Thiết bị điện AC

mỗi trang
Kềm cắt ống - Model BL1

Kềm cắt ống - Model BL1

Kềm cắt ống - Model BL1 Mã hàng: BL1 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

620,000 đ
MUA NGAY
Lò xo uốn ống - Model BL32

Lò xo uốn ống - Model BL32

Lò xo uốn ống - Model BL32 Mã hàng: BL32 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

109,000 đ
MUA NGAY
Lò xo uốn ống - Model BL25

Lò xo uốn ống - Model BL25

Lò xo uốn ống - Model BL25 Mã hàng: BL25 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

89,000 đ
MUA NGAY
Lò xo uốn ống - Model BL20

Lò xo uốn ống - Model BL20

Lò xo uốn ống - Model BL20 Mã hàng: BL20 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

75,000 đ
MUA NGAY
Lò xo uốn ống - Model BL16

Lò xo uốn ống - Model BL16

Lò xo uốn ống - Model BL16 Mã hàng: BL16 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

60,000 đ
MUA NGAY
Hộp nối âm tường - Model ABU882

Hộp nối âm tường - Model ABU882

Hộp nối âm tường - Model ABU882 Mã hàng: ABU882 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

58,000 đ
MUA NGAY
Hộp nối âm tường - Model ABU662

Hộp nối âm tường - Model ABU662

Hộp nối âm tường - Model ABU662 Mã hàng: ABU662 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

39,000 đ
MUA NGAY
Hộp nối âm tường - Model ABU552

Hộp nối âm tường - Model ABU552

Hộp nối âm tường - Model ABU552 Mã hàng: ABU552 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

28,000 đ
MUA NGAY
Hộp nối âm tường - Model ABU442

Hộp nối âm tường - Model ABU442

Hộp nối âm tường - Model ABU442 Mã hàng: ABU442 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

22,000 đ
MUA NGAY
Hộp nối âm tường - Model ABU332

Hộp nối âm tường - Model ABU332

Hộp nối âm tường - Model ABU332 Mã hàng: ABU332 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

16,000 đ
MUA NGAY
Co nối chữ L có nắp - Model BE32/T

Co nối chữ L có nắp - Model BE32/T

Co nối chữ L có nắp - Model BE32/T Mã hàng: BE32/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

12,100 đ
MUA NGAY
Co nối chữ L có nắp - Model BE25/T

Co nối chữ L có nắp - Model BE25/T

Co nối chữ L có nắp - Model BE25/T Mã hàng: BE25/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

9,200 đ
MUA NGAY
Co nối chữ L có nắp - Model BE20/T

Co nối chữ L có nắp - Model BE20/T

Co nối chữ L có nắp - Model BE20/T Mã hàng: BE20/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

5,800 đ
MUA NGAY
Co nối chữ L có nắp - Model BE16/T

Co nối chữ L có nắp - Model BE16/T

Co nối chữ L có nắp - Model BE16/T Mã hàng: BE16/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,400 đ
MUA NGAY
Co nối chữ T có nắp - Model BF32/T

Co nối chữ T có nắp - Model BF32/T

Co nối chữ T có nắp - Model BF32/T Mã hàng: BF32/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

14,200 đ
MUA NGAY
Co nối chữ T có nắp - Model BF25/T

Co nối chữ T có nắp - Model BF25/T

Co nối chữ T có nắp - Model BF25/T Mã hàng: BF25/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

10,600 đ
MUA NGAY
Co nối chữ T có nắp - Model BF20/T

Co nối chữ T có nắp - Model BF20/T

Co nối chữ T có nắp - Model BF20/T Mã hàng: BF20/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,500 đ
MUA NGAY
Co nối chữ T có nắp - Model BF16/T

Co nối chữ T có nắp - Model BF16/T

Co nối chữ T có nắp - Model BF16/T Mã hàng: BF16/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,600 đ
MUA NGAY
Co nối chữ L - Model BE50

Co nối chữ L - Model BE50

Co nối chữ L - Model BE50 Mã hàng: BE50 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

15,000 đ
MUA NGAY
Co nối chữ L - Model BE40

Co nối chữ L - Model BE40

Co nối chữ L - Model BE40 Mã hàng: BE40 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

12,000 đ
MUA NGAY
Co nối chữ L - Model BE32

Co nối chữ L - Model BE32

Co nối chữ L - Model BE32 Mã hàng: BE32 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,500 đ
MUA NGAY
Co nối chữ L - Model BE25

Co nối chữ L - Model BE25

Co nối chữ L - Model BE25 Mã hàng: BE25 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

5,000 đ
MUA NGAY
Co nối chữ L - Model BE20

Co nối chữ L - Model BE20

Co nối chữ L - Model BE20 Mã hàng: BE20 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,600 đ
MUA NGAY
Co nối chữ L - Model BE16

Co nối chữ L - Model BE16

Co nối chữ L - Model BE16 Mã hàng: BE16 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,200 đ
MUA NGAY
Co nối chữ T - Model BF50

Co nối chữ T - Model BF50

Co nối chữ T - Model BF50 Mã hàng: BF50 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

17,700 đ
MUA NGAY
Co nối chữ T - Model BF40

Co nối chữ T - Model BF40

Co nối chữ T - Model BF40 Mã hàng: BF40 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

14,200 đ
MUA NGAY
Co nối chữ T - Model BF32

Co nối chữ T - Model BF32

Co nối chữ T - Model BF32 Mã hàng: BF32 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

12,000 đ
MUA NGAY
Co nối chữ T - Model BF25

Co nối chữ T - Model BF25

Co nối chữ T - Model BF25 Mã hàng: BF25 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

8,500 đ
MUA NGAY
Co nối chữ T - Model BF20

Co nối chữ T - Model BF20

Co nối chữ T - Model BF20 Mã hàng: BF20 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

5,000 đ
MUA NGAY
Co nối chữ T - Model BF16

Co nối chữ T - Model BF16

Co nối chữ T - Model BF16 Mã hàng: BF16 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,800 đ
MUA NGAY
Khớp nối ren - Model BH32/B

Khớp nối ren - Model BH32/B

Khớp nối ren - Model BH32/B Mã hàng: BH32/B Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

6,000 đ
MUA NGAY
Khớp nối ren - Model BH25/B

Khớp nối ren - Model BH25/B

Khớp nối ren - Model BH25/B Mã hàng: BH25/B Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,300 đ
MUA NGAY
Khớp nối ren - Model BH20/B

Khớp nối ren - Model BH20/B

Khớp nối ren - Model BH20/B Mã hàng: BH20/B Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,900 đ
MUA NGAY
Khớp nối ren - Model BH16/B

Khớp nối ren - Model BH16/B

Khớp nối ren - Model BH16/B Mã hàng: BH16/B Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,200 đ
MUA NGAY
Khớp nối giảm - Model BR5040/A

Khớp nối giảm - Model BR5040/A

Khớp nối giảm - Model BR5040/A Mã hàng: BR5040/A Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

9,800 đ
MUA NGAY
Khớp nối giảm - Model BR4032/A

Khớp nối giảm - Model BR4032/A

Khớp nối giảm - Model BR4032/A Mã hàng: BR4032/A Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

9,800 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 89
  • Hôm nay 1,123
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,634
  • Trong tháng 171,832
  • Tổng cộng 4,683,220

Top

   (0)