Biến dòng Chint

(15 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Biến dòng Chint RCT-110 3000/5

Biến dòng Chint RCT-110 3000/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-110 3000/5

Mã hàng: RCT-110

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 3000/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng Chint RCT-110 2500/5

Biến dòng Chint RCT-110 2500/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-110 2500/5

Mã hàng: RCT-110

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 2500/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng Chint RCT-110 2000/5

Biến dòng Chint RCT-110 2000/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-110 2000/5

Mã hàng: RCT-110

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 2000/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng Chint RCT-90 1600/5

Biến dòng Chint RCT-90 1600/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-90 1600/5

Mã hàng: RCT-90

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 1600/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng Chint RCT-90 1500/5

Biến dòng Chint RCT-90 1500/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-90 1500/5

Mã hàng: RCT-90

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 1500/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng Chint RCT-90 1200/5

Biến dòng Chint RCT-90 1200/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-90 1200/5

Mã hàng: RCT-90

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 1200/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng Chint RCT-60 1000/5

Biến dòng Chint RCT-60 1000/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-60 1000/5

Mã hàng: RCT-60

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 1000/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng Chint RCT-60 800/5

Biến dòng Chint RCT-60 800/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-60 800/5

Mã hàng: RCT-60

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 800/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng Chint RCT-60 600/5

Biến dòng Chint RCT-60 600/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-60 600/5

Mã hàng: RCT-60

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 600/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng Chint RCT-60 500/5

Biến dòng Chint RCT-60 500/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-60 500/5

Mã hàng: RCT-60

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 500/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng Chint RCT-60 400/5

Biến dòng Chint RCT-60 400/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-60 400/5

Mã hàng: RCT-60

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 400/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng Chint RCT-35 300/5

Biến dòng Chint RCT-35 300/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-35 300/5

Mã hàng: RCT-35

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 300/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng Chint RCT-35 250/5

Biến dòng Chint RCT-35 250/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-35 150/5

Mã hàng: RCT-35

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 250/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng Chint RCT-35 150/5

Biến dòng Chint RCT-35 150/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-35 150/5

Mã hàng: RCT-35

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 150/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng Chint RCT-25 75/5

Biến dòng Chint RCT-25 75/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng Chint RCT-25 75/5

Mã hàng: RCT-25

Phân loại : Biến dòng

Tỉ số biến dòng: 75/5A

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60044-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0