Quạt điện Panasonic

mỗi trang
Quạt hút dành riêng cho phòng tắm - Model FV-10BAT1

Quạt hút dành riêng cho phòng tắm - Model FV-10BAT1

Quạt hút dành riêng cho phòng tắm - Model FV-10BAT1 Mã hàng: FV-10BAT1 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,980,000 đ
MUA NGAY
Quạt treo tường - wall fan - Model F409UGO

Quạt treo tường - wall fan - Model F409UGO

Quạt treo tường - wall fan - Model F409UGO Mã hàng: F409UGO Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,050,000 đ
MUA NGAY
Quạt treo tường - wall fan - Model F409UB

Quạt treo tường - wall fan - Model F409UB

Quạt treo tường - wall fan - Model F409UB Mã hàng: F409UB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,050,000 đ
MUA NGAY
Quạt treo tường - wall fan - Model F409MG

Quạt treo tường - wall fan - Model F409MG

Quạt treo tường - wall fan - Model F409MG Mã hàng: F409MG Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,550,000 đ
MUA NGAY
Quạt treo tường - wall fan - Model F409MB

Quạt treo tường - wall fan - Model F409MB

Quạt treo tường - wall fan - Model F409MB Mã hàng: F409MB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,550,000 đ
MUA NGAY
Quạt treo trần - Model F409QGO

Quạt treo trần - Model F409QGO

Quạt treo trần - Model F409QGO Mã hàng: F409QGO Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,890,000 đ
MUA NGAY
Quạt treo trần - Model F409QB

Quạt treo trần - Model F409QB

Quạt treo trần - Model F409QB Mã hàng: F409QB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,890,000 đ
MUA NGAY
Quạt bàn - desk fan - Model F400CI

Quạt bàn - desk fan - Model F400CI

Quạt bàn - desk fan - Model F400CI Mã hàng: F400CI Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,320,000 đ
MUA NGAY
Quạt bàn - desk fan - Model F400CB

Quạt bàn - desk fan - Model F400CB

Quạt bàn - desk fan - Model F400CB Mã hàng: F400CB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,320,000 đ
MUA NGAY
Quạt đứng - standing fan - Model F307KHS

Quạt đứng - standing fan - Model F307KHS

Quạt đứng - standing fan - Model F307KHS Mã hàng: F307KHS Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,550,000 đ
MUA NGAY
Quạt đứng - standing fan - Model F307KHB

Quạt đứng - standing fan - Model F307KHB

Quạt đứng - standing fan - Model F307KHB Mã hàng: F307KHB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,550,000 đ
MUA NGAY
Quạt đứng - standing fan - Model F308NHP

Quạt đứng - standing fan - Model F308NHP

Quạt đứng - standing fan - Model F308NHP Mã hàng: F308NHP Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,650,000 đ
MUA NGAY
Quạt đứng - standing fan - Model F308NHB

Quạt đứng - standing fan - Model F308NHB

Quạt đứng - standing fan - Model F308NHB Mã hàng: F308NHB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,650,000 đ
MUA NGAY
Quạt đứng - standing fan - Model F407WGO

Quạt đứng - standing fan - Model F407WGO

Quạt đứng - standing fan - Model F407WGO Mã hàng: F407WGO Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,000,000 đ
MUA NGAY
Quạt đứng - standing fan - Model F409KMR

Quạt đứng - standing fan - Model F409KMR

Quạt đứng - standing fan - Model F409KMR Mã hàng: F409KMR Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,680,000 đ
MUA NGAY
Quạt đứng - standing fan - Model F409KBE

Quạt đứng - standing fan - Model F409KBE

Quạt đứng - standing fan - Model F409KBE Mã hàng: F409KBE Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,680,000 đ
MUA NGAY
Quạt đứng - standing fan - Model F409KB

Quạt đứng - standing fan - Model F409KB

Quạt đứng - standing fan - Model F409KB Mã hàng: F409KB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,680,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-25NF3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-25NF3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-25NF3 Mã hàng: FV-25NF3 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

12,990,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-25NS3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-25NS3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-25NS3 Mã hàng: FV-25NS3 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

11,300,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-23NL3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-23NL3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-23NL3 Mã hàng: FV-23NL3 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,550,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-20NS3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-20NS3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-20NS3 Mã hàng: FV-20NS3 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

6,990,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-18NF3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-18NF3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-18NF3 Mã hàng: FV-18NF3 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

5,650,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-18NS3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-18NS3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-18NS3 Mã hàng: FV-18NS3 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,650,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-15NS3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-15NS3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-15NS3 Mã hàng: FV-15NS3 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,900,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-12NS3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-12NS3

Quạt hút Cabinet độ ồn thấp - Model FV-12NS3 Mã hàng: FV-12NS3 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,950,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút công nghiệp - Model FV-45GS4

Quạt hút công nghiệp - Model FV-45GS4

Quạt hút công nghiệp - Model FV-45GS4 Mã hàng: FV-45GS4 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

15,700,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút công nghiệp - Model FV-40GS4

Quạt hút công nghiệp - Model FV-40GS4

Quạt hút công nghiệp - Model FV-40GS4 Mã hàng: FV-40GS4 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

9,600,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút công nghiệp - Model FV-35GS4

Quạt hút công nghiệp - Model FV-35GS4

Quạt hút công nghiệp - Model FV-35GS4 Mã hàng: FV-35GS4 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

7,550,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút công nghiệp - Model FV-30GS4

Quạt hút công nghiệp - Model FV-30GS4

Quạt hút công nghiệp - Model FV-30GS4 Mã hàng: FV-30GS4 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

6,150,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút công nghiệp - Model FV-25GS4

Quạt hút công nghiệp - Model FV-25GS4

Quạt hút công nghiệp - Model FV-25GS4 Mã hàng: FV-25GS4 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,450,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút công nghiệp - Model FV-40KUT

Quạt hút công nghiệp - Model FV-40KUT

Quạt hút công nghiệp - Model FV-40KUT Mã hàng: FV-40KUT Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,315,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút âm trần - Model FV-24JA2

Quạt hút âm trần - Model FV-24JA2

Quạt hút âm trần - Model FV-24JA2 Mã hàng: FV-24JA2 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,350,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút âm trần - Model FV-24JR2

Quạt hút âm trần - Model FV-24JR2

Quạt hút âm trần - Model FV-24JR2 Mã hàng: FV-24JR2 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

5,000,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút âm trần - Model FV-38CH8

Quạt hút âm trần - Model FV-38CH8

Quạt hút âm trần - Model FV-38CH8 Mã hàng: FV-38CH8 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

9,000,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút âm trần - Model FV-38CD8

Quạt hút âm trần - Model FV-38CD8

Quạt hút âm trần - Model FV-38CD8 Mã hàng: FV-38CD8 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,300,000 đ
MUA NGAY
Quạt hút âm trần - Model FV-32CH9

Quạt hút âm trần - Model FV-32CH9

Quạt hút âm trần - Model FV-32CH9 Mã hàng: FV-32CH9 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

6,650,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 90
  • Hôm nay 1,129
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,640
  • Trong tháng 171,838
  • Tổng cộng 4,683,226

Top

   (0)