Đèn tán quang gắn nổi

(12 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD436L72 80W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD436L72 80W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD436L72 80W

Mã hàng: PSFD436L72

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD336L54 60W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD336L54 60W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD336L54 60W

Mã hàng: PSFD336L54

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD236L36 40W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD236L36 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD236L36 40W

Mã hàng: PSFD236L36

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD418L40 40W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD418L40 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD418L40 40W

Mã hàng: PSFD418L40

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD318L30 30W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD318L30 30W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD318L30 30W

Mã hàng: PSFD318L30

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD218L20 20W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD218L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD218L20 20W

Mã hàng: PSFD218L20

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB436L72 80W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB436L72 80W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB436L72 80W

Mã hàng: PSFB436L72

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB336L54 60W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB336L54 60W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB336L54 60W

Mã hàng: PSFB336L54

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB236L36 40W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB236L36 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB236L36 40W

Mã hàng: PSFB236L36

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB418L40 40W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB418L40 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB418L40 40W

Mã hàng: PSFB418L40

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB318L30 30W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB318L30 30W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB318L30 30W

Mã hàng: PSFB318L30

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB218L20 20W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB218L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB218L20 20W

Mã hàng: PSFB218L20

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0