Cầu dao (MCB) Sino - Vanlock

(84 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 63A - Model PS45S/C2063

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 63A - Model PS45S/C2063

190,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 63A - Model PS45S/C2063 Mã hàng: PS45S/C2063 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 50A - Model PS45S/C2050

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 50A - Model PS45S/C2050

190,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 50A - Model PS45S/C2050 Mã hàng: PS45S/C2050 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 40A - Model PS45S/C2040

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 40A - Model PS45S/C2040

125,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 40A - Model PS45S/C2040 Mã hàng: PS45S/C2040 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 32A - Model PS45S/C2032

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 32A - Model PS45S/C2032

125,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 32A - Model PS45S/C2032 Mã hàng: PS45S/C2032 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 25A - Model PS45S/C2025

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 25A - Model PS45S/C2025

125,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 25A - Model PS45S/C2025 Mã hàng: PS45S/C2025 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 20A - Model PS45S/C2020

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 20A - Model PS45S/C2020

125,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 20A - Model PS45S/C2020 Mã hàng: PS45S/C2020 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 16A - Model PS45S/C2016

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 16A - Model PS45S/C2016

125,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 16A - Model PS45S/C2016 Mã hàng: PS45S/C2016 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 10A - Model PS45S/C2010

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 10A - Model PS45S/C2010

125,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 10A - Model PS45S/C2010 Mã hàng: PS45S/C2010 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 6A - Model PS45S/C2006

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 6A - Model PS45S/C2006

125,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 6A - Model PS45S/C2006 Mã hàng: PS45S/C2006 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 63A - Model PS45S/C1063

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 63A - Model PS45S/C1063

97,500 đ

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 63A - Model PS45S/C1063 Mã hàng: PS45S/C1063 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 50A - Model PS45S/C1050

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 50A - Model PS45S/C1050

97,500 đ

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 50A - Model PS45S/C1050 Mã hàng: PS45S/C1050 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 40A - Model PS45S/C1040

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 40A - Model PS45S/C1040

61,600 đ

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 40A - Model PS45S/C1040 Mã hàng: PS45S/C1040 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 32A - Model PS45S/C1032

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 32A - Model PS45S/C1032

61,600 đ

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 32A - Model PS45S/C1032 Mã hàng: PS45S/C1032 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 25A - Model PS45S/C1025

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 25A - Model PS45S/C1025

61,600 đ

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 25A - Model PS45S/C1025 Mã hàng: PS45S/C1025 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 20A - Model PS45S/C1020

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 20A - Model PS45S/C1020

61,600 đ

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 20A - Model PS45S/C1020 Mã hàng: PS45S/C1020 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 16A - Model PS45S/C1016

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 16A - Model PS45S/C1016

61,600 đ

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 16A - Model PS45S/C1016 Mã hàng: PS45S/C1016 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 10A - Model PS45S/C1010

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 10A - Model PS45S/C1010

61,600 đ

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 10A - Model PS45S/C1010 Mã hàng: PS45S/C1010 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 6A - Model PS45S/C1006

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 6A - Model PS45S/C1006

61,600 đ

Cầu dao tự động MCB 1P 6kA 6A - Model PS45S/C1006 Mã hàng: PS45S/C1006 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 63A - Model PS45N/C4063

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 63A - Model PS45N/C4063

362,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 63A - Model PS45N/C4063 Mã hàng: PS45N/C4063 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 50A - Model PS45N/C4050

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 50A - Model PS45N/C4050

362,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 50A - Model PS45N/C4050 Mã hàng: PS45N/C4050 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 40A - Model PS45N/C4040

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 40A - Model PS45N/C4040

280,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 40A - Model PS45N/C4040 Mã hàng: PS45N/C4040 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 32A - Model PS45N/C4032

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 32A - Model PS45N/C4032

280,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 32A - Model PS45N/C4032 Mã hàng: PS45N/C4032 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 25A - Model PS45N/C4025

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 25A - Model PS45N/C4025

280,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 25A - Model PS45N/C4025 Mã hàng: PS45N/C4025 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 20A - Model PS45N/C4020

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 20A - Model PS45N/C4020

280,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 20A - Model PS45N/C4020 Mã hàng: PS45N/C4020 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 16A - Model PS45N/C4016

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 16A - Model PS45N/C4016

280,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 16A - Model PS45N/C4016 Mã hàng: PS45N/C4016 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 10A - Model PS45N/C4010

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 10A - Model PS45N/C4010

280,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 10A - Model PS45N/C4010 Mã hàng: PS45N/C4010 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 6A - Model PS45N/C4006

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 6A - Model PS45N/C4006

280,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA 6A - Model PS45N/C4006 Mã hàng: PS45N/C4006 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 3P 4.5kA 63A - Model PS45N/C3063

Cầu dao tự động MCB 3P 4.5kA 63A - Model PS45N/C3063

241,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 4.5kA 63A - Model PS45N/C3063 Mã hàng: PS45N/C3063 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 3P 4.5kA 50A - Model PS45N/C3050

Cầu dao tự động MCB 3P 4.5kA 50A - Model PS45N/C3050

241,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 4.5kA 50A - Model PS45N/C3050 Mã hàng: PS45N/C3050 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB 3P 4.5kA 40A - Model PS45N/C3040

Cầu dao tự động MCB 3P 4.5kA 40A - Model PS45N/C3040

199,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 4.5kA 40A - Model PS45N/C3040 Mã hàng: PS45N/C3040 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0