Thiết bị điện Schneider

mỗi trang
Bộ ổ cắm dao cạo râu - Model KBT727V_WE

Bộ ổ cắm dao cạo râu - Model KBT727V_WE

Bộ ổ cắm dao cạo râu - Model KBT727V_WE Mã hàng: KBT727V_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,301,300 đ
MUA NGAY
Bộ công tắc chìa khóa thẻ - Model KB31EKT_WE

Bộ công tắc chìa khóa thẻ - Model KB31EKT_WE

Bộ công tắc chìa khóa thẻ - Model KB31EKT_WE Mã hàng: KB31EKT_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

859,100 đ
MUA NGAY
Bộ công tắc chuông Không làm phiền, Xin dọn phòng - Model KB32SDC_WE

Bộ công tắc chuông Không làm phiền, Xin dọn phòng - Model KB32SDC_WE

Bộ công tắc chuông Không làm phiền, Xin dọn phòng - Model KB32SDC_WE Mã hàng: KB32SDC_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

304,700 đ
MUA NGAY
Bộ công tắc chuông Không làm phiền, Xin dọn phòng - Model KB31BD_C_WE

Bộ công tắc chuông Không làm phiền, Xin dọn phòng - Model KB31BD_C_WE

Bộ công tắc chuông Không làm phiền, Xin dọn phòng - Model KB31BD_C_WE Mã hàng: KB31BD_C_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

334,400 đ
MUA NGAY
Mặt che trơn đôi - Model KBT30_WE

Mặt che trơn đôi - Model KBT30_WE

Mặt che trơn đôi - Model KBT30_WE Mã hàng: KBT30_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

93,500 đ
MUA NGAY
Mặt che trơn đơn - Model KB30_WE

Mặt che trơn đơn - Model KB30_WE

Mặt che trơn đơn - Model KB30_WE Mã hàng: KB30_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

59,400 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e - Model KB32TS_RJ5E

Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e - Model KB32TS_RJ5E

Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e - Model KB32TS_RJ5E Mã hàng: KB32TS_RJ5E Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

245,300 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi - Model KB32RJ6

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi - Model KB32RJ6

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi - Model KB32RJ6 Mã hàng: KB32RJ6 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

305,800 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn - Model KB31RJ6_WE

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn - Model KB31RJ6_WE

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn - Model KB31RJ6_WE Mã hàng: KB31RJ6_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

195,800 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi - Model KB32RJ5E

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi - Model KB32RJ5E

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi - Model KB32RJ5E Mã hàng: KB32RJ5E Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

272,800 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn - Model KB31RJ5E_WE

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn - Model KB31RJ5E_WE

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn - Model KB31RJ5E_WE Mã hàng: KB31RJ5E_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

151,800 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm điện thoại đôi - Model KB32TS

Bộ ổ cắm điện thoại đôi - Model KB32TS

Bộ ổ cắm điện thoại đôi - Model KB32TS Mã hàng: KB32TS Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

177,100 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm điện thoại đơn - Model KB31TS_WE

Bộ ổ cắm điện thoại đơn - Model KB31TS_WE

Bộ ổ cắm điện thoại đơn - Model KB31TS_WE Mã hàng: KB31TS_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

97,900 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm TV đôi - Model KB32TV

Bộ ổ cắm TV đôi - Model KB32TV

Bộ ổ cắm TV đôi - Model KB32TV Mã hàng: KB32TV Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

215,600 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm TV đơn - Model KB31TV_WE

Bộ ổ cắm TV đơn - Model KB31TV_WE

Bộ ổ cắm TV đơn - Model KB31TV_WE Mã hàng: KB31TV_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

121,000 đ
MUA NGAY
Bộ công tắc điều chỉnh tốc độ quạt - Model KB31RF250_WE

Bộ công tắc điều chỉnh tốc độ quạt - Model KB31RF250_WE

Bộ công tắc điều chỉnh tốc độ quạt - Model KB31RF250_WE Mã hàng: KB31RF250_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

385,000 đ
MUA NGAY
Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn 400W - Model KB31RD400_WE

Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn 400W - Model KB31RD400_WE

Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn 400W - Model KB31RD400_WE Mã hàng: KB31RD400_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

414,700 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm sạc USB đôi 2.1A - Model KB32USB_WE

Bộ ổ cắm sạc USB đôi 2.1A - Model KB32USB_WE

Bộ ổ cắm sạc USB đôi 2.1A - Model KB32USB_WE Mã hàng: KB32USB_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,479,500 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm sạc USB đơn 2.1A - Model KB31USB_WE

Bộ ổ cắm sạc USB đơn 2.1A - Model KB31USB_WE

Bộ ổ cắm sạc USB đơn 2.1A - Model KB31USB_WE Mã hàng: KB31USB_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

925,100 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm đa năng 13A - Model KB413S

Bộ ổ cắm đa năng 13A - Model KB413S

Bộ ổ cắm đa năng 13A - Model KB413S Mã hàng: KB413S Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

132,000 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A - Model KB426UES2_WE_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A - Model KB426UES2_WE_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A - Model KB426UES2_WE_G19 Mã hàng: KB426UES2_WE_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

150,700 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A - Model KB426UEST_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A - Model KB426UEST_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A - Model KB426UEST_G19 Mã hàng: KB426UEST_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

86,900 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A - Model KB426US2_WE

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A - Model KB426US2_WE

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A - Model KB426US2_WE Mã hàng: KB426US2_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

94,600 đ
MUA NGAY
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A - Model KB426US_WE

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A - Model KB426US_WE

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A - Model KB426US_WE Mã hàng: KB426US_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

75,900 đ
MUA NGAY
Bộ nút nhấn chuống 10A - Model KB31BPB_WE

Bộ nút nhấn chuống 10A - Model KB31BPB_WE

Bộ nút nhấn chuống 10A - Model KB31BPB_WE Mã hàng: KB31BPB_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

68,200 đ
MUA NGAY
Bộ công tắc 2 cực 20A, có đèn báo - Model KB31D20NE_WE

Bộ công tắc 2 cực 20A, có đèn báo - Model KB31D20NE_WE

Bộ công tắc 2 cực 20A, có đèn báo - Model KB31D20NE_WE Mã hàng: KB31D20NE_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

143,000 đ
MUA NGAY
Bộ công tắc trung gian 10AX - Model KB31IA_WE

Bộ công tắc trung gian 10AX - Model KB31IA_WE

Bộ công tắc trung gian 10AX - Model KB31IA_WE Mã hàng: KB31IA_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

194,700 đ
MUA NGAY
Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX - Model KB32_WE

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX - Model KB32_WE

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX - Model KB32_WE Mã hàng: KB32_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

91,300 đ
MUA NGAY
Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX - Model KB31_WE

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX - Model KB31_WE

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX - Model KB31_WE Mã hàng: KB31_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

56,100 đ
MUA NGAY
Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX - Model KB34_1_WE

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX - Model KB34_1_WE

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX - Model KB34_1_WE Mã hàng: KB34_1_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

209,000 đ
MUA NGAY
Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX - Model KB33_1_WE

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX - Model KB33_1_WE

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX - Model KB33_1_WE Mã hàng: KB33_1_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

99,000 đ
MUA NGAY
Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX - Model KB32_1_WE

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX - Model KB32_1_WE

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX - Model KB32_1_WE Mã hàng: KB32_1_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

72,600 đ
MUA NGAY
Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX - Model KB31_1_WE

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX - Model KB31_1_WE

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX - Model KB31_1_WE Mã hàng: KB31_1_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

52,800 đ
MUA NGAY
Khung đỡ năm - Model E8331_56_WE

Khung đỡ năm - Model E8331_56_WE

Khung đỡ năm - Model E8331_56_WE Mã hàng: E8331_56_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

114,400 đ
MUA NGAY
Khung đỡ bốn - Model E8331_46_WE

Khung đỡ bốn - Model E8331_46_WE

Khung đỡ bốn - Model E8331_46_WE Mã hàng: E8331_46_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

114,400 đ
MUA NGAY
Khung đỡ ba - Model E8331_36_WE

Khung đỡ ba - Model E8331_36_WE

Khung đỡ ba - Model E8331_36_WE Mã hàng: E8331_36_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

81,400 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 88
  • Hôm nay 1,122
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,633
  • Trong tháng 171,831
  • Tổng cộng 4,683,219

Top

   (0)