Relay (Rơ le)

(60 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-6VAC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-6VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-6VAC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-6VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 6V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-12VAC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-12VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-12VAC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-12VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 12V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-24VAC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-24VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-24VAC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-24VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 24V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-36VAC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-36VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-36VAC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-36VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 36V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-48VAC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-48VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-48VAC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-48VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 48V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-110VAC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-110VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-110VAC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-110VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 110V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-220VAC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-220VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-220VAC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-220VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 220V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-380VAC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-380VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-380VAC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-380VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 380V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-6VDC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-6VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-6VDC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-6VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 6V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-12VDC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-12VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-12VDC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-12VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 12V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-24VDC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-24VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-24VDC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-24VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 24V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-36VDC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-36VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-36VDC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-36VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 36V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-48VDC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-48VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-48VDC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-48VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 48V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-110VDC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-110VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-110VDC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-110VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 110V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-220VDC

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-220VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-220VDC

Mã hàng: JZX-22FD/2Z-220VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 220V

Dòng điện định mức : 5A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-6VAC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-6VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-6VAC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-6VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 6V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-12VAC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-12VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-12VAC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-12VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 12V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-24VAC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-24VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-24VAC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-24VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 24V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-36VAC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-36VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-36VAC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-36VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 36V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-48VAC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-48VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-48VAC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-48VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 48V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-110VAC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-110VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-110VAC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-110VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 110V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-220VAC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-220VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-220VAC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-220VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 220V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-380VAC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-380VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-380VAC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-380VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 380V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-6VDC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-6VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-6VDC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-6VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 6V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-12VDC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-12VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-12VDC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-12VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 12V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-24VDC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-24VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-24VDC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-24VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 24V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-36VDC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-36VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-36VDC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-36VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 36V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-48VDC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-48VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-48VDC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-48VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 48V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-110VDC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-110VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-110VDC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-110VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 110V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-220VDC

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-220VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-220VDC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-220VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 220V

Dòng điện định mức : 3A

Số chân: 14

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JZX-22FD/4Z-220VDC

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JZX-22FD/4Z-220VDC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JZX-22FD/4Z-220VDC

Mã hàng: JZX-22FD/4Z-220VDC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 220V

Dòng điện định mức : 10A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-6VAC

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-6VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-6VAC

Mã hàng: JQX-13F/2Z-6VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 6V

Dòng điện định mức : 10A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-12VAC

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-12VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-12VAC

Mã hàng: JQX-13F/2Z-12VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 12V

Dòng điện định mức : 10A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-24VAC

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-24VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-24VAC

Mã hàng: JQX-13F/2Z-24VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 24V

Dòng điện định mức : 10A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-36VAC

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-36VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-36VAC

Mã hàng: JQX-13F/2Z-36VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 36V

Dòng điện định mức : 10A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-48VAC

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-48VAC

Hotline: 0977.9966.27

Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-48VAC

Mã hàng: JQX-13F/2Z-48VAC

Phân loại : Relay

Điện áp ngõ vào : 48V

Dòng điện định mức : 10A

Số chân: 8

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0