Biến áp cách ly Chint

(14 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Biến áp cách ly Chint NDK-25VA

Biến áp cách ly Chint NDK-25VA

Hotline: 0977.9966.27

Biến áp cách ly Chint NDK-25VA

Mã hàng: NDK-25VA

Phân loại : Biến áp

Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V

Đầu ra :12/24/48/110/220V

Dòng điện định mức : 25VA

Số pha : 1 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến áp cách ly Chint NDK-50VA

Biến áp cách ly Chint NDK-50VA

Hotline: 0977.9966.27

Biến áp cách ly Chint NDK-50VA

Mã hàng: NDK-50VA

Phân loại : Biến áp

Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V

Đầu ra :12/24/48/110/220V

Dòng điện định mức : 50VA

Số pha : 1 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến áp cách ly Chint NDK-100VA

Biến áp cách ly Chint NDK-100VA

Hotline: 0977.9966.27

Biến áp cách ly Chint NDK-100VA

Mã hàng: NDK-100VA

Phân loại : Biến áp

Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V

Đầu ra :12/24/48/110/220V

Dòng điện định mức : 100VA

Số pha : 1 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến áp cách ly Chint NDK-150VA

Biến áp cách ly Chint NDK-150VA

Hotline: 0977.9966.27

Biến áp cách ly Chint NDK-150VA

Mã hàng: NDK-150VA

Phân loại : Biến áp

Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V

Đầu ra :12/24/48/110/220V

Dòng điện định mức : 150VA

Số pha : 1 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến áp cách ly Chint NDK-200VA

Biến áp cách ly Chint NDK-200VA

Hotline: 0977.9966.27

Biến áp cách ly Chint NDK-200VA

Mã hàng: NDK-200VA

Phân loại : Biến áp

Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V

Đầu ra :12/24/48/110/220V

Dòng điện định mức : 200VA

Số pha : 1 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến áp cách ly Chint NDK-250VA

Biến áp cách ly Chint NDK-250VA

Hotline: 0977.9966.27

Biến áp cách ly Chint NDK-250VA

Mã hàng: NDK-250VA

Phân loại : Biến áp

Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V

Đầu ra :12/24/48/110/220V

Dòng điện định mức : 250VA

Số pha : 1 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến áp cách ly Chint NDK-300VA

Biến áp cách ly Chint NDK-300VA

Hotline: 0977.9966.27

Biến áp cách ly Chint NDK-300VA

Mã hàng: NDK-300VA

Phân loại : Biến áp

Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V

Đầu ra :12/24/48/110/220V

Dòng điện định mức : 300VA

Số pha : 1 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến áp cách ly Chint NDK-500VA

Biến áp cách ly Chint NDK-500VA

Hotline: 0977.9966.27

Biến áp cách ly Chint NDK-500VA

Mã hàng: NDK-500VA

Phân loại : Biến áp

Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V

Đầu ra :12/24/48/110/220V

Dòng điện định mức : 500VA

Số pha : 1 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến áp cách ly Chint NDK-700VA

Biến áp cách ly Chint NDK-700VA

Hotline: 0977.9966.27

Biến áp cách ly Chint NDK-700VA

Mã hàng: NDK-700VA

Phân loại : Biến áp

Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V

Đầu ra :12/24/48/110/220V

Dòng điện định mức : 700VA

Số pha : 1 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến áp cách ly Chint NDK-1000VA

Biến áp cách ly Chint NDK-1000VA

Hotline: 0977.9966.27

Biến áp cách ly Chint NDK-1000VA

Mã hàng: NDK-1000VA

Phân loại : Biến áp

Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V

Đầu ra :12/24/48/110/220V

Dòng điện định mức : 1000VA

Số pha : 1 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến áp cách ly Chint NDK-1500VA

Biến áp cách ly Chint NDK-1500VA

Hotline: 0977.9966.27

Biến áp cách ly Chint NDK-1500VA

Mã hàng: NDK-1500VA

Phân loại : Biến áp

Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V

Đầu ra :12/24/48/110/220V

Dòng điện định mức : 1500VA

Số pha : 1 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến áp cách ly Chint NDK-2000VA

Biến áp cách ly Chint NDK-2000VA

Hotline: 0977.9966.27

Biến áp cách ly Chint NDK-2000VA

Mã hàng: NDK-2000VA

Phân loại : Biến áp

Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V

Đầu ra :12/24/48/110/220V

Dòng điện định mức : 2000VA

Số pha : 1 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến áp cách ly Chint NDK-3000VA

Biến áp cách ly Chint NDK-3000VA

Hotline: 0977.9966.27

Biến áp cách ly Chint NDK-3000VA

Mã hàng: NDK-3000VA

Phân loại : Biến áp

Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V

Đầu ra :12/24/48/110/220V

Dòng điện định mức : 3000VA

Số pha : 1 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến áp cách ly Chint NDK-5000VA

Biến áp cách ly Chint NDK-5000VA

Hotline: 0977.9966.27

Biến áp cách ly Chint NDK-5000VA

Mã hàng: NDK-5000VA

Phân loại : Biến áp

Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V

Đầu ra :12/24/48/110/220V

Dòng điện định mức : 5000VA

Số pha : 1 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0