Tủ điện mặt nhựa Comet

(8 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Tủ điện bằng nhựa - Model CA8/12PP

Tủ điện bằng nhựa - Model CA8/12PP

221,000 đ

Tủ điện bằng nhựa - Model CA8/12PP Mã hàng: CA8/12PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện bằng nhựa - Model CA4/8PP

Tủ điện bằng nhựa - Model CA4/8PP

185,000 đ

Tủ điện bằng nhựa - Model CA4/8PP Mã hàng: CA4/8PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện bằng nhựa - Model CA3/6PP

Tủ điện bằng nhựa - Model CA3/6PP

127,000 đ

Tủ điện bằng nhựa - Model CA3/6PP Mã hàng: CA3/6PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện bằng nhựa - Model CA2/4PP

Tủ điện bằng nhựa - Model CA2/4PP

98,000 đ

Tủ điện bằng nhựa - Model CA2/4PP Mã hàng: CA2/4PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE8/12PP

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE8/12PP

365,000 đ

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE8/12PP Mã hàng: CE8/12PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE4/8PP

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE4/8PP

315,000 đ

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE4/8PP Mã hàng: CE4/8PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE3/6PP

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE3/6PP

207,000 đ

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE3/6PP Mã hàng: CE3/6PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE2/4PP

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE2/4PP

179,000 đ

Tủ điện đế kim loại mặt nhựa - Model CE2/4PP Mã hàng: CE2/4PP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0