Thiết bị đóng cắt (CB)

mỗi trang
Cầu dao tự động DIN - Model BBDE26331CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE26331CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE26331CNV Mã hàng: BBDE26331CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

840,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBDE25031CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE25031CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE25031CNV Mã hàng: BBDE25031CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

840,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBDE24031CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE24031CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE24031CNV Mã hàng: BBDE24031CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

590,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBDE23231CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE23231CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE23231CNV Mã hàng: BBDE23231CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

590,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBDE22531CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE22531CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE22531CNV Mã hàng: BBDE22531CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

590,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBDE22031CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE22031CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE22031CNV Mã hàng: BBDE22031CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

550,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBDE21631CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE21631CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE21631CNV Mã hàng: BBDE21631CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

550,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBDE20631CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE20631CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBDE20631CNV Mã hàng: BBDE20631CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

550,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD410041C

Cầu dao tự động DIN - Model BBD410041C

Cầu dao tự động DIN - Model BBD410041C Mã hàng: BBD410041C Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,020,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD408041C

Cầu dao tự động DIN - Model BBD408041C

Cầu dao tự động DIN - Model BBD408041C Mã hàng: BBD408041C Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,820,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD4634CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4634CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4634CNV Mã hàng: BBD4634CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

867,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD4504CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4504CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4504CNV Mã hàng: BBD4504CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

867,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD4404CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4404CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4404CNV Mã hàng: BBD4404CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

580,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD4324CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4324CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4324CNV Mã hàng: BBD4324CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

580,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD4254CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4254CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4254CNV Mã hàng: BBD4254CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

580,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD4204CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4204CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4204CNV Mã hàng: BBD4204CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

580,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD4164CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4164CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4164CNV Mã hàng: BBD4164CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

580,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD4104CA

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4104CA

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4104CA Mã hàng: BBD4104CA Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

580,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD4064CA

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4064CA

Cầu dao tự động DIN - Model BBD4064CA Mã hàng: BBD4064CA Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

580,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD310031C

Cầu dao tự động DIN - Model BBD310031C

Cầu dao tự động DIN - Model BBD310031C Mã hàng: BBD310031C Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,920,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD308031C

Cầu dao tự động DIN - Model BBD308031C

Cầu dao tự động DIN - Model BBD308031C Mã hàng: BBD308031C Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,820,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD3633CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3633CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3633CNV Mã hàng: BBD3633CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

616,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD3503CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3503CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3503CNV Mã hàng: BBD3503CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

616,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD3403CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3403CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3403CNV Mã hàng: BBD3403CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

412,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD3323CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3323CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3323CNV Mã hàng: BBD3323CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

412,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD3253CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3253CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3253CNV Mã hàng: BBD3253CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

412,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD3203CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3203CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3203CNV Mã hàng: BBD3203CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

412,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD3163CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3163CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3163CNV Mã hàng: BBD3163CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

412,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD3103CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3103CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3103CNV Mã hàng: BBD3103CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

412,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD3063CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3063CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD3063CNV Mã hàng: BBD3063CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

412,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD210021C

Cầu dao tự động DIN - Model BBD210021C

Cầu dao tự động DIN - Model BBD210021C Mã hàng: BBD210021C Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,500,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD208021C

Cầu dao tự động DIN - Model BBD208021C

Cầu dao tự động DIN - Model BBD208021C Mã hàng: BBD208021C Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,370,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD2632CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD2632CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD2632CNV Mã hàng: BBD2632CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

385,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD2502CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD2502CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD2502CNV Mã hàng: BBD2502CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

385,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD2402CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD2402CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD2402CNV Mã hàng: BBD2402CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

233,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động DIN - Model BBD2322CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD2322CNV

Cầu dao tự động DIN - Model BBD2322CNV Mã hàng: BBD2322CNV Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

233,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 106
  • Hôm nay 1,037
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,548
  • Trong tháng 171,746
  • Tổng cộng 4,683,134

Top

   (0)