Phụ kiện ACB Chint

(62 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Mặt che nút nhấn ON/OFF Chint NXA20~63-C PUSH-BUTTON COVER

Mặt che nút nhấn ON/OFF Chint NXA20~63-C PUSH-BUTTON COVER

Hotline: 0977.9966.27

Mặt che nút nhấn ON/OFF Chint NXA20~63-C PUSH-BUTTON COVER

Mã hàng: NXA20~63-C

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mặt che nút nhấn ON/OFF Chint NXA20~63-P PUSH-BUTTON PLATE

Mặt che nút nhấn ON/OFF Chint NXA20~63-P PUSH-BUTTON PLATE

Hotline: 0977.9966.27

Mặt che nút nhấn ON/OFF Chint NXA20~63-P PUSH-BUTTON PLATE

Mã hàng: NXA20~63-P

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mặt che nút nhấn ON/OFF Chint NXA16-P BUTTON PLATE

Mặt che nút nhấn ON/OFF Chint NXA16-P BUTTON PLATE

Hotline: 0977.9966.27

Mặt che nút nhấn ON/OFF Chint NXA16-P BUTTON PLATE

Mã hàng: NXA16-P

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mặt che nút nhấn ON/OFF Chint NXA16ON/OFF-C BUTTON COVER

Mặt che nút nhấn ON/OFF Chint NXA16ON/OFF-C BUTTON COVER

Hotline: 0977.9966.27

Mặt che nút nhấn ON/OFF Chint NXA16ON/OFF-C BUTTON COVER

Mã hàng: NXA16ON/OFF-C

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng dùng cho trung tính Chint NXA40-N

Biến dòng dùng cho trung tính Chint NXA40-N

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng dùng cho trung tính Chint NXA40-N

Mã hàng: NXA40-N

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng dùng cho trung tính Chint NXA32-N

Biến dòng dùng cho trung tính Chint NXA32-N

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng dùng cho trung tính Chint NXA32-N

Mã hàng: NXA32-N

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng dùng cho trung tính Chint NXA20-N

Biến dòng dùng cho trung tính Chint NXA20-N

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng dùng cho trung tính Chint NXA20-N

Mã hàng: NXA20-N

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng dùng cho trung tính Chint NXA16-N

Biến dòng dùng cho trung tính Chint NXA16-N

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng dùng cho trung tính Chint NXA16-N

Mã hàng: NXA16-N

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khoá liên động cơ khí Chint NXA20~63-MI-3

Khoá liên động cơ khí Chint NXA20~63-MI-3

Hotline: 0977.9966.27

Khoá liên động cơ khí Chint NXA20~63-MI-3

Mã hàng: NXA20~63-MI-3

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khoá liên động cơ khí Chint NXA20~63-ILK3

Khoá liên động cơ khí Chint NXA20~63-ILK3

Hotline: 0977.9966.27

Khoá liên động cơ khí Chint NXA20~63-ILK3

Mã hàng: NXA20~63-ILK3

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khoá liên động cơ khí Chint NXA20~63-ILK2

Khoá liên động cơ khí Chint NXA20~63-ILK2

Hotline: 0977.9966.27

Khoá liên động cơ khí Chint NXA20~63-ILK2

Mã hàng: NXA20~63-ILK2

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khoá liên động cơ khí Chint NXA16-ILK2-F

Khoá liên động cơ khí Chint NXA16-ILK2-F

Hotline: 0977.9966.27

Khoá liên động cơ khí Chint NXA16-ILK2-F

Mã hàng: NXA16-ILK2-F

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khoá liên động cơ khí Chint NXA16-ILK2-D

Khoá liên động cơ khí Chint NXA16-ILK2-D

Hotline: 0977.9966.27

Khoá liên động cơ khí Chint NXA16-ILK2-D

Mã hàng: NXA16-ILK2-D

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-N5

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-N5

Hotline: 0977.9966.27

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-N5

Mã hàng: NXA20~63-OF-N5

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-N4

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-N4

Hotline: 0977.9966.27

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-N4

Mã hàng: NXA20~63-OF-N4

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-N3

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-N3

Hotline: 0977.9966.27

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-N3

Mã hàng: NXA20~63-OF-N3

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-CO5

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-CO5

Hotline: 0977.9966.27

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-CO5

Mã hàng: NXA20~63-OF-CO5

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-CO4

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-CO4

Hotline: 0977.9966.27

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA20~63-OF-CO4

Mã hàng: NXA20~63-OF-CO4

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA16-OF-CO6

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA16-OF-CO6

Hotline: 0977.9966.27

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA16-OF-CO6

Mã hàng: NXA16-OF-CO6

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA16-OF-CO4

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA16-OF-CO4

Hotline: 0977.9966.27

Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF Chint NXA16-OF-CO4

Mã hàng: NXA16-OF-CO4

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ khoá cơ Chint NXA20~67-KL-5S2S

Ổ khoá cơ Chint NXA20~67-KL-5S2S

Hotline: 0977.9966.27

Ổ khoá cơ Chint NXA20~67-KL-5S2S

Mã hàng: NXA20~67-KL-5S2S

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ khoá cơ Chint NXA20~66-KL-4S2S

Ổ khoá cơ Chint NXA20~66-KL-4S2S

Hotline: 0977.9966.27

Ổ khoá cơ Chint NXA20~66-KL-4S2S

Mã hàng: NXA20~66-KL-4S2S

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ khoá cơ Chint NXA20~65-KL-3S2S

Ổ khoá cơ Chint NXA20~65-KL-3S2S

Hotline: 0977.9966.27

Ổ khoá cơ Chint NXA20~65-KL-3S2S

Mã hàng: NXA20~65-KL-3S2S

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ khoá cơ Chint NXA20~64-KL-2S1S

Ổ khoá cơ Chint NXA20~64-KL-2S1S

Hotline: 0977.9966.27

Ổ khoá cơ Chint NXA20~64-KL-2S1S

Mã hàng: NXA20~64-KL-2S1S

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ khoá cơ Chint NXA20~63-KL-1S1S

Ổ khoá cơ Chint NXA20~63-KL-1S1S

Hotline: 0977.9966.27

Ổ khoá cơ Chint NXA20~63-KL-1S1S

Mã hàng: NXA20~63-KL-1S1S

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-5S2S

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-5S2S

Hotline: 0977.9966.27

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-5S2S

Mã hàng: NXA16-KL-5S2S

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-4S2S

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-4S2S

Hotline: 0977.9966.27

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-4S2S

Mã hàng: NXA16-KL-4S2S

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-3S2S

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-3S2S

Hotline: 0977.9966.27

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-3S2S

Mã hàng: NXA16-KL-3S2S

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-2S1S

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-2S1S

Hotline: 0977.9966.27

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-2S1S

Mã hàng: NXA16-KL-2S1S

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-1S1S

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-1S1S

Hotline: 0977.9966.27

Ổ khoá cơ Chint NXA16-KL-1S1S

Mã hàng: NXA16-KL-1S1S

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Động cơ sạc Chint NXA63-MO 4000-6300A AC380-AC400

Động cơ sạc Chint NXA63-MO 4000-6300A AC380-AC400

Hotline: 0977.9966.27

Động cơ sạc Chint NXA63-MO 4000-6300A AC380-AC400

Mã hàng: NXA63-MO

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Động cơ sạc Chint NXA63-MO AC220-230-DC220

Động cơ sạc Chint NXA63-MO AC220-230-DC220

Hotline: 0977.9966.27

Động cơ sạc Chint NXA63-MO AC220-230-DC220

Mã hàng: NXA63-MO AC220-230-DC220

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Động cơ sạc Chint NXA40-MO-110VDC

Động cơ sạc Chint NXA40-MO-110VDC

Hotline: 0977.9966.27

Động cơ sạc Chint NXA40-MO-110VDC

Mã hàng: NXA40-MO-110VDC

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Động cơ sạc Chint NXA40-MO-230VAC

Động cơ sạc Chint NXA40-MO-230VAC

Hotline: 0977.9966.27

Động cơ sạc Chint NXA40-MO-230VAC

Mã hàng: NXA40-MO-230VAC

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Động cơ sạc Chint NXA40-MO-400VAC

Động cơ sạc Chint NXA40-MO-400VAC

Hotline: 0977.9966.27

Động cơ sạc Chint NXA40-MO-400VAC

Mã hàng: NXA40-MO-400VAC

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Động cơ sạc Chint NXA32-MO-110VDC

Động cơ sạc Chint NXA32-MO-110VDC

Hotline: 0977.9966.27

Động cơ sạc Chint NXA32-MO-110VDC

Mã hàng: NXA32-MO-110VDC

Phân loại : Phụ kiện ACB

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0