Phụ kiện thiết bị điện (Sino)

mỗi trang
Nắp bịt - Model PC

Nắp bịt - Model PC

Nắp bịt - Model PC Mã hàng: PC Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

84,500 đ
MUA NGAY
Măng sông - Model JS

Măng sông - Model JS

Măng sông - Model JS Mã hàng: JS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

84,500 đ
MUA NGAY
Băng keo PVC chịu nước - Model WRT/0.08x10

Băng keo PVC chịu nước - Model WRT/0.08x10

Băng keo PVC chịu nước - Model WRT/0.08x10 Mã hàng: WRT/0.08x10 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

46,000 đ
MUA NGAY
Băng cao su lưu hóa - Model VRT/0.04x5

Băng cao su lưu hóa - Model VRT/0.04x5

Băng cao su lưu hóa - Model VRT/0.04x5 Mã hàng: VRT/0.04x5 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

56,000 đ
MUA NGAY
Băng cao su non - Model ST/0.056x2.2

Băng cao su non - Model ST/0.056x2.2

Băng cao su non - Model ST/0.056x2.2 Mã hàng: ST/0.056x2.2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

32,800 đ
MUA NGAY
Lò xo uốn ống đường kính 32mm  - Model LSV32

Lò xo uốn ống đường kính 32mm - Model LSV32

Lò xo uốn ống đường kính 32mm - Model LSV32 Mã hàng: LSV32 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

124,000 đ
MUA NGAY
Lò xo uốn ống đường kính 25mm  - Model LSV25

Lò xo uốn ống đường kính 25mm - Model LSV25

Lò xo uốn ống đường kính 25mm - Model LSV25 Mã hàng: LSV25 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

96,500 đ
MUA NGAY
Lò xo uốn ống đường kính 20mm  - Model LSV20

Lò xo uốn ống đường kính 20mm - Model LSV20

Lò xo uốn ống đường kính 20mm - Model LSV20 Mã hàng: LSV20 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

73,500 đ
MUA NGAY
Lò xo uốn ống đường kính 16mm  - Model LSV16

Lò xo uốn ống đường kính 16mm - Model LSV16

Lò xo uốn ống đường kính 16mm - Model LSV16 Mã hàng: LSV16 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

63,600 đ
MUA NGAY
Hộp nối sắt mạ 100x100x50 - Model S1007

Hộp nối sắt mạ 100x100x50 - Model S1007

Hộp nối sắt mạ 100x100x50 - Model S1007 Mã hàng: S1007 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

69,500 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây tròn chống thấm tự chống cháy D105 - Model E265/R2GY

Hộp nối dây tròn chống thấm tự chống cháy D105 - Model E265/R2GY

Hộp nối dây tròn chống thấm tự chống cháy D105 - Model E265/R2GY Mã hàng: E265/R2GY Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

48,800 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây tròn chống thấm tự chống cháy D85 - Model E265/RGY

Hộp nối dây tròn chống thấm tự chống cháy D85 - Model E265/RGY

Hộp nối dây tròn chống thấm tự chống cháy D85 - Model E265/RGY Mã hàng: E265/RGY Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

37,600 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 150x110x70 - Model E265/GY

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 150x110x70 - Model E265/GY

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 150x110x70 - Model E265/GY Mã hàng: E265/GY Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

92,200 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 150x150x70 - Model E265/3GY

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 150x150x70 - Model E265/3GY

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 150x150x70 - Model E265/3GY Mã hàng: E265/3GY Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

124,000 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 100x100x50 - Model E265/2GY

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 100x100x50 - Model E265/2GY

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 100x100x50 - Model E265/2GY Mã hàng: E265/2GY Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

50,500 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 80x80x40 - Model E265/1GY

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 80x80x40 - Model E265/1GY

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 80x80x40 - Model E265/1GY Mã hàng: E265/1GY Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

40,200 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x80x(6x6x3) - Model E265A/33X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x80x(6x6x3) - Model E265A/33X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x80x(6x6x3) - Model E265A/33X Mã hàng: E265A/33X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

62,800 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x50x(6x6x2) - Model E265A/3X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x50x(6x6x2) - Model E265A/3X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x50x(6x6x2) - Model E265A/3X Mã hàng: E265A/3X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

41,800 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x80x(4x4x3) - Model E265A/23X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x80x(4x4x3) - Model E265A/23X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x80x(4x4x3) - Model E265A/23X Mã hàng: E265A/23X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

30,200 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x50x(4x4x2) - Model E265A/2X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x50x(4x4x2) - Model E265A/2X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x50x(4x4x2) - Model E265A/2X Mã hàng: E265A/2X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

20,000 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây âm tự chống cháy 80x80x50x(3x3x2) - Model E265A/1X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 80x80x50x(3x3x2) - Model E265A/1X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 80x80x50x(3x3x2) - Model E265A/1X Mã hàng: E265A/1X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

16,000 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây âm tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265A/R2

Hộp nối dây âm tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265A/R2

Hộp nối dây âm tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265A/R2 Mã hàng: E265A/R2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

12,200 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây âm tròn tự chống cháy D85 đường kính 85mm - Model E265A/R

Hộp nối dây âm tròn tự chống cháy D85 đường kính 85mm - Model E265A/R

Hộp nối dây âm tròn tự chống cháy D85 đường kính 85mm - Model E265A/R Mã hàng: E265A/R Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

9,100 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây âm tự chống cháy 235x235x80 (9x9x3) - Model E265A/53

Hộp nối dây âm tự chống cháy 235x235x80 (9x9x3) - Model E265A/53

Hộp nối dây âm tự chống cháy 235x235x80 (9x9x3) - Model E265A/53 Mã hàng: E265A/53 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

116,000 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây âm tự chống cháy 185x185x80 (7x7x3) - Model E265A/43

Hộp nối dây âm tự chống cháy 185x185x80 (7x7x3) - Model E265A/43

Hộp nối dây âm tự chống cháy 185x185x80 (7x7x3) - Model E265A/43 Mã hàng: E265A/43 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

75,600 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x80 (6x6x3) - Model E265A/33

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x80 (6x6x3) - Model E265A/33

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x80 (6x6x3) - Model E265A/33 Mã hàng: E265A/33 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

62,800 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x50 (6x6x2) - Model E265A/3

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x50 (6x6x2) - Model E265A/3

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x50 (6x6x2) - Model E265A/3 Mã hàng: E265A/3 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

41,800 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x80 (4x4x3) - Model E265A/23

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x80 (4x4x3) - Model E265A/23

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x80 (4x4x3) - Model E265A/23 Mã hàng: E265A/23 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

30,200 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x50 (4x4x2) - Model E265A/2

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x50 (4x4x2) - Model E265A/2

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x50 (4x4x2) - Model E265A/2 Mã hàng: E265A/2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

20,000 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây âm tự chống cháy 80x80x50 (3x3x2) - Model E265A/1

Hộp nối dây âm tự chống cháy 80x80x50 (3x3x2) - Model E265A/1

Hộp nối dây âm tự chống cháy 80x80x50 (3x3x2) - Model E265A/1 Mã hàng: E265A/1 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

16,000 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265/R2

Hộp nối dây tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265/R2

Hộp nối dây tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265/R2 Mã hàng: E265/R2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

11,200 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây tròn tự chống cháy D85 - Model E265/R

Hộp nối dây tròn tự chống cháy D85 - Model E265/R

Hộp nối dây tròn tự chống cháy D85 - Model E265/R Mã hàng: E265/R Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,500 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x80mm (6x6x3) - Model E265/33X

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x80mm (6x6x3) - Model E265/33X

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x80mm (6x6x3) - Model E265/33X Mã hàng: E265/33X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

56,800 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50mm (6x6x2) - Model E265/3X

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50mm (6x6x2) - Model E265/3X

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50mm (6x6x2) - Model E265/3X Mã hàng: E265/3X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

37,600 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80mm (4x4x3) - Model E265/23X

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80mm (4x4x3) - Model E265/23X

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80mm (4x4x3) - Model E265/23X Mã hàng: E265/23X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

27,500 đ
MUA NGAY
Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50mm (4x4x2) - Model E265/2X

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50mm (4x4x2) - Model E265/2X

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50mm (4x4x2) - Model E265/2X Mã hàng: E265/2X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

18,200 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 101
  • Hôm nay 1,088
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,599
  • Trong tháng 171,797
  • Tổng cộng 4,683,185

Top

   (0)