Điều khiển nhiệt độ

(20 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 3-0-00

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 3-0-00

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 3-0-00

Mã hàng: 3-0-00

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào TC/ Rtd, ngõ ra 0 ~ 10V + 1 Alarm ( Relay)

Ngõ ra truyền thông RS485

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, mỗi hàng 4 số

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 2-0-00

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 2-0-00

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 2-0-00

Mã hàng: 2-0-00

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào TC/ Rtd, ngõ ra 4 - 20mA + 1 Alarm ( Relay)

Ngõ ra truyền thông RS485

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, mỗi hàng 4 số

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-04

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-04

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-04

Mã hàng: 0-0-04

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào TC/ Rtd, ngõ ra Relay + 1 Alarm ( Relay )

Ngõ ra truyền thông RS485

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, mỗi hàng 4 số

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-01

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-01

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-01

Mã hàng: 0-0-01

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào TC/ Rtd, ngõ ra Relay + 2 Alarm ( Relay )

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, mỗi hàng 4 số

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-00

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-00

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500-T 0-0-00

Mã hàng: 0-0-00

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào TC/ Rtd, ngõ ra Relay + 1 Alarm ( Relay )

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, mỗi hàng 4 số

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 2-0-04

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 2-0-04

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 2-0-04

Mã hàng: 2-0-04

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào đa năng, ngõ ra 4 - 20mA / 0 ~ 10V + 2 Alarm ( Relay)

Ngõ ra truyền thông RS485

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 3-0-01

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 3-0-01

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 3-0-01

Mã hàng: 3-0-01

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào đa năng, ngõ ra 0 ~ 10V + 2 Alarm ( Relay)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 2-0-01

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 2-0-01

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 2-0-01

Mã hàng: 2-0-01

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào đa năng, ngõ ra 4 - 20mA + 2 Alarm ( Relay)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 1-0-01

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 1-0-01

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 1-0-01

Mã hàng: 1-0-01

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào đa năng, ngõ ra SSR + 2 Alarm ( Relay)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 0-0-01

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 0-0-01

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 0-0-01

Mã hàng: 0-0-01

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào đa năng, ngõ ra Relay + 2 Alarm ( Relay)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec CH403-3-NTC (48x96)

Điều khiển nhiệt độ Selec CH403-3-NTC (48x96)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec CH403-3-NTC (48x96)

Mã hàng: CH403-3-NTC (48x96)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị: 3 số, dạng LED

Chế độ điều khiển: ON / OFF (Độ trễ - 0.1 - 9.90)

1 điểm cài đặt nhiệt độ - Ngõ ra: + Chính: Relay + Cảnh báo: Relay / SSR

Độ trễ thời gian khởi động: 0 - 99 phút

Chế độ hoạt động của Relay: Heat & Cool

Nguồn cấp:85 - 270V AC/DC (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC303AX (96x96)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC303AX (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC303AX (96x96)

Mã hàng: TC303AX (96x96)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 1 hàng 3 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Một điểm cài đặt, 1 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC203AX (72x72)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC203AX (72x72)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC203AX (72x72)

Mã hàng: TC203AX (72x72)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 1 hàng 3 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Một điểm cài đặt, 1 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC513AX (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC513AX (48x48)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC513AX (48x48)

Mã hàng: TC513AX (48x48)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 1 hàng 3 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Một điểm cài đặt, 1 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC533BX (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC533BX (48x48)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC533BX (48x48)

Mã hàng: TC533BX (48x48)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC533AX (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC533AX (48x48)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC533AX (48x48)

Mã hàng: TC533AX (48x48)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC344AX (96x96)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC344AX (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC344AX (96x96)

Mã hàng: TC344AX (96x96)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC244AX (72x72)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC244AX (72x72)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC244AX (72x72)

Mã hàng: TC244AX (72x72)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC544B (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC544B (48x48)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC544B (48x48)

Mã hàng: TC544B (48x48)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC544C (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC544C (48x48)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC544C (48x48)

Mã hàng: TC544C (48x48)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0