Thiết bị chiếu sáng

mỗi trang
Bóng Led đuôi E27- Model NLB146

Bóng Led đuôi E27- Model NLB146

Bóng Led đuôi E27- Model NLB146 Mã hàng: NLB146 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

99,000 đ
MUA NGAY
Bóng Led đuôi E27- Model NLB143

Bóng Led đuôi E27- Model NLB143

Bóng Led đuôi E27- Model NLB143 Mã hàng: NLB143 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

99,000 đ
MUA NGAY
Bóng Led đuôi E27- Model NLB116

Bóng Led đuôi E27- Model NLB116

Bóng Led đuôi E27- Model NLB116 Mã hàng: NLB116 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

85,000 đ
MUA NGAY
Bóng Led đuôi E27- Model NLB113

Bóng Led đuôi E27- Model NLB113

Bóng Led đuôi E27- Model NLB113 Mã hàng: NLB113 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

85,000 đ
MUA NGAY
Bóng Led đuôi E27- Model NLB096

Bóng Led đuôi E27- Model NLB096

Bóng Led đuôi E27- Model NLB096 Mã hàng: NLB096 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

70,000 đ
MUA NGAY
Bóng Led đuôi E27- Model NLB093

Bóng Led đuôi E27- Model NLB093

Bóng Led đuôi E27- Model NLB093 Mã hàng: NLB093 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

70,000 đ
MUA NGAY
Bóng Led đuôi E27- Model NLB076

Bóng Led đuôi E27- Model NLB076

Bóng Led đuôi E27- Model NLB076 Mã hàng: NLB076 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

60,000 đ
MUA NGAY
Bóng Led đuôi E27- Model NLB073

Bóng Led đuôi E27- Model NLB073

Bóng Led đuôi E27- Model NLB073 Mã hàng: NLB073 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

60,000 đ
MUA NGAY
Bóng Led đuôi E27- Model NLB056

Bóng Led đuôi E27- Model NLB056

Bóng Led đuôi E27- Model NLB056 Mã hàng: NLB056 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

40,000 đ
MUA NGAY
Bóng Led đuôi E27- Model NLB053

Bóng Led đuôi E27- Model NLB053

Bóng Led đuôi E27- Model NLB053 Mã hàng: NLB053 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

40,000 đ
MUA NGAY
Đèn T5 Batten Led - Model NT5B146

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B146

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B146 Mã hàng: NT5B146 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

200,000 đ
MUA NGAY
Đèn T5 Batten Led - Model NT5B143

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B143

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B143 Mã hàng: NT5B143 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

200,000 đ
MUA NGAY
Đèn T5 Batten Led - Model NT5B076

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B076

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B076 Mã hàng: NT5B076 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

150,000 đ
MUA NGAY
Đèn T5 Batten Led - Model NT5B073

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B073

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B073 Mã hàng: NT5B073 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

150,000 đ
MUA NGAY
Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T186

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T186

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T186 Mã hàng: NT8T186 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

220,000 đ
MUA NGAY
Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T183

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T183

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T183 Mã hàng: NT8T183 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

220,000 đ
MUA NGAY
Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T096

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T096

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T096 Mã hàng: NT8T096 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

160,000 đ
MUA NGAY
Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T093

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T093

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T093 Mã hàng: NT8T093 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

160,000 đ
MUA NGAY
Led Downlight - Model NDL146

Led Downlight - Model NDL146

Led Downlight - Model NDL146 Mã hàng: NDL146 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

220,000 đ
MUA NGAY
Led Downlight - Model NDL144

Led Downlight - Model NDL144

Led Downlight - Model NDL144 Mã hàng: NDL144 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

220,000 đ
MUA NGAY
Led Downlight - Model NDL143

Led Downlight - Model NDL143

Led Downlight - Model NDL143 Mã hàng: NDL143 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

220,000 đ
MUA NGAY
Led Downlight - Model NDL126

Led Downlight - Model NDL126

Led Downlight - Model NDL126 Mã hàng: NDL126 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

210,000 đ
MUA NGAY
Led Downlight - Model NDL124

Led Downlight - Model NDL124

Led Downlight - Model NDL124 Mã hàng: NDL124 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

210,000 đ
MUA NGAY
Led Downlight - Model NDL123

Led Downlight - Model NDL123

Led Downlight - Model NDL123 Mã hàng: NDL123 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

210,000 đ
MUA NGAY
Led Downlight - Model NDL086

Led Downlight - Model NDL086

Led Downlight - Model NDL086 Mã hàng: NDL086 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

155,000 đ
MUA NGAY
Led Downlight - Model NDL084

Led Downlight - Model NDL084

Led Downlight - Model NDL084 Mã hàng: NDL084 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

155,000 đ
MUA NGAY
Led Downlight - Model NDL083

Led Downlight - Model NDL083

Led Downlight - Model NDL083 Mã hàng: NDL083 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

155,000 đ
MUA NGAY
Led Downlight - Model NDL056

Led Downlight - Model NDL056

Led Downlight - Model NDL056 Mã hàng: NDL056 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

130,000 đ
MUA NGAY
Led Downlight - Model NDL054

Led Downlight - Model NDL054

Led Downlight - Model NDL054 Mã hàng: NDL054 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

130,000 đ
MUA NGAY
Led Downlight - Model NDL053

Led Downlight - Model NDL053

Led Downlight - Model NDL053 Mã hàng: NDL053 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

130,000 đ
MUA NGAY
Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD20708K19

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD20708K19

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD20708K19 Mã hàng: HH-LD20708K19 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

960,000 đ
MUA NGAY
Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD40708K19

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD40708K19

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD40708K19 Mã hàng: HH-LD40708K19 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

960,000 đ
MUA NGAY
Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD20508K19

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD20508K19

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD20508K19 Mã hàng: HH-LD20508K19 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

760,000 đ
MUA NGAY
Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD40508K19

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD40508K19

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD40508K19 Mã hàng: HH-LD40508K19 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

760,000 đ
MUA NGAY
Downlight Led góc chiếu hẹp - Model HH-LD50701K19

Downlight Led góc chiếu hẹp - Model HH-LD50701K19

Downlight Led góc chiếu hẹp - Model HH-LD50701K19 Mã hàng: HH-LD50701K19 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

950,000 đ
MUA NGAY
Downlight Led góc chiếu hẹp - Model HH-LD70701K19

Downlight Led góc chiếu hẹp - Model HH-LD70701K19

Downlight Led góc chiếu hẹp - Model HH-LD70701K19 Mã hàng: HH-LD70701K19 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

950,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 87
  • Hôm nay 894
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,405
  • Trong tháng 171,603
  • Tổng cộng 4,682,991

Top

   (0)