Phụ kiện thiết bị điện (Sino)

(109 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Hộp nối dây tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265/R2

Hộp nối dây tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265/R2

11,200 đ

Hộp nối dây tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265/R2 Mã hàng: E265/R2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Hộp nối dây tròn tự chống cháy D85 - Model E265/R

Hộp nối dây tròn tự chống cháy D85 - Model E265/R

8,500 đ

Hộp nối dây tròn tự chống cháy D85 - Model E265/R Mã hàng: E265/R Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x80mm (6x6x3) - Model E265/33X

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x80mm (6x6x3) - Model E265/33X

56,800 đ

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x80mm (6x6x3) - Model E265/33X Mã hàng: E265/33X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50mm (6x6x2) - Model E265/3X

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50mm (6x6x2) - Model E265/3X

37,600 đ

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50mm (6x6x2) - Model E265/3X Mã hàng: E265/3X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80mm (4x4x3) - Model E265/23X

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80mm (4x4x3) - Model E265/23X

27,500 đ

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80mm (4x4x3) - Model E265/23X Mã hàng: E265/23X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50mm (4x4x2) - Model E265/2X

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50mm (4x4x2) - Model E265/2X

18,200 đ

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50mm (4x4x2) - Model E265/2X Mã hàng: E265/2X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Hộp nối dây tự chống cháy 80x80x50mm (3x3x2) - Model E265/1X

Hộp nối dây tự chống cháy 80x80x50mm (3x3x2) - Model E265/1X

14,200 đ

Hộp nối dây tự chống cháy 80x80x50mm (3x3x2) - Model E265/1X Mã hàng: E265/1X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đế âm nhựa tự chống cháy dùng cho các mặt vuông loại cao (KT:75X75X51) - Model S3157H

Đế âm nhựa tự chống cháy dùng cho các mặt vuông loại cao (KT:75X75X51) - Model S3157H

5,320 đ

Đế âm nhựa tự chống cháy dùng cho các mặt vuông loại cao (KT:75X75X51) - Model S3157H Mã hàng: S3157H Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đế âm nhựa tự chống cháy dùng cho các mặt vuông loại thấp (KT:75X75X39) - Model S3157L

Đế âm nhựa tự chống cháy dùng cho các mặt vuông loại thấp (KT:75X75X39) - Model S3157L

4,860 đ

Đế âm nhựa tự chống cháy dùng cho các mặt vuông loại thấp (KT:75X75X39) - Model S3157L Mã hàng: S3157L Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Lò xo uốn ống SP50 - Model LSS50

Lò xo uốn ống SP50 - Model LSS50

280,000 đ

Lò xo uốn ống SP50 - Model LSS50 Mã hàng: LSS50 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Lò xo uốn ống SP40 - Model LSS40

Lò xo uốn ống SP40 - Model LSS40

229,000 đ

Lò xo uốn ống SP40 - Model LSS40 Mã hàng: LSS40 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Lò xo uốn ống SP32 - Model LSS32

Lò xo uốn ống SP32 - Model LSS32

124,000 đ

Lò xo uốn ống SP32 - Model LSS32 Mã hàng: LSS32 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Lò xo uốn ống SP25 - Model LSS25

Lò xo uốn ống SP25 - Model LSS25

96,500 đ

Lò xo uốn ống SP25 - Model LSS25 Mã hàng: LSS25 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Lò xo uốn ống SP20 - Model LSS20

Lò xo uốn ống SP20 - Model LSS20

73,500 đ

Lò xo uốn ống SP20 - Model LSS20 Mã hàng: LSS20 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Lò xo uốn ống SP16 - Model LSS16

Lò xo uốn ống SP16 - Model LSS16

63,600 đ

Lò xo uốn ống SP16 - Model LSS16 Mã hàng: LSS16 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ L không nắp đường kính 50mm - Model E244/50S

Cút chữ L không nắp đường kính 50mm - Model E244/50S

24,000 đ

Cút chữ L không nắp đường kính 50mm - Model E244/50S Mã hàng: E244/50S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ L không nắp đường kính 40mm - Model E244/40S

Cút chữ L không nắp đường kính 40mm - Model E244/40S

18,000 đ

Cút chữ L không nắp đường kính 40mm - Model E244/40S Mã hàng: E244/40S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ L không nắp đường kính 32mm - Model E244/32S

Cút chữ L không nắp đường kính 32mm - Model E244/32S

10,200 đ

Cút chữ L không nắp đường kính 32mm - Model E244/32S Mã hàng: E244/32S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ L không nắp đường kính 25mm - Model E244/25S

Cút chữ L không nắp đường kính 25mm - Model E244/25S

7,000 đ

Cút chữ L không nắp đường kính 25mm - Model E244/25S Mã hàng: E244/25S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ L không nắp đường kính 20mm - Model E244/20S

Cút chữ L không nắp đường kính 20mm - Model E244/20S

4,200 đ

Cút chữ L không nắp đường kính 20mm - Model E244/20S Mã hàng: E244/20S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ L không nắp đường kính 16mm - Model E244/16S

Cút chữ L không nắp đường kính 16mm - Model E244/16S

3,000 đ

Cút chữ L không nắp đường kính 16mm - Model E244/16S Mã hàng: E244/16S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút cong có đầu nong đường kính 32mm - Model E247/32

Cút cong có đầu nong đường kính 32mm - Model E247/32

34,800 đ

Cút cong có đầu nong đường kính 32mm - Model E247/32 Mã hàng: E247/32 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút cong có đầu nong đường kính 25mm - Model E247/25

Cút cong có đầu nong đường kính 25mm - Model E247/25

24,000 đ

Cút cong có đầu nong đường kính 25mm - Model E247/25 Mã hàng: E247/25 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút cong có đầu nong đường kính 20mm - Model E247/20

Cút cong có đầu nong đường kính 20mm - Model E247/20

14,550 đ

Cút cong có đầu nong đường kính 20mm - Model E247/20 Mã hàng: E247/20 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút cong có đầu nong đường kính 16mm - Model E247/16

Cút cong có đầu nong đường kính 16mm - Model E247/16

10,140 đ

Cút cong có đầu nong đường kính 16mm - Model E247/16 Mã hàng: E247/16 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ L có nắp đường kính 32mm - Model E244/32

Cút chữ L có nắp đường kính 32mm - Model E244/32

11,600 đ

Cút chữ L có nắp đường kính 32mm - Model E244/32 Mã hàng: E244/32 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ L có nắp đường kính 25mm - Model E244/25

Cút chữ L có nắp đường kính 25mm - Model E244/25

8,000 đ

Cút chữ L có nắp đường kính 25mm - Model E244/25 Mã hàng: E244/25 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ L có nắp đường kính 20mm - Model E244/20

Cút chữ L có nắp đường kính 20mm - Model E244/20

4,850 đ

Cút chữ L có nắp đường kính 20mm - Model E244/20 Mã hàng: E244/20 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ L có nắp đường kính 16mm - Model E244/16

Cút chữ L có nắp đường kính 16mm - Model E244/16

3,380 đ

Cút chữ L có nắp đường kính 16mm - Model E244/16 Mã hàng: E244/16 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ T không nắp đường kính 50mm - Model E246/50S

Cút chữ T không nắp đường kính 50mm - Model E246/50S

26,000 đ

Cút chữ T không nắp đường kính 50mm - Model E246/50S Mã hàng: E246/50S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0