Khởi động từ Contactor

(43 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Chống sét lan truyền Himel HDY31606 3P+N 160kA 385V

Chống sét lan truyền Himel HDY31606 3P+N 160kA 385V

Hotline: 0977.9966.27

Chống sét lan truyền Himel HDY31606 3P+N 160kA 385V

Mã hàng: HDY31606

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Chống sét lan truyền Himel HDY31206 3P+N 120kA 385V

Chống sét lan truyền Himel HDY31206 3P+N 120kA 385V

Hotline: 0977.9966.27

Chống sét lan truyền Himel HDY31206 3P+N 120kA 385V

Mã hàng: HDY31206

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Chống sét lan truyền Himel HDY3806 3P+N 80kA 385V

Chống sét lan truyền Himel HDY3806 3P+N 80kA 385V

Hotline: 0977.9966.27

Chống sét lan truyền Himel HDY3806 3P+N 80kA 385V

Mã hàng: HDY3806

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Chống sét lan truyền Himel HDY3406 3P+N 40kA 385V

Chống sét lan truyền Himel HDY3406 3P+N 40kA 385V

Hotline: 0977.9966.27

Chống sét lan truyền Himel HDY3406 3P+N 40kA 385V

Mã hàng: HDY3406

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Chống sét lan truyền Himel HDY3405 1P+N 40kA 385V

Chống sét lan truyền Himel HDY3405 1P+N 40kA 385V

Hotline: 0977.9966.27

Chống sét lan truyền Himel HDY3405 1P+N 40kA 385V

Mã hàng: HDY3405

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Chống sét lan truyền Himel HDY3401 1P 40kA 385V

Chống sét lan truyền Himel HDY3401 1P 40kA 385V

Hotline: 0977.9966.27

Chống sét lan truyền Himel HDY3401 1P 40kA 385V

Mã hàng: HDY3401

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S11512M7 3P 60kVAR

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S11512M7 3P 60kVAR

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S11512M7 3P 60kVAR

Mã hàng: HDC19S11512M7

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S9512M7 3P 50kVAR

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S9512M7 3P 50kVAR

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S9512M7 3P 50kVAR

Mã hàng: HDC19S9512M7

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S6312M7 3P 30kVAR

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S6312M7 3P 30kVAR

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S6312M7 3P 30kVAR

Mã hàng: HDC19S6312M7

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S4311M7 3P 25kVAR

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S4311M7 3P 25kVAR

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S4311M7 3P 25kVAR

Mã hàng: HDC19S4311M7

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S3211M7 3P 20kVAR

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S3211M7 3P 20kVAR

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S3211M7 3P 20kVAR

Mã hàng: HDC19S3211M7

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S2511M7 3P 15kVAR

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S2511M7 3P 15kVAR

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S2511M7 3P 15kVAR

Mã hàng: HDC19S2511M7

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tiếp điểm phụ lắp mặt trên Contactor Himel HFD622 2NO + 2NC

Tiếp điểm phụ lắp mặt trên Contactor Himel HFD622 2NO + 2NC

Hotline: 0977.9966.27

Tiếp điểm phụ lắp mặt trên Contactor Himel HFD622 2NO + 2NC

Mã hàng: HFD622

Phân loại : Tiếp điểm phụ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tiếp điểm phụ lắp mặt trên Contactor Himel HFD611 1NO + 1NC

Tiếp điểm phụ lắp mặt trên Contactor Himel HFD611 1NO + 1NC

Hotline: 0977.9966.27

Tiếp điểm phụ lắp mặt trên Contactor Himel HFD611 1NO + 1NC

Mã hàng: HFD611

Phân loại : Tiếp điểm phụ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tiếp điểm phụ lắp mặt bên Contactor Himel HFC611 1NO + 1NC

Tiếp điểm phụ lắp mặt bên Contactor Himel HFC611 1NO + 1NC

Hotline: 0977.9966.27

Tiếp điểm phụ lắp mặt bên Contactor Himel HFC611 1NO + 1NC

Mã hàng: HFC611

Phân loại : Tiếp điểm phụ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S16220 2P 16A 2NO

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S16220 2P 16A 2NO

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S16220 2P 16A 2NO

Mã hàng: HDCH8S16220

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S63422 4P 63A 2NO

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S63422 4P 63A 2NO

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S63422 4P 63A 2NO

Mã hàng: HDCH8S63422

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S63220 2P 63A 2NO

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S63220 2P 63A 2NO

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S63220 2P 63A 2NO

Mã hàng: HDCH8S63220

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S40220 2P 40A 2NO

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S40220 2P 40A 2NO

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S40220 2P 40A 2NO

Mã hàng: HDCH8S40220

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S25220 2P 25A 2NO

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S25220 2P 25A 2NO

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S25220 2P 25A 2NO

Mã hàng: HDCH8S25220

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S20220 2P 20A 2NO

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S20220 2P 20A 2NO

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dạng tép Himel HDCH8S20220 2P 20A 2NO

Mã hàng: HDCH8S20220

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC39511Q7 3P 95A 45kW

Contactor RCBO Himel HDC39511Q7 3P 95A 45kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC39511Q7 3P 95A 45kW

Mã hàng: HDC39511Q7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC39511M7 3P 95A 45kW

Contactor RCBO Himel HDC39511M7 3P 95A 45kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC39511M7 3P 95A 45kW

Mã hàng: HDC39511M7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC38011Q7 3P 80A 37kW

Contactor RCBO Himel HDC38011Q7 3P 80A 37kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC38011Q7 3P 80A 37kW

Mã hàng: HDC38011Q7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC38011M7 3P 80A 37kW

Contactor RCBO Himel HDC38011M7 3P 80A 37kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC38011M7 3P 80A 37kW

Mã hàng: HDC38011M7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC36511Q7 3P 65A 30kW

Contactor RCBO Himel HDC36511Q7 3P 65A 30kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC36511Q7 3P 65A 30kW

Mã hàng: HDC36511Q7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC36511M7 3P 65A 30kW

Contactor RCBO Himel HDC36511M7 3P 65A 30kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC36511M7 3P 65A 30kW

Mã hàng: HDC36511M7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC35011Q7 3P 50A 22kW

Contactor RCBO Himel HDC35011Q7 3P 50A 22kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC35011Q7 3P 50A 22kW

Mã hàng: HDC35011Q7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC35011M7 3P 50A 22kW

Contactor RCBO Himel HDC35011M7 3P 50A 22kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC35011M7 3P 50A 22kW

Mã hàng: HDC35011M7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC34011Q7 3P 40A 18.5kW

Contactor RCBO Himel HDC34011Q7 3P 40A 18.5kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC34011Q7 3P 40A 18.5kW

Mã hàng: HDC34011Q7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC34011M7 3P 40A 18.5kW

Contactor RCBO Himel HDC34011M7 3P 40A 18.5kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC34011M7 3P 40A 18.5kW

Mã hàng: HDC34011M7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC33811Q7 3P 38A 18kW

Contactor RCBO Himel HDC33811Q7 3P 38A 18kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC33811Q7 3P 38A 18kW

Mã hàng: HDC33811Q7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC33811M7 3P 38A 18kW

Contactor RCBO Himel HDC33811M7 3P 38A 18kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC33811M7 3P 38A 18kW

Mã hàng: HDC33811M7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC33211Q7 3P 32A 15kW

Contactor RCBO Himel HDC33211Q7 3P 32A 15kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC33211Q7 3P 32A 15kW

Mã hàng: HDC33211Q7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC33211M7 3P 32A 15kW

Contactor RCBO Himel HDC33211M7 3P 32A 15kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC33211M7 3P 32A 15kW

Mã hàng: HDC33211M7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor RCBO Himel HDC32511Q7 3P 25A 11kW

Contactor RCBO Himel HDC32511Q7 3P 25A 11kW

Hotline: 0977.9966.27

Contactor RCBO Himel HDC32511Q7 3P 25A 11kW

Mã hàng: HDC32511Q7

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0