Ruột gà (Sino)

(12 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Ống đàn hồi HDPE đường kính 50mm (25m-cuộn) - Model VL9050CL

Ống đàn hồi HDPE đường kính 50mm (25m-cuộn) - Model VL9050CL

716,000 đ

Ống đàn hồi HDPE đường kính 50mm (25m-cuộn) - Model VL9050CL Mã hàng: VL9050CL Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống đàn hồi HDPE đường kính 40mm (25m-cuộn) - Model VL9040CL

Ống đàn hồi HDPE đường kính 40mm (25m-cuộn) - Model VL9040CL

521,000 đ

Ống đàn hồi HDPE đường kính 40mm (25m-cuộn) - Model VL9040CL Mã hàng: VL9040CL Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống đàn hồi HDPE đường kính 32mm (25m-cuộn) - Model VL9032CL

Ống đàn hồi HDPE đường kính 32mm (25m-cuộn) - Model VL9032CL

337,000 đ

Ống đàn hồi HDPE đường kính 32mm (25m-cuộn) - Model VL9032CL Mã hàng: VL9032CL Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống đàn hồi HDPE đường kính 25mm (40m-cuộn) - Model VL9025CL

Ống đàn hồi HDPE đường kính 25mm (40m-cuộn) - Model VL9025CL

217,000 đ

Ống đàn hồi HDPE đường kính 25mm (40m-cuộn) - Model VL9025CL Mã hàng: VL9025CL Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống đàn hồi HDPE đường kính 20mm (50m-cuộn) - Model VL9020CL

Ống đàn hồi HDPE đường kính 20mm (50m-cuộn) - Model VL9020CL

169,000 đ

Ống đàn hồi HDPE đường kính 20mm (50m-cuộn) - Model VL9020CL Mã hàng: VL9020CL Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống đàn hồi HDPE đường kính 16mm (50m-cuộn) - Model VL9016CL

Ống đàn hồi HDPE đường kính 16mm (50m-cuộn) - Model VL9016CL

140,000 đ

Ống đàn hồi HDPE đường kính 16mm (50m-cuộn) - Model VL9016CL Mã hàng: VL9016CL Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống đàn hồi SP50 (25m-cuộn) - Model SP 9050CM

Ống đàn hồi SP50 (25m-cuộn) - Model SP 9050CM

962,000 đ

Ống đàn hồi SP50 (25m-cuộn) - Model SP 9050CM Mã hàng: SP 9050CM Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống đàn hồi SP40 (25m-cuộn) - Model SP 9040CM

Ống đàn hồi SP40 (25m-cuộn) - Model SP 9040CM

642,000 đ

Ống đàn hồi SP40 (25m-cuộn) - Model SP 9040CM Mã hàng: SP 9040CM Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống đàn hồi SP32 (25m-cuộn) - Model SP 9032CM

Ống đàn hồi SP32 (25m-cuộn) - Model SP 9032CM

356,000 đ

Ống đàn hồi SP32 (25m-cuộn) - Model SP 9032CM Mã hàng: SP 9032CM Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống đàn hồi SP25 (40m-cuộn) - Model SP 9025CM

Ống đàn hồi SP25 (40m-cuộn) - Model SP 9025CM

261,000 đ

Ống đàn hồi SP25 (40m-cuộn) - Model SP 9025CM Mã hàng: SP 9025CM Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống đàn hồi SP20 (50m-cuộn) - Model SP 9020CM

Ống đàn hồi SP20 (50m-cuộn) - Model SP 9020CM

232,000 đ

Ống đàn hồi SP20 (50m-cuộn) - Model SP 9020CM Mã hàng: SP 9020CM Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống đàn hồi SP16 (50m-cuộn) - Model SP 9016CM

Ống đàn hồi SP16 (50m-cuộn) - Model SP 9016CM

190,000 đ

Ống đàn hồi SP16 (50m-cuộn) - Model SP 9016CM Mã hàng: SP 9016CM Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0