Công tắc ổ cắm dòng Full

(52 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Ổ cắm có dây - Model WCHG2836

Ổ cắm có dây - Model WCHG2836

710,000 đ

Ổ cắm có dây - Model WCHG2836 Mã hàng: WCHG2836 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm có dây - Model WCHG28352

Ổ cắm có dây - Model WCHG28352

780,000 đ

Ổ cắm có dây - Model WCHG28352 Mã hàng: WCHG28352 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm có dây - Model WCHG28334

Ổ cắm có dây - Model WCHG28334

960,000 đ

Ổ cắm có dây - Model WCHG28334 Mã hàng: WCHG28334 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt kim loại bằng nhôm dùng riêng cho WEV1181SW/WEV1191SW/2P MCB - Model WEG65029-1

Mặt kim loại bằng nhôm dùng riêng cho WEV1181SW/WEV1191SW/2P MCB - Model WEG65029-1

70,000 đ

Mặt kim loại bằng nhôm dùng riêng cho WEV1181SW/WEV1191SW/2P MCB - Model WEG65029-1 Mã hàng: WEG65029-1 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt kim loại bằng nhôm dùng cho 3 thiết bị - Model WEG6503-1

Mặt kim loại bằng nhôm dùng cho 3 thiết bị - Model WEG6503-1

70,000 đ

Mặt kim loại bằng nhôm dùng cho 3 thiết bị - Model WEG6503-1 Mã hàng: WEG6503-1 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt kim loại bằng nhôm dùng cho 2 thiết bị - Model WEG6502-1

Mặt kim loại bằng nhôm dùng cho 2 thiết bị - Model WEG6502-1

70,000 đ

Mặt kim loại bằng nhôm dùng cho 2 thiết bị - Model WEG6502-1 Mã hàng: WEG6502-1 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt kim loại bằng nhôm dùng cho 1 thiết bị - Model WEG6501-1

Mặt kim loại bằng nhôm dùng cho 1 thiết bị - Model WEG6501-1

70,000 đ

Mặt kim loại bằng nhôm dùng cho 1 thiết bị - Model WEG6501-1 Mã hàng: WEG6501-1 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt có nắp che mưa chuẩn BS - Model WBG8981-P

Mặt có nắp che mưa chuẩn BS - Model WBG8981-P

180,000 đ

Mặt có nắp che mưa chuẩn BS - Model WBG8981-P Mã hàng: WBG8981-P Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ ổ cắm đa năng chuẩn BS - Model WEBP1041W-P

Bộ ổ cắm đa năng chuẩn BS - Model WEBP1041W-P

240,000 đ

Bộ ổ cắm đa năng chuẩn BS - Model WEBP1041W-P Mã hàng: WEBP1041W-P Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ ổ cắm đa năng chuẩn BS - Model WEBP1041SW-P

Bộ ổ cắm đa năng chuẩn BS - Model WEBP1041SW-P

240,000 đ

Bộ ổ cắm đa năng chuẩn BS - Model WEBP1041SW-P Mã hàng: WEBP1041SW-P Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ ổ cắm tiêu chuẩn BS - Model WEB1111WK

Bộ ổ cắm tiêu chuẩn BS - Model WEB1111WK

105,000 đ

Bộ ổ cắm tiêu chuẩn BS - Model WEB1111WK Mã hàng: WEB1111WK Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ ổ cắm tiêu chuẩn BS - Model WEB1111SWK

Bộ ổ cắm tiêu chuẩn BS - Model WEB1111SWK

105,000 đ

Bộ ổ cắm tiêu chuẩn BS - Model WEB1111SWK Mã hàng: WEB1111SWK Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Thiết bị chuyển tiếp 45A chuẩn BS - Model WBC7020

Thiết bị chuyển tiếp 45A chuẩn BS - Model WBC7020

180,000 đ

Thiết bị chuyển tiếp 45A chuẩn BS - Model WBC7020 Mã hàng: WBC7020 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Thiết bị chuyển tiếp 20A chuẩn BS - Model WBC7010

Thiết bị chuyển tiếp 20A chuẩn BS - Model WBC7010

130,000 đ

Thiết bị chuyển tiếp 20A chuẩn BS - Model WBC7010 Mã hàng: WBC7010 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt vuông dành cho 3 thiết bị - BS type - Model WEB7813W

Mặt vuông dành cho 3 thiết bị - BS type - Model WEB7813W

16,700 đ

Mặt vuông dành cho 3 thiết bị - BS type - Model WEB7813W Mã hàng: WEB7813W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt vuông dành cho 3 thiết bị - BS type - Model WEB7813SW

Mặt vuông dành cho 3 thiết bị - BS type - Model WEB7813SW

16,700 đ

Mặt vuông dành cho 3 thiết bị - BS type - Model WEB7813SW Mã hàng: WEB7813SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt vuông dành cho 2 thiết bị - BS type - Model WEB7812W

Mặt vuông dành cho 2 thiết bị - BS type - Model WEB7812W

16,700 đ

Mặt vuông dành cho 2 thiết bị - BS type - Model WEB7812W Mã hàng: WEB7812W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt vuông dành cho 2 thiết bị - BS type - Model WEB7812SW

Mặt vuông dành cho 2 thiết bị - BS type - Model WEB7812SW

16,700 đ

Mặt vuông dành cho 2 thiết bị - BS type - Model WEB7812SW Mã hàng: WEB7812SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt vuông dành cho một thiết bị - BS type - Model WEB7811W

Mặt vuông dành cho một thiết bị - BS type - Model WEB7811W

16,700 đ

Mặt vuông dành cho một thiết bị - BS type - Model WEB7811W Mã hàng: WEB7811W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt vuông dành cho một thiết bị - BS type - Model WEB7811SW

Mặt vuông dành cho một thiết bị - BS type - Model WEB7811SW

16,700 đ

Mặt vuông dành cho một thiết bị - BS type - Model WEB7811SW Mã hàng: WEB7811SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt che mưa chuẩn BS dùng cho ổ cắm - Model WBC8991W

Mặt che mưa chuẩn BS dùng cho ổ cắm - Model WBC8991W

186,000 đ

Mặt che mưa chuẩn BS dùng cho ổ cắm - Model WBC8991W Mã hàng: WBC8991W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt che mưa chuẩn BS dùng cho công tắc - Model WBC8981SW

Mặt che mưa chuẩn BS dùng cho công tắc - Model WBC8981SW

170,000 đ

Mặt che mưa chuẩn BS dùng cho công tắc - Model WBC8981SW Mã hàng: WBC8981SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WZV7846W

Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WZV7846W

30,000 đ

Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WZV7846W Mã hàng: WZV7846W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WZV7844W

Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WZV7844W

30,000 đ

Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WZV7844W Mã hàng: WZV7844W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt góc vuông dùng cho HB - Model WZV7061W

Mặt góc vuông dùng cho HB - Model WZV7061W

15,100 đ

Mặt góc vuông dùng cho HB - Model WZV7061W Mã hàng: WZV7061W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt góc vuông dùng cho 3 thiết bị - Model WZV7843W

Mặt góc vuông dùng cho 3 thiết bị - Model WZV7843W

15,100 đ

Mặt góc vuông dùng cho 3 thiết bị - Model WZV7843W Mã hàng: WZV7843W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt góc vuông dùng cho 2 thiết bị - Model WZV7842W

Mặt góc vuông dùng cho 2 thiết bị - Model WZV7842W

15,100 đ

Mặt góc vuông dùng cho 2 thiết bị - Model WZV7842W Mã hàng: WZV7842W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt góc vuông dùng cho 1 thiết bị - Model WZV7841W

Mặt góc vuông dùng cho 1 thiết bị - Model WZV7841W

15,100 đ

Mặt góc vuông dùng cho 1 thiết bị - Model WZV7841W Mã hàng: WZV7841W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn có dây nối đất - Model WN11017W

Ổ cắm đơn có dây nối đất - Model WN11017W

55,000 đ

Ổ cắm đơn có dây nối đất - Model WN11017W Mã hàng: WN11017W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn - Model WN1001-7KW

Ổ cắm đơn - Model WN1001-7KW

29,000 đ

Ổ cắm đơn - Model WN1001-7KW Mã hàng: WN1001-7KW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn - Model WN10907KW

Ổ cắm đơn - Model WN10907KW

29,000 đ

Ổ cắm đơn - Model WN10907KW Mã hàng: WN10907KW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Lỗ ra dây điện thoại - Model WN3023W

Lỗ ra dây điện thoại - Model WN3023W

9,500 đ

Lỗ ra dây điện thoại - Model WN3023W Mã hàng: WN3023W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đôi loại nổi - Model WKG1092250

Ổ cắm đôi loại nổi - Model WKG1092250

49,000 đ

Ổ cắm đôi loại nổi - Model WKG1092250 Mã hàng: WKG1092250 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm data tiêu chuẩn RJ45-CAT5 - Model NRV3160W

Ổ cắm data tiêu chuẩn RJ45-CAT5 - Model NRV3160W

160,000 đ

Ổ cắm data tiêu chuẩn RJ45-CAT5 - Model NRV3160W Mã hàng: NRV3160W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WNTG15649W

Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WNTG15649W

74,000 đ

Ổ cắm điện thoại 4 cực - Model WNTG15649W Mã hàng: WNTG15649W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm TV - Model WZV1201W/WZ1201W

Ổ cắm TV - Model WZV1201W/WZ1201W

59,000 đ

Ổ cắm TV - Model WZV1201W/WZ1201W Mã hàng: WZV1201W/WZ1201W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0