA NGAY
Shunt trip voltage release MX 380-415VAC 50/60Hz - Model LV429388

Shunt trip voltage release MX 380-415VAC 50/60Hz - Model LV429388

Shunt trip voltage release MX 380-415VAC 50/60Hz - Model LV429388 Mã hàng: LV429388 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,628,000 đ
MUA NGAY
Shunt trip voltage release MX 220-240VAC 50/60Hz - Model LV429387

Shunt trip voltage release MX 220-240VAC 50/60Hz - Model LV429387

Shunt trip voltage release MX 220-240VAC 50/60Hz - Model LV429387 Mã hàng: LV429387 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,628,000 đ
MUA NGAY
Shunt trip voltage release MX 48VAC 50/60Hz - Model LV429385

Shunt trip voltage release MX 48VAC 50/60Hz - Model LV429385

Shunt trip voltage release MX 48VAC 50/60Hz - Model LV429385 Mã hàng: LV429385 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,628,000 đ
MUA NGAY
Auxiliary  switch OF, SD or SDE or SDV - Model 29450

Auxiliary switch OF, SD or SDE or SDV - Model 29450

Auxiliary switch OF, SD or SDE or SDV - Model 29450 Mã hàng: 29450 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

721,600 đ
MUA NGAY
Terminal shield 3P (set of 2pcs)- Model EZETSHD3P

Terminal shield 3P (set of 2pcs)- Model EZETSHD3P

Terminal shield 3P (set of 2pcs)- Model EZETSHD3P Mã hàng: EZETSHD3P Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

270,600 đ
MUA NGAY
Spreader for 3P - Model EZESPDR3P

Spreader for 3P - Model EZESPDR3P

Spreader for 3P - Model EZESPDR3P Mã hàng: EZESPDR3P Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

270,600 đ
MUA NGAY
Terminal extensions for 4P (set of 4) - Model EZETEX

Terminal extensions for 4P (set of 4) - Model EZETEX

Terminal extensions for 4P (set of 4) - Model EZETEX Mã hàng: EZETEX Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

479,600 đ
MUA NGAY
Terminal extensions for 3P (set of 3pcs) - Model EZETEX

Terminal extensions for 3P (set of 3pcs) - Model EZETEX

Terminal extensions for 3P (set of 3pcs) - Model EZETEX Mã hàng: EZETEX Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

244,200 đ
MUA NGAY
Extended rotary handle - Model EZEROTE

Extended rotary handle - Model EZEROTE

Extended rotary handle - Model EZEROTE Mã hàng: EZEROTE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,361,700 đ
MUA NGAY
Derect rotary handle - Model EZEROTDS

Derect rotary handle - Model EZEROTDS

Derect rotary handle - Model EZEROTDS Mã hàng: EZEROTDS Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,383,800 đ
MUA NGAY
Padlock attachment (for EZC250-4P) - Model EZELOCKN

Padlock attachment (for EZC250-4P) - Model EZELOCKN

Padlock attachment (for EZC250-4P) - Model EZELOCKN Mã hàng: EZELOCKN Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

178,200 đ
MUA NGAY
Padlock attachment (for EZC250-3P) - Model EZELOCK

Padlock attachment (for EZC250-3P) - Model EZELOCK

Padlock attachment (for EZC250-3P) - Model EZELOCK Mã hàng: EZELOCK Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

178,200 đ
MUA NGAY
Phase barriers (set for 2 pcs) - Model EZEFAZB2

Phase barriers (set for 2 pcs) - Model EZEFAZB2

Phase barriers (set for 2 pcs) - Model EZEFAZB2 Mã hàng: EZEFAZB2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

117,700 đ
MUA NGAY
Under Voltage Release UVRN 440-480VAC - Model EZEUVRN440AC

Under Voltage Release UVRN 440-480VAC - Model EZEUVRN440AC

Under Voltage Release UVRN 440-480VAC - Model EZEUVRN440AC Mã hàng: EZEUVRN440AC Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

7,927,700 đ
MUA NGAY
Under Voltage Release UVRN 380-415VAC - Model EZEUVRN400AC

Under Voltage Release UVRN 380-415VAC - Model EZEUVRN400AC

Under Voltage Release UVRN 380-415VAC - Model EZEUVRN400AC Mã hàng: EZEUVRN400AC Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

7,927,700 đ
MUA NGAY
Under Voltage Release UVRN 277VAC - Model EZEUVRN277AC

Under Voltage Release UVRN 277VAC - Model EZEUVRN277AC

Under Voltage Release UVRN 277VAC - Model EZEUVRN277AC Mã hàng: EZEUVRN277AC Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

6,606,000 đ
MUA NGAY
Under Voltage Release UVRN 200-240VAC - Model EZEUVRN200AC

Under Voltage Release UVRN 200-240VAC - Model EZEUVRN200AC

Under Voltage Release UVRN 200-240VAC - Model EZEUVRN200AC Mã hàng: EZEUVRN200AC Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

6,763,900 đ
MUA NGAY
Under Voltage Release UVRN 110-130VAC - Model EZEUVRN110AC

Under Voltage Release UVRN 110-130VAC - Model EZEUVRN110AC

Under Voltage Release UVRN 110-130VAC - Model EZEUVRN110AC Mã hàng: EZEUVRN110AC Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

5,681,500 đ
MUA NGAY
Under Voltage Release UVRN 125VDC - Model EZEUVRN125DC

Under Voltage Release UVRN 125VDC - Model EZEUVRN125DC

Under Voltage Release UVRN 125VDC - Model EZEUVRN125DC Mã hàng: EZEUVRN125DC Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

5,681,500 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 106
  • Hôm nay 1,045
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,556
  • Trong tháng 171,754
  • Tổng cộng 4,683,142

Top

   (0)