Phích cắm và Ổ cắm công nghiệp PCE

mỗi trang
Giá đứng - Model F70015

Giá đứng - Model F70015

Giá đứng - Model F70015 Mã hàng: F70015 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,550,000 đ
MUA NGAY
Đế cố định - Model F43030201

Đế cố định - Model F43030201

Đế cố định - Model F43030201 Mã hàng: F43030201 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,200,000 đ
MUA NGAY
PCE MINI LED - Model F4303020

PCE MINI LED - Model F4303020

PCE MINI LED - Model F4303020 Mã hàng: F4303020 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

7,200,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F75252-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F75252-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F75252-6 Mã hàng: F75252-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,070,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61152-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61152-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61152-6 Mã hàng: F61152-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,700,009 đ
MUA NGAY
Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61132-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61132-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61132-6 Mã hàng: F61132-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,600,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432000

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432000

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432000 Mã hàng: F9432000 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,170,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432006

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432006

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432006 Mã hàng: F9432006 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,350,000 đ
MUA NGAY
Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước - Model F106-0

Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước - Model F106-0

Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước - Model F106-0 Mã hàng: F106-0 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

88,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm nối bằng nhựa - Model F2510-S

Ổ cắm nối bằng nhựa - Model F2510-S

Ổ cắm nối bằng nhựa - Model F2510-S Mã hàng: F2510-S Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

82,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm âm có nóc - Model F1050-0B

Ổ cắm âm có nóc - Model F1050-0B

Ổ cắm âm có nóc - Model F1050-0B Mã hàng: F1050-0B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

68,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0512-S

Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0512-S

Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0512-S Mã hàng: F0512-S Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

113,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0511-S

Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0511-S

Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0511-S Mã hàng: F0511-S Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

81,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F425-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F425-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F425-6 Mã hàng: F425-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

295,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F424-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F424-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F424-6 Mã hàng: F424-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

270,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F423-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F423-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F423-6 Mã hàng: F423-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

245,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F415-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F415-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F415-6 Mã hàng: F415-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

206,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F414-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F414-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F414-6 Mã hàng: F414-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

185,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F413-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F413-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F413-6 Mã hàng: F413-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

157,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F325-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F325-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F325-6 Mã hàng: F325-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

207,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F324-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F324-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F324-6 Mã hàng: F324-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

180,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F323-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F323-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F323-6 Mã hàng: F323-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

175,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F315-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F315-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F315-6 Mã hàng: F315-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

165,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F314-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F314-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F314-6 Mã hàng: F314-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

156,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F313-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F313-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F313-6 Mã hàng: F313-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

140,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F125-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F125-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F125-6 Mã hàng: F125-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

211,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F124-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F124-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F124-6 Mã hàng: F124-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

197,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F123-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F123-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F123-6 Mã hàng: F123-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

187,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F115-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F115-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F115-6 Mã hàng: F115-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

175,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F114-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F114-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F114-6 Mã hàng: F114-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

165,000 đ
MUA NGAY
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F113-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F113-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F113-6 Mã hàng: F113-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

135,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm nối loại không kín nước - Model F225-6

Phích cắm nối loại không kín nước - Model F225-6

Phích cắm nối loại không kín nước - Model F225-6 Mã hàng: F225-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

222,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm nối loại không kín nước - Model F224-6

Phích cắm nối loại không kín nước - Model F224-6

Phích cắm nối loại không kín nước - Model F224-6 Mã hàng: F224-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

175,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm nối loại không kín nước - Model F223-6

Phích cắm nối loại không kín nước - Model F223-6

Phích cắm nối loại không kín nước - Model F223-6 Mã hàng: F223-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

152,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm nối loại không kín nước - Model F215-6

Phích cắm nối loại không kín nước - Model F215-6

Phích cắm nối loại không kín nước - Model F215-6 Mã hàng: F215-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

155,000 đ
MUA NGAY
Phích cắm nối loại không kín nước - Model F214-6

Phích cắm nối loại không kín nước - Model F214-6

Phích cắm nối loại không kín nước - Model F214-6 Mã hàng: F214-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

125,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 109
  • Hôm nay 935
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,446
  • Trong tháng 171,644
  • Tổng cộng 4,683,032

Top

   (0)