Thiết bị đóng cắt MCB và RCD

mỗi trang
Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 63A-300mA Honeywell - Model HWL4633H

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 63A-300mA Honeywell - Model HWL4633H

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 63A-300mA Honeywell - Model HWL4633H Mã hàng: HWL4633H Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,140,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 40A-300mA Honeywell - Model HWL4403H

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 40A-300mA Honeywell - Model HWL4403H

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 40A-300mA Honeywell - Model HWL4403H Mã hàng: HWL4403H Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,380,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 25A-300mA Honeywell - Model HWL4253H

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 25A-300mA Honeywell - Model HWL4253H

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 25A-300mA Honeywell - Model HWL4253H Mã hàng: HWL4253H Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,380,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 63A-100mA Honeywell - Model HWL4631H

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 63A-100mA Honeywell - Model HWL4631H

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 63A-100mA Honeywell - Model HWL4631H Mã hàng: HWL4631H Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,380,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 40A-100mA Honeywell - Model HWL4401H

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 40A-100mA Honeywell - Model HWL4401H

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 40A-100mA Honeywell - Model HWL4401H Mã hàng: HWL4401H Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,380,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 25A-100mA Honeywell - Model HWL4251H

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 25A-100mA Honeywell - Model HWL4251H

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 25A-100mA Honeywell - Model HWL4251H Mã hàng: HWL4251H Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,380,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 63A-30mA Honeywell - Model HWL46330

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 63A-30mA Honeywell - Model HWL46330

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 63A-30mA Honeywell - Model HWL46330 Mã hàng: HWL46330 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,150,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 40A-30mA Honeywell - Model HWL44030

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 40A-30mA Honeywell - Model HWL44030

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 40A-30mA Honeywell - Model HWL44030 Mã hàng: HWL44030 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

860,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 25A-30mA Honeywell - Model HWL42530

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 25A-30mA Honeywell - Model HWL42530

Cầu dao chống dòng rò RCD 4 cực 25A-30mA Honeywell - Model HWL42530 Mã hàng: HWL42530 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

800,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 63A-300mA Honeywell - Model HWL2633H

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 63A-300mA Honeywell - Model HWL2633H

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 63A-300mA Honeywell - Model HWL2633H Mã hàng: HWL2633H Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

750,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 40A-300mA Honeywell - Model HWL2403H

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 40A-300mA Honeywell - Model HWL2403H

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 40A-300mA Honeywell - Model HWL2403H Mã hàng: HWL2403H Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

750,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 25A-300mA Honeywell - Model HWL2253H

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 25A-300mA Honeywell - Model HWL2253H

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 25A-300mA Honeywell - Model HWL2253H Mã hàng: HWL2253H Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

750,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 63A-100mA Honeywell - Model HWL2631H

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 63A-100mA Honeywell - Model HWL2631H

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 63A-100mA Honeywell - Model HWL2631H Mã hàng: HWL2631H Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

750,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 40A-100mA Honeywell - Model HWL2401H

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 40A-100mA Honeywell - Model HWL2401H

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 40A-100mA Honeywell - Model HWL2401H Mã hàng: HWL2401H Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

750,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 25A-100mA Honeywell - Model HWL2251H

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 25A-100mA Honeywell - Model HWL2251H

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 25A-100mA Honeywell - Model HWL2251H Mã hàng: HWL2251H Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

750,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 40A-30mA Honeywell - Model HWL26330

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 40A-30mA Honeywell - Model HWL26330

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 40A-30mA Honeywell - Model HWL26330 Mã hàng: HWL26330 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

650,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 40A-30mA Honeywell - Model HWL24030

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 40A-30mA Honeywell - Model HWL24030

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 40A-30mA Honeywell - Model HWL24030 Mã hàng: HWL24030 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

579,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 25A-30mA Honeywell - Model HWL22530

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 25A-30mA Honeywell - Model HWL22530

Cầu dao chống dòng rò RCD 2 cực 25A-30mA Honeywell - Model HWL22530 Mã hàng: HWL22530 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

579,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4 cực 63A-6kA Honeywell - Model HWMC463

Cầu dao tự động MCB 4 cực 63A-6kA Honeywell - Model HWMC463

Cầu dao tự động MCB 4 cực 63A-6kA Honeywell - Model HWMC463 Mã hàng: HWMC463 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

680,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4 cực 50A-6kA Honeywell - Model HWMC450

Cầu dao tự động MCB 4 cực 50A-6kA Honeywell - Model HWMC450

Cầu dao tự động MCB 4 cực 50A-6kA Honeywell - Model HWMC450 Mã hàng: HWMC450 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

680,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4 cực 40A-6kA Honeywell - Model HWMC440

Cầu dao tự động MCB 4 cực 40A-6kA Honeywell - Model HWMC440

Cầu dao tự động MCB 4 cực 40A-6kA Honeywell - Model HWMC440 Mã hàng: HWMC440 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

500,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4 cực 32A-6kA Honeywell - Model HWMC432

Cầu dao tự động MCB 4 cực 32A-6kA Honeywell - Model HWMC432

Cầu dao tự động MCB 4 cực 32A-6kA Honeywell - Model HWMC432 Mã hàng: HWMC432 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

500,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4 cực 25A-6kA Honeywell - Model HWMC425

Cầu dao tự động MCB 4 cực 25A-6kA Honeywell - Model HWMC425

Cầu dao tự động MCB 4 cực 25A-6kA Honeywell - Model HWMC425 Mã hàng: HWMC425 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

500,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4 cực 20A-6kA Honeywell - Model HWMC420

Cầu dao tự động MCB 4 cực 20A-6kA Honeywell - Model HWMC420

Cầu dao tự động MCB 4 cực 20A-6kA Honeywell - Model HWMC420 Mã hàng: HWMC420 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

500,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4 cực 16A-6kA Honeywell - Model HWMC416

Cầu dao tự động MCB 4 cực 16A-6kA Honeywell - Model HWMC416

Cầu dao tự động MCB 4 cực 16A-6kA Honeywell - Model HWMC416 Mã hàng: HWMC416 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

500,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4 cực 10A-6kA Honeywell - Model HWMC410

Cầu dao tự động MCB 4 cực 10A-6kA Honeywell - Model HWMC410

Cầu dao tự động MCB 4 cực 10A-6kA Honeywell - Model HWMC410 Mã hàng: HWMC410 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

500,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4 cực 6A-6kA Honeywell - Model HWMC406

Cầu dao tự động MCB 4 cực 6A-6kA Honeywell - Model HWMC406

Cầu dao tự động MCB 4 cực 6A-6kA Honeywell - Model HWMC406 Mã hàng: HWMC406 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

500,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 4 cực 3A-6kA Honeywell - Model HWMC403

Cầu dao tự động MCB 4 cực 3A-6kA Honeywell - Model HWMC403

Cầu dao tự động MCB 4 cực 3A-6kA Honeywell - Model HWMC403 Mã hàng: HWMC403 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

500,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3 cực 63A-6kA Honeywell - Model HWMC363

Cầu dao tự động MCB 3 cực 63A-6kA Honeywell - Model HWMC363

Cầu dao tự động MCB 3 cực 63A-6kA Honeywell - Model HWMC363 Mã hàng: HWMC363 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

480,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3 cực 50A-6kA Honeywell - Model HWMC350

Cầu dao tự động MCB 3 cực 50A-6kA Honeywell - Model HWMC350

Cầu dao tự động MCB 3 cực 50A-6kA Honeywell - Model HWMC350 Mã hàng: HWMC350 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

480,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3 cực 40A-6kA Honeywell - Model HWMC340

Cầu dao tự động MCB 3 cực 40A-6kA Honeywell - Model HWMC340

Cầu dao tự động MCB 3 cực 40A-6kA Honeywell - Model HWMC340 Mã hàng: HWMC340 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

360,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3 cực 32A-6kA Honeywell - Model HWMC332

Cầu dao tự động MCB 3 cực 32A-6kA Honeywell - Model HWMC332

Cầu dao tự động MCB 3 cực 32A-6kA Honeywell - Model HWMC332 Mã hàng: HWMC332 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

360,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3 cực 25A-6kA Honeywell - Model HWMC325

Cầu dao tự động MCB 3 cực 25A-6kA Honeywell - Model HWMC325

Cầu dao tự động MCB 3 cực 25A-6kA Honeywell - Model HWMC325 Mã hàng: HWMC325 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

360,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3 cực 20A-6kA Honeywell - Model HWMC320

Cầu dao tự động MCB 3 cực 20A-6kA Honeywell - Model HWMC320

Cầu dao tự động MCB 3 cực 20A-6kA Honeywell - Model HWMC320 Mã hàng: HWMC320 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

360,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3 cực 16A-6kA Honeywell - Model HWMC316

Cầu dao tự động MCB 3 cực 16A-6kA Honeywell - Model HWMC316

Cầu dao tự động MCB 3 cực 16A-6kA Honeywell - Model HWMC316 Mã hàng: HWMC316 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

360,000 đ
MUA NGAY
Cầu dao tự động MCB 3 cực 10A-6kA Honeywell - Model HWMC310

Cầu dao tự động MCB 3 cực 10A-6kA Honeywell - Model HWMC310

Cầu dao tự động MCB 3 cực 10A-6kA Honeywell - Model HWMC310 Mã hàng: HWMC310 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

360,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1746

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 028.6266.1742

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0965.326.444

Email báo giá

Email báo giá - phuongminh.binhtan@gmail.com

Thiết bị điện

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 120
  • Hôm nay 985
  • Hôm qua 4,108
  • Trong tuần 17,496
  • Trong tháng 171,694
  • Tổng cộng 4,683,082

Top

   (0)