Công tắc ổ cắm và phụ kiện dòng C2

(43 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Hộp che phòng thấm nước IP55 Honeywell - Model CA2GWS

Hộp che phòng thấm nước IP55 Honeywell - Model CA2GWS

105,000 đ

Hộp che phòng thấm nước IP55 Honeywell - Model CA2GWS Mã hàng: CA2GWS Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt cho cầu dao an toàn Honeywell - Model CA254WHI

Mặt cho cầu dao an toàn Honeywell - Model CA254WHI

50,000 đ

Mặt cho cầu dao an toàn Honeywell - Model CA254WHI Mã hàng: CA254WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt cho MCB 2 cực Honeywell - Model CA256WHI

Mặt cho MCB 2 cực Honeywell - Model CA256WHI

51,000 đ

Mặt cho MCB 2 cực Honeywell - Model CA256WHI Mã hàng: CA256WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt cho MCB 1 cực Honeywell - Model CA255WHI

Mặt cho MCB 1 cực Honeywell - Model CA255WHI

50,000 đ

Mặt cho MCB 1 cực Honeywell - Model CA255WHI Mã hàng: CA255WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt cho 1 thiết bị (Size 3M) Honeywell - Model CA213VWHI

Mặt cho 1 thiết bị (Size 3M) Honeywell - Model CA213VWHI

15,000 đ

Mặt cho 1 thiết bị (Size 3M) Honeywell - Model CA213VWHI Mã hàng: CA213VWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt cho 1 thiết bị (Size 2M) Honeywell - Model CA212VWHI

Mặt cho 1 thiết bị (Size 2M) Honeywell - Model CA212VWHI

15,000 đ

Mặt cho 1 thiết bị (Size 2M) Honeywell - Model CA212VWHI Mã hàng: CA212VWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt cho 2 thiết bị (Size 1M) Honeywell - Model CA214VWHI

Mặt cho 2 thiết bị (Size 1M) Honeywell - Model CA214VWHI

15,000 đ

Mặt cho 2 thiết bị (Size 1M) Honeywell - Model CA214VWHI Mã hàng: CA214VWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt cho 1 thiết bị (Size 1M) Honeywell - Model CA211VWHI

Mặt cho 1 thiết bị (Size 1M) Honeywell - Model CA211VWHI

15,000 đ

Mặt cho 1 thiết bị (Size 1M) Honeywell - Model CA211VWHI Mã hàng: CA211VWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế âm tường (kim loại) Honeywell - Model CAGDW2645

Đế âm tường (kim loại) Honeywell - Model CAGDW2645

46,000 đ

Đế âm tường (kim loại) Honeywell - Model CAGDW2645 Mã hàng: CAGDW2645 Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc thẻ từ 20A Honeywell - Model CA527WHI

Công tắc thẻ từ 20A Honeywell - Model CA527WHI

1,140,000 đ

Công tắc thẻ từ 20A Honeywell - Model CA527WHI Mã hàng: CA527WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nút nhấn chuông 6A Honeywell (size 1M) - Model CA505WHI

Nút nhấn chuông 6A Honeywell (size 1M) - Model CA505WHI

55,000 đ

Nút nhấn chuông 6A Honeywell (size 1M) - Model CA505WHI Mã hàng: CA505WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn LED dẫn đường Honeywell - Model CA530WHI

Đèn LED dẫn đường Honeywell - Model CA530WHI

175,000 đ

Đèn LED dẫn đường Honeywell - Model CA530WHI Mã hàng: CA530WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm dao cạo râu Honeywell 15A, 115V/230V - Model CA529WHI

Ổ cắm dao cạo râu Honeywell 15A, 115V/230V - Model CA529WHI

1,400,000 đ

Ổ cắm dao cạo râu Honeywell 15A, 115V/230V - Model CA529WHI Mã hàng: CA529WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn báo hiển thị DỌN PHÒNG Honeywell (size 1M) - Model CA902WHI

Đèn báo hiển thị DỌN PHÒNG Honeywell (size 1M) - Model CA902WHI

132,000 đ

Đèn báo hiển thị DỌN PHÒNG Honeywell (size 1M) - Model CA902WHI Mã hàng: CA902WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn báo hiển thị KHÔNG LÀM PHIỀN Honeywell (size 1M) - Model CA901WHI

Đèn báo hiển thị KHÔNG LÀM PHIỀN Honeywell (size 1M) - Model CA901WHI

132,000 đ

Đèn báo hiển thị KHÔNG LÀM PHIỀN Honeywell (size 1M) - Model CA901WHI Mã hàng: CA901WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc hiển thị DỌN PHÒNG Honeywell (size 1M) - Model CA415WHI

Công tắc hiển thị DỌN PHÒNG Honeywell (size 1M) - Model CA415WHI

40,000 đ

Công tắc hiển thị DỌN PHÒNG Honeywell (size 1M) - Model CA415WHI Mã hàng: CA415WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc hiển thị KHÔNG LÀM PHIỀN Honeywell (size 1M) - Model CA414WHI

Công tắc hiển thị KHÔNG LÀM PHIỀN Honeywell (size 1M) - Model CA414WHI

48,000 đ

Công tắc hiển thị KHÔNG LÀM PHIỀN Honeywell (size 1M) - Model CA414WHI Mã hàng: CA414WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc Dimmer 400W Honeywell (size 2M) - Model CA2831WHI

Công tắc Dimmer 400W Honeywell (size 2M) - Model CA2831WHI

259,000 đ

Công tắc Dimmer 400W Honeywell (size 2M) - Model CA2831WHI Mã hàng: CA2831WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nút che trơn Honeywell (size 1M) - Model CA2441WHI

Nút che trơn Honeywell (size 1M) - Model CA2441WHI

9,000 đ

Nút che trơn Honeywell (size 1M) - Model CA2441WHI Mã hàng: CA2441WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn báo đỏ Honeywell (size 1M) - Model CA595WHI

Đèn báo đỏ Honeywell (size 1M) - Model CA595WHI

56,000 đ

Đèn báo đỏ Honeywell (size 1M) - Model CA595WHI Mã hàng: CA595WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm 1A USB Honeywell (size 1M) - Model CA583WHI

Ổ cắm 1A USB Honeywell (size 1M) - Model CA583WHI

289,000 đ

Ổ cắm 1A USB Honeywell (size 1M) - Model CA583WHI Mã hàng: CA583WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm TIVI, truyền hình vệ tinh Honeywell (size 1M) - Model CA462WHI

Ổ cắm TIVI, truyền hình vệ tinh Honeywell (size 1M) - Model CA462WHI

16,000 đ

Ổ cắm TIVI, truyền hình vệ tinh Honeywell (size 1M) - Model CA462WHI Mã hàng: CA462WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm TIVI Honeywell (size 1M) - Model CA2451WHI

Ổ cắm TIVI Honeywell (size 1M) - Model CA2451WHI

70,000 đ

Ổ cắm TIVI Honeywell (size 1M) - Model CA2451WHI Mã hàng: CA2451WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm mạng CAT6 Honeywell (size 1M) - Model CA2493WHI

Ổ cắm mạng CAT6 Honeywell (size 1M) - Model CA2493WHI

185,000 đ

Ổ cắm mạng CAT6 Honeywell (size 1M) - Model CA2493WHI Mã hàng: CA2493WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm điện thoại Honeywell (size 1M) - Model CA2492WHI

Ổ cắm điện thoại Honeywell (size 1M) - Model CA2492WHI

70,000 đ

Ổ cắm điện thoại Honeywell (size 1M) - Model CA2492WHI Mã hàng: CA2492WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A Honeywell (size 3M) - Model CA2853WHI

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A Honeywell (size 3M) - Model CA2853WHI

81,000 đ

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A Honeywell (size 3M) - Model CA2853WHI Mã hàng: CA2853WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đa năng 16A Honeywell (size 2M) - Model CA2426WHI

Ổ cắm đa năng 16A Honeywell (size 2M) - Model CA2426WHI

81,000 đ

Ổ cắm đa năng 16A Honeywell (size 2M) - Model CA2426WHI Mã hàng: CA2426WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A Honeywell (size 2M) - Model CA2852WHI

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A Honeywell (size 2M) - Model CA2852WHI

56,000 đ

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A Honeywell (size 2M) - Model CA2852WHI Mã hàng: CA2852WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A Honeywell (size 1M) - Model CA2851WHI

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A Honeywell (size 1M) - Model CA2851WHI

32,000 đ

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A Honeywell (size 1M) - Model CA2851WHI Mã hàng: CA2851WHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 cực 20A có đèn LED Honeywell (size 2M) - Model CA2420NWHI

Công tắc 2 cực 20A có đèn LED Honeywell (size 2M) - Model CA2420NWHI

189,000 đ

Công tắc 2 cực 20A có đèn LED Honeywell (size 2M) - Model CA2420NWHI Mã hàng: CA2420NWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 3M) - Model CA2416NWHI

Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 3M) - Model CA2416NWHI

119,000 đ

Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 3M) - Model CA2416NWHI Mã hàng: CA2416NWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 3M) - Model CA2415NWHI

Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 3M) - Model CA2415NWHI

105,000 đ

Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 3M) - Model CA2415NWHI Mã hàng: CA2415NWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1.5M) - Model CA2414NWHI

Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1.5M) - Model CA2414NWHI

111,000 đ

Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1.5M) - Model CA2414NWHI Mã hàng: CA2414NWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1.5M) - Model CA2413NWHI

Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1.5M) - Model CA2413NWHI

99,000 đ

Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1.5M) - Model CA2413NWHI Mã hàng: CA2413NWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1M) - Model CA2412NWHI

Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1M) - Model CA2412NWHI

105,000 đ

Công tắc 2 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1M) - Model CA2412NWHI Mã hàng: CA2412NWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1M) - Model CA2411NWHI

Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1M) - Model CA2411NWHI

89,000 đ

Công tắc 1 chiều 16A có đèn LED Honeywell (size 1M) - Model CA2411NWHI Mã hàng: CA2411NWHI Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: India Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0