Compact NSX

(196 sản phẩm)
Sắp xếp theo
IP40 escutcheon for all control types for NSX400/630 - Model LV432558

IP40 escutcheon for all control types for NSX400/630 - Model LV432558

1,124,200 đ

IP40 escutcheon for all control types for NSX400/630 - Model LV432558 Mã hàng: LV432558 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Torque limiting screws (set of 12) for NSX400/630 - Model LV432513

Torque limiting screws (set of 12) for NSX400/630 - Model LV432513

1,683,000 đ

Torque limiting screws (set of 12) for NSX400/630 - Model LV432513 Mã hàng: LV432513 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
NS retrofit front cover (small cut-out) for NSX400/630 - Model LV432571

NS retrofit front cover (small cut-out) for NSX400/630 - Model LV432571

848,100 đ

NS retrofit front cover (small cut-out) for NSX400/630 - Model LV432571 Mã hàng: LV432571 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
400/630A external neutral CT for NSX400/630 - Model LV432575

400/630A external neutral CT for NSX400/630 - Model LV432575

9,060,700 đ

400/630A external neutral CT for NSX400/630 - Model LV432575 Mã hàng: LV432575 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal shields, Interphase barriers set of 6 for NSX400/630 - Model LV432570

Terminal shields, Interphase barriers set of 6 for NSX400/630 - Model LV432570

525,800 đ

Terminal shields, Interphase barriers set of 6 for NSX400/630 - Model LV432570 Mã hàng: LV432570 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal shields, Long (1 pcs), 4P for NSX400/630 - Model LV432594

Terminal shields, Long (1 pcs), 4P for NSX400/630 - Model LV432594

754,600 đ

Terminal shields, Long (1 pcs), 4P for NSX400/630 - Model LV432594 Mã hàng: LV432594 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal shields, Long for spreaders, 52.5mm supplied with insulation plate, 4P - Model LV432596

Terminal shields, Long for spreaders, 52.5mm supplied with insulation plate, 4P - Model LV432596

1,674,200 đ

Terminal shields, Long for spreaders, 52.5mm supplied with insulation plate, 4P - Model LV432596 Mã hàng: LV432596 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal shields, Long for spreaders, 52.5mm supplied with insulation plate, 3P - Model LV432595

Terminal shields, Long for spreaders, 52.5mm supplied with insulation plate, 3P - Model LV432595

1,674,200 đ

Terminal shields, Long for spreaders, 52.5mm supplied with insulation plate, 3P - Model LV432595 Mã hàng: LV432595 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal shields, Long (1 pcs), 3P for NSX400/630 - Model LV432593

Terminal shields, Long (1 pcs), 3P for NSX400/630 - Model LV432593

689,700 đ

Terminal shields, Long (1 pcs), 3P for NSX400/630 - Model LV432593 Mã hàng: LV432593 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal shields, Short (1 pcs), 4P for NSX400/630 - Model LV432592

Terminal shields, Short (1 pcs), 4P for NSX400/630 - Model LV432592

628,100 đ

Terminal shields, Short (1 pcs), 4P for NSX400/630 - Model LV432592 Mã hàng: LV432592 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal shields, Short (1 pcs), 3P for NSX400/630 - Model LV432591

Terminal shields, Short (1 pcs), 3P for NSX400/630 - Model LV432591

546,700 đ

Terminal shields, Short (1 pcs), 3P for NSX400/630 - Model LV432591 Mã hàng: LV432591 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 4P for NSX400/630 - Model LV432491

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 4P for NSX400/630 - Model LV432491

2,575,100 đ

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 4P for NSX400/630 - Model LV432491 Mã hàng: LV432491 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX400/630 - Model LV432490

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX400/630 - Model LV432490

2,035,000 đ

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX400/630 - Model LV432490 Mã hàng: LV432490 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Rear connection, Long for NSX400/630 - Model LV432476

Rear connection, Long for NSX400/630 - Model LV432476

3,095,400 đ

Rear connection, Long for NSX400/630 - Model LV432476 Mã hàng: LV432476 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Rear connection, Short for NSX400/630 - Model LV432475

Rear connection, Short for NSX400/630 - Model LV432475

1,678,600 đ

Rear connection, Short for NSX400/630 - Model LV432475 Mã hàng: LV432475 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Torque limiting screws (set of 12) for NSX100/160/250 - Model LV429513

Torque limiting screws (set of 12) for NSX100/160/250 - Model LV429513

1,652,200 đ

Torque limiting screws (set of 12) for NSX100/160/250 - Model LV429513 Mã hàng: LV429513 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
150/250A external neutral CT for NSX100/160/250 - Model LV430563

150/250A external neutral CT for NSX100/160/250 - Model LV430563

7,350,200 đ

150/250A external neutral CT for NSX100/160/250 - Model LV430563 Mã hàng: LV430563 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
NS retrofit front cover (small cut-out) for NSX100/160/250 - Model LV429528

NS retrofit front cover (small cut-out) for NSX100/160/250 - Model LV429528

239,800 đ

NS retrofit front cover (small cut-out) for NSX100/160/250 - Model LV429528 Mã hàng: LV429528 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
25/100A external neutral CT for NSX100/160/250 - Model LV429521

25/100A external neutral CT for NSX100/160/250 - Model LV429521

7,714,300 đ

25/100A external neutral CT for NSX100/160/250 - Model LV429521 Mã hàng: LV429521 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal shields, Interphase barriers set of 6 for NSX100/160/250 - Model LV429329

Terminal shields, Interphase barriers set of 6 for NSX100/160/250 - Model LV429329

370,700 đ

Terminal shields, Interphase barriers set of 6 for NSX100/160/250 - Model LV429329 Mã hàng: LV429329 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal shields, Long (1 pcs), 4P for NSX100/160/250 - Model LV429518

Terminal shields, Long (1 pcs), 4P for NSX100/160/250 - Model LV429518

474,100 đ

Terminal shields, Long (1 pcs), 4P for NSX100/160/250 - Model LV429518 Mã hàng: LV429518 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal shields, Long (1 pcs), 3P for NSX100/160/250 - Model LV429517

Terminal shields, Long (1 pcs), 3P for NSX100/160/250 - Model LV429517

430,100 đ

Terminal shields, Long (1 pcs), 3P for NSX100/160/250 - Model LV429517 Mã hàng: LV429517 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal shields, Short (1 pcs), 4P for NSX100/160/250 - Model LV429516

Terminal shields, Short (1 pcs), 4P for NSX100/160/250 - Model LV429516

199,100 đ

Terminal shields, Short (1 pcs), 4P for NSX100/160/250 - Model LV429516 Mã hàng: LV429516 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal shields, Short (1 pcs), 3P for NSX100/160/250 - Model LV429515

Terminal shields, Short (1 pcs), 3P for NSX100/160/250 - Model LV429515

123,200 đ

Terminal shields, Short (1 pcs), 3P for NSX100/160/250 - Model LV42951 Mã hàng: LV429515 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 4P for NSX100/160 - Model LV431564

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 4P for NSX100/160 - Model LV431564

643,500 đ

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 4P for NSX100/160 - Model LV431564 Mã hàng: LV431564 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX100/160 - Model LV431563

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX100/160 - Model LV431563

556,600 đ

Terminal extension, Spreader (supplied with interphase barriers), 3P for NSX100/160 - Model LV431563 Mã hàng: LV431563 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Rear connection, Long for NSX100/160/250 - Model LV429236

Rear connection, Long for NSX100/160/250 - Model LV429236

1,896,400 đ

Rear connection, Long for NSX100/160/250 - Model LV429236 Mã hàng: LV429236 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Rear connection, Short for NSX100/160/250 - Model LV429235

Rear connection, Short for NSX100/160/250 - Model LV429235

1,527,900 đ

Rear connection, Short for NSX100/160/250 - Model LV429235 Mã hàng: LV429235 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Interlocking with key for rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630 - Model 41950

Interlocking with key for rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630 - Model 41950

3,441,900 đ

Interlocking with key for rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630 - Model 41950 Mã hàng: 41950 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX400/630 - Model LV432604

Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX400/630 - Model LV432604

556,600 đ

Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX400/630 - Model LV432604 Mã hàng: LV432604 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mechanical interlocking for circuit breaker with rotary handle for NSX400/630 - Model LV432621

Mechanical interlocking for circuit breaker with rotary handle for NSX400/630 - Model LV432621

5,451,600 đ

Mechanical interlocking for circuit breaker with rotary handle for NSX400/630 - Model LV432621 Mã hàng: LV432621 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mechanical interlocking for circuit breaker with toggles for NSX400/630 - Model LV432614

Mechanical interlocking for circuit breaker with toggles for NSX400/630 - Model LV432614

4,951,100 đ

Mechanical interlocking for circuit breaker with toggles for NSX400/630 - Model LV432614 Mã hàng: LV432614 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Locking of rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630 - Model 41940

Locking of rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630 - Model 41940

1,604,900 đ

Locking of rotary handle, Keylock (Ronis) for NSX400/630 - Model 41940 Mã hàng: 41940 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX400/630 - Model LV432604

Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX400/630 - Model LV432604

556,600 đ

Locking of rotary handle, Keylock adapter for NSX400/630 - Model LV432604 Mã hàng: LV432604 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) for NSX400/630 - Model LV432631

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) for NSX400/630 - Model LV432631

726,000 đ

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) for NSX400/630 - Model LV432631 Mã hàng: LV432631 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removable) for NSX400/630 - Model 29370

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removable) for NSX400/630 - Model 29370

275,000 đ

Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removable) for NSX400/630 - Model 29370 Mã hàng: 29370 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0