Tụ bù Schneider

(7 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Tụ bù schneider VARPLUS CAN 33.9 KVAR 480V

Tụ bù schneider VARPLUS CAN 33.9 KVAR 480V

Hotline: 0977.9966.27

VARPLUS CAN 33.9 KVAR 480V Mã hàng: BLRCH339A407B48 Tiêu chuẩn: IEC 60831-1/2 Dải công suất: 1 đến 50kVAR Độ cao dòng khởi động: lên đến 250 x ln Quá áp: 1.1 x Un Quá dòng: 1.8 x ln Tuổi thọ: lên đến 130,000 giờ Lắp đặt: Có thể lắp đặt thẳng đứng hoặc nằm ngang Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù schneider VARPLUS CAN 50 KVAR 440V

Tụ bù schneider VARPLUS CAN 50 KVAR 440V

Hotline: 0977.9966.27

VARPLUS CAN 50 KVAR 440V Mã hàng: BLRCH500A000B44 Tiêu chuẩn: IEC 60831-1/2 Dải công suất: 1 đến 50kVAR Độ cao dòng khởi động: lên đến 250 x ln Quá áp: 1.1 x Un Quá dòng: 1.8 x ln Tuổi thọ: lên đến 130,000 giờ Lắp đặt: Có thể lắp đặt thẳng đứng hoặc nằm ngang Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù schneider VARPLUS CAN 40 KVAR 440V

Tụ bù schneider VARPLUS CAN 40 KVAR 440V

Hotline: 0977.9966.27

VARPLUS CAN 40 KVAR 440V Mã hàng: BLRCH400A480B44 Tiêu chuẩn: IEC 60831-1/2 Dải công suất: 1 đến 50kVAR Độ cao dòng khởi động: lên đến 250 x ln Quá áp: 1.1 x Un Quá dòng: 1.8 x ln Tuổi thọ: lên đến 130,000 giờ Lắp đặt: Có thể lắp đặt thẳng đứng hoặc nằm ngang Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù schneider EASYCAN 25 kVAR 440V

Tụ bù schneider EASYCAN 25 kVAR 440V

Hotline: 0977.9966.27

EASYCAN 25 kVAR 440V Mã hàng: BLRCS250A300B44 Tiêu chuẩn: IEC 60831-1/2 Dải công suất: 1 đến 30kVAR Độ cao dòng khởi động: lên đến 200 x ln Quá áp: 1.1 x Un Quá dòng: 1.5 x ln Tuổi thọ: lên đến 100,000 giờ Lắp đặt: thẳng đứng Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù schneider EASYCAN 20 kVAR 440V

Tụ bù schneider EASYCAN 20 kVAR 440V

Hotline: 0977.9966.27

EASYCAN 20 kVAR 440V Mã hàng: BLRCS200A240B44 Tiêu chuẩn: IEC 60831-1/2 Dải công suất: 1 đến 30kVAR Độ cao dòng khởi động: lên đến 200 x ln Quá áp: 1.1 x Un Quá dòng: 1.5 x ln Tuổi thọ: lên đến 100,000 giờ Lắp đặt: thẳng đứng Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù schneider EASYCAN 15 kVAR 440V

Tụ bù schneider EASYCAN 15 kVAR 440V

Hotline: 0977.9966.27

EASYCAN 15 kVAR 440V Mã hàng: BLRCS150A180B44 Tiêu chuẩn: IEC 60831-1/2 Dải công suất: 1 đến 30kVAR Độ cao dòng khởi động: lên đến 200 x ln Quá áp: 1.1 x Un Quá dòng: 1.5 x ln Tuổi thọ: lên đến 100,000 giờ Lắp đặt: thẳng đứng Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tụ bù schneider EASYCAN 10 kVAR 440V

Tụ bù schneider EASYCAN 10 kVAR 440V

Hotline: 0977.9966.27

EASYCAN 10 kVAR 440V Mã hàng: BLRCS100A120B44 Tiêu chuẩn: IEC 60831-1/2 Dải công suất: 1 đến 30kVAR Độ cao dòng khởi động: lên đến 200 x ln Quá áp: 1.1 x Un Quá dòng: 1.5 x ln Tuổi thọ: lên đến 100,000 giờ Lắp đặt: thẳng đứng Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

0977.9966.27
0