Thiết bị điện Comet

mỗi trang
Ống luồn tròn PVC - Model CRC32/L

Ống luồn tròn PVC - Model CRC32/L

Ống luồn tròn PVC - Model CRC32/L Mã hàng: CRC32/L Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

56,000 đ
MUA NGAY
Ống luồn tròn PVC - Model CRC25/L

Ống luồn tròn PVC - Model CRC25/L

Ống luồn tròn PVC - Model CRC25/L Mã hàng: CRC25/L Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

31,800 đ
MUA NGAY
Ống luồn tròn PVC - Model CRC20/L

Ống luồn tròn PVC - Model CRC20/L

Ống luồn tròn PVC - Model CRC20/L Mã hàng: CRC20/L Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

22,000 đ
MUA NGAY
Ống luồn tròn PVC - Model CRC16/L

Ống luồn tròn PVC - Model CRC16/L

Ống luồn tròn PVC - Model CRC16/L Mã hàng: CRC16/L Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

16,800 đ
MUA NGAY
Ống luồn tròn PVC - Model C32

Ống luồn tròn PVC - Model C32

Ống luồn tròn PVC - Model C32 Mã hàng: C32 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

60,500 đ
MUA NGAY
Ống luồn tròn PVC - Model C25

Ống luồn tròn PVC - Model C25

Ống luồn tròn PVC - Model C25 Mã hàng: C25 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

36,500 đ
MUA NGAY
Ống luồn tròn PVC - Model C20

Ống luồn tròn PVC - Model C20

Ống luồn tròn PVC - Model C20 Mã hàng: C20 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

26,600 đ
MUA NGAY
Ống luồn tròn PVC - Model C16

Ống luồn tròn PVC - Model C16

Ống luồn tròn PVC - Model C16 Mã hàng: C16 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

19,800 đ
MUA NGAY
Ống luồn đàn hồi - Model CFC32/E

Ống luồn đàn hồi - Model CFC32/E

Ống luồn đàn hồi - Model CFC32/E Mã hàng: CFC32/E Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

330,000 đ
MUA NGAY
Ống luồn đàn hồi - Model CFC25/E

Ống luồn đàn hồi - Model CFC25/E

Ống luồn đàn hồi - Model CFC25/E Mã hàng: CFC25/E Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

206,000 đ
MUA NGAY
Ống luồn đàn hồi - Model CFC20/E

Ống luồn đàn hồi - Model CFC20/E

Ống luồn đàn hồi - Model CFC20/E Mã hàng: CFC20/E Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

160,000 đ
MUA NGAY
Ống luồn đàn hồi - Model CFC16/E

Ống luồn đàn hồi - Model CFC16/E

Ống luồn đàn hồi - Model CFC16/E Mã hàng: CFC16/E Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

124,000 đ
MUA NGAY
Ống luồn đàn hồi - Model CFC32/L

Ống luồn đàn hồi - Model CFC32/L

Ống luồn đàn hồi - Model CFC32/L Mã hàng: CFC32/L Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

370,000 đ
MUA NGAY
Ống luồn đàn hồi - Model CFC25/L

Ống luồn đàn hồi - Model CFC25/L

Ống luồn đàn hồi - Model CFC25/L Mã hàng: CFC25/L Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

243,000 đ
MUA NGAY
Ống luồn đàn hồi - Model CFC20/L

Ống luồn đàn hồi - Model CFC20/L

Ống luồn đàn hồi - Model CFC20/L Mã hàng: CFC20/L Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

178,000 đ
MUA NGAY
Ống luồn đàn hồi - Model CFC16/L

Ống luồn đàn hồi - Model CFC16/L

Ống luồn đàn hồi - Model CFC16/L Mã hàng: CFC16/L Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

138,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện bằng nhựa - Model CA8/12PP

Tủ điện bằng nhựa - Model CA8/12PP

Tủ điện bằng nhựa - Model CA8/12PP Mã hàng: CA8/12PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

221,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện bằng nhựa - Model CA4/8PP

Tủ điện bằng nhựa - Model CA4/8PP

Tủ điện bằng nhựa - Model CA4/8PP Mã hàng: CA4/8PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

185,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện bằng nhựa - Model CA3/6PP

Tủ điện bằng nhựa - Model CA3/6PP

Tủ điện bằng nhựa - Model CA3/6PP Mã hàng: CA3/6PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

127,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện bằng nhựa - Model CA2/4PP

Tủ điện bằng nhựa - Model CA2/4PP

Tủ điện bằng nhựa - Model CA2/4PP Mã hàng: CA2/4PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

98,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE8/12PP

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE8/12PP

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE8/12PP Mã hàng: CE8/12PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

365,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE4/8PP

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE4/8PP

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE4/8PP Mã hàng: CE4/8PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

315,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE3/6PP

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE3/6PP

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE3/6PP Mã hàng: CE3/6PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

207,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE2/4PP

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE2/4PP

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE2/4PP Mã hàng: CE2/4PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

179,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện 4 cửa - Model CE52PM

Tủ điện 4 cửa - Model CE52PM

Tủ điện 4 cửa - Model CE52PM Mã hàng: CE52PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,408,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện 4 cửa - Model CE36PM

Tủ điện 4 cửa - Model CE36PM

Tủ điện 4 cửa - Model CE36PM Mã hàng: CE36PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,108,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện 2 cửa - Model CE26PM

Tủ điện 2 cửa - Model CE26PM

Tủ điện 2 cửa - Model CE26PM Mã hàng: CE26PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

899,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện 2 cửa - Model CE18PM

Tủ điện 2 cửa - Model CE18PM

Tủ điện 2 cửa - Model CE18PM Mã hàng: CE18PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

629,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện 1 cửa - Model CE17PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE17PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE17PM Mã hàng: CE17PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

589,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện 1 cửa - Model CE13PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE13PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE13PM Mã hàng: CE13PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

439,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện 1 cửa - Model CE9PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE9PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE9PM Mã hàng: CE9PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

309,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện 1 cửa - Model CE6PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE6PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE6PM Mã hàng: CE6PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

199,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện 1 cửa - Model CE4PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE4PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE4PM Mã hàng: CE4PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

129,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện 1 cửa - Model CE3PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE3PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE3PM Mã hàng: CE3PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

129,000 đ
MUA NGAY
Tủ điện 1 cửa - Model CE2PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE2PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE2PM Mã hàng: CE2PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

129,000 đ
MUA NGAY
Chuông điện không dây - Model CEW

Chuông điện không dây - Model CEW

Chuông điện không dây - Model CEW Mã hàng: CEW Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

330,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 85
  • Hôm nay 890
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,401
  • Trong tháng 171,599
  • Tổng cộng 4,682,987

Top

   (0)