EASYPACT MVS

mỗi trang
Carriage switches, 1 disconnected position confact (CT), Drawout - Model 33753

Carriage switches, 1 disconnected position confact (CT), Drawout - Model 33753

Carriage switches, 1 disconnected position confact (CT), Drawout - Model 33753 Mã hàng: 33753 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,024,100 đ
MUA NGAY
Carriage switches, 1 test position confact (CD), Drawout - Model 33752

Carriage switches, 1 test position confact (CD), Drawout - Model 33752

Carriage switches, 1 test position confact (CD), Drawout - Model 33752 Mã hàng: 33752 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,024,100 đ
MUA NGAY
Carriage switches, 1 connected position confact (CE), Drawout - Model 33751

Carriage switches, 1 connected position confact (CE), Drawout - Model 33751

Carriage switches, 1 connected position confact (CE), Drawout - Model 33751 Mã hàng: 33751 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,024,100 đ
MUA NGAY
Undervoltage Trip (MN), time delay 220/240VAC, Drawout - Model 33682

Undervoltage Trip (MN), time delay 220/240VAC, Drawout - Model 33682

Undervoltage Trip (MN), time delay 220/240VAC, Drawout - Model 33682 Mã hàng: 33682 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

7,648,300 đ
MUA NGAY
Undervoltage Trip (MN) 24VDC, Drawout - Model 48501

Undervoltage Trip (MN) 24VDC, Drawout - Model 48501

Undervoltage Trip (MN) 24VDC, Drawout - Model 48501 Mã hàng: 48501 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,688,900 đ
MUA NGAY
Undervoltage Trip (MN) 380/480VAC, Drawout - Model 48506

Undervoltage Trip (MN) 380/480VAC, Drawout - Model 48506

Undervoltage Trip (MN) 380/480VAC, Drawout - Model 48506 Mã hàng: 48506 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,688,900 đ
MUA NGAY
Undervoltage Trip (MN) 220/250VAC, Drawout - Model 48504

Undervoltage Trip (MN) 220/250VAC, Drawout - Model 48504

Undervoltage Trip (MN) 220/250VAC, Drawout - Model 48504 Mã hàng: 48504 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,688,900 đ
MUA NGAY
Ready to close contact (PF) 5A - 240V, Drawout - Model 48469

Ready to close contact (PF) 5A - 240V, Drawout - Model 48469

Ready to close contact (PF) 5A - 240V, Drawout - Model 48469 Mã hàng: 48469 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,356,200 đ
MUA NGAY
Opening release (MX) 24VAC/DC, Drawout - Model 48491

Opening release (MX) 24VAC/DC, Drawout - Model 48491

Opening release (MX) 24VAC/DC, Drawout - Model 48491 Mã hàng: 48491 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,688,900 đ
MUA NGAY
Opening release (MX) 380/480VAC, Drawout - Model 48496

Opening release (MX) 380/480VAC, Drawout - Model 48496

Opening release (MX) 380/480VAC, Drawout - Model 48496 Mã hàng: 48496 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,688,900 đ
MUA NGAY
Opening release (MX) 220VAC, Drawout - Model 48494

Opening release (MX) 220VAC, Drawout - Model 48494

Opening release (MX) 220VAC, Drawout - Model 48494 Mã hàng: 48494 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,688,900 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Closing release (XF), 24VAC/DC - Model 48481

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Closing release (XF), 24VAC/DC - Model 48481

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Closing release (XF), 24VAC/DC - Model 48481 Mã hàng: 48481 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,688,900 đ
MUA NGAY
Closing release (XF) 380/480VAC, Drawout - Model MVS21806

Closing release (XF) 380/480VAC, Drawout - Model MVS21806

Closing release (XF) 380/480VAC, Drawout - Model MVS21806 Mã hàng: MVS21806 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,773,600 đ
MUA NGAY
Closing release (XF) 220VAC/VDC, Drawout - Model MVS21804

Closing release (XF) 220VAC/VDC, Drawout - Model MVS21804

Closing release (XF) 220VAC/VDC, Drawout - Model MVS21804 Mã hàng: MVS21804 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,773,600 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 24VAC - Model 48521

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 24VAC - Model 48521

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 24VAC - Model 48521 Mã hàng: 48521 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

23,677,500 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 380/480VAC - Model 48529

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 380/480VAC - Model 48529

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 380/480VAC - Model 48529 Mã hàng: 48529 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

23,677,500 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 220VAC - Model 48527

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 220VAC - Model 48527

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 220VAC - Model 48527 Mã hàng: 48527 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

23,677,500 đ
MUA NGAY
Undervoltage Trip (MN), time delay 220/240VAC, Fixed - Model 33682

Undervoltage Trip (MN), time delay 220/240VAC, Fixed - Model 33682

Undervoltage Trip (MN), time delay 220/240VAC, Fixed - Model 33682 Mã hàng: 33682 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

7,648,300 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 24VAC/DC - Model 47380

Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 24VAC/DC - Model 47380

Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 24VAC/DC - Model 47380 Mã hàng: 47380 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,688,900 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 380/480VAC - Model 47385

Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 380/480VAC - Model 47385

Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 380/480VAC - Model 47385 Mã hàng: 47385 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,688,900 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 220/250VAC - Model 47383

Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 220/250VAC - Model 47383

Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 220/250VAC - Model 47383 Mã hàng: 47383 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,688,900 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries-FIXED, Ready to close contact (PF), 5A-240V - Model 47342

Electrical auxiliaries-FIXED, Ready to close contact (PF), 5A-240V - Model 47342

Electrical auxiliaries-FIXED, Ready to close contact (PF), 5A-240V - Model 47342 Mã hàng: 47342 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,356,200 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries-FIXED, Opening release (MX), 24VAC/DC - Model 47360

Electrical auxiliaries-FIXED, Opening release (MX), 24VAC/DC - Model 47360

Electrical auxiliaries-FIXED, Opening release (MX), 24VAC/DC - Model 47360 Mã hàng: 47360 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,688,900 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries-FIXED, Opening release (MX), 380/480VAC - Model 47365

Electrical auxiliaries-FIXED, Opening release (MX), 380/480VAC - Model 47365

Electrical auxiliaries-FIXED, Opening release (MX), 380/480VAC - Model 47365 Mã hàng: 47365 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,688,900 đ
MUA NGAY
Electrical auxiliaries-FIXED, Opening release (MX), 220VAC - Model 47363

Electrical auxiliaries-FIXED, Opening release (MX), 220VAC - Model 47363

Electrical auxiliaries-FIXED, Opening release (MX), 220VAC - Model 47363 Mã hàng: 47363 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,688,900 đ
MUA NGAY
Closing release (XF) 24VAC/VDC, Fixed - Model 47350

Closing release (XF) 24VAC/VDC, Fixed - Model 47350

Closing release (XF) 24VAC/VDC, Fixed - Model 47350 Mã hàng: 47350 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,688,900 đ
MUA NGAY
Closing release (XF) 380/480VAC, Fixed - Model MVS21805

Closing release (XF) 380/480VAC, Fixed - Model MVS21805

Closing release (XF) 380/480VAC, Fixed - Model MVS21805 Mã hàng: MVS21805 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,773,600 đ
MUA NGAY
Closing release (XF) 220VAC/VDC Fixed - Model MVS21803

Closing release (XF) 220VAC/VDC Fixed - Model MVS21803

Closing release (XF) 220VAC/VDC Fixed - Model MVS21803 Mã hàng: MVS21803 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,773,600 đ
MUA NGAY
Motor mechanism (MCH) 24VDC, Fixed - Model 48206

Motor mechanism (MCH) 24VDC, Fixed - Model 48206

Motor mechanism (MCH) 24VDC, Fixed - Model 48206 Mã hàng: 48206 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

23,677,500 đ
MUA NGAY
Motor mechanism (MCH) 380/480VAC, Fixed - Model 48214

Motor mechanism (MCH) 380/480VAC, Fixed - Model 48214

Motor mechanism (MCH) 380/480VAC, Fixed - Model 48214 Mã hàng: 48214 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

23,677,500 đ
MUA NGAY
Motor mechanism (MCH) 220VAC Fixed - Model 48212

Motor mechanism (MCH) 220VAC Fixed - Model 48212

Motor mechanism (MCH) 220VAC Fixed - Model 48212 Mã hàng: 48212 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

23,677,500 đ
MUA NGAY
EasyPact MVS, ACB 4P 4000A 65kA Drawout, Type H - Model MVS40H4MW2L

EasyPact MVS, ACB 4P 4000A 65kA Drawout, Type H - Model MVS40H4MW2L

EasyPact MVS, ACB 4P 4000A 65kA Drawout, Type H - Model MVS40H4MW2L Mã hàng: MVS40H4MW2L Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

392,051,000 đ
MUA NGAY
EasyPact MVS, ACB 4P 3200A 65kA Drawout, Type H - Model MVS32H4MW2L

EasyPact MVS, ACB 4P 3200A 65kA Drawout, Type H - Model MVS32H4MW2L

EasyPact MVS, ACB 4P 3200A 65kA Drawout, Type H - Model MVS32H4MW2L Mã hàng: MVS32H4MW2L Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

188,993,200 đ
MUA NGAY
EasyPact MVS, ACB 4P 2500A 65kA Drawout, Type H - Model MVS25H4MW2L

EasyPact MVS, ACB 4P 2500A 65kA Drawout, Type H - Model MVS25H4MW2L

EasyPact MVS, ACB 4P 2500A 65kA Drawout, Type H - Model MVS25H4MW2L Mã hàng: MVS25H4MW2L Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

159,672,700 đ
MUA NGAY
EasyPact MVS, ACB 4P 2000A 65kA Drawout, Type H - Model MVS20H4MW2L

EasyPact MVS, ACB 4P 2000A 65kA Drawout, Type H - Model MVS20H4MW2L

EasyPact MVS, ACB 4P 2000A 65kA Drawout, Type H - Model MVS20H4MW2L Mã hàng: MVS20H4MW2L Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

152,122,300 đ
MUA NGAY
EasyPact MVS, ACB 4P 1600A 65kA Drawout, Type H - Model MVS16H4MW2L

EasyPact MVS, ACB 4P 1600A 65kA Drawout, Type H - Model MVS16H4MW2L

EasyPact MVS, ACB 4P 1600A 65kA Drawout, Type H - Model MVS16H4MW2L Mã hàng: MVS16H4MW2L Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

130,196,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 29
  • Hôm nay 50
  • Hôm qua 1,750
  • Trong tuần 4,279
  • Trong tháng 68,134
  • Tổng cộng 4,770,800

Top

   (0)