Cầu dao (MCB) Sino - Vanlock

(86 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao tép 1P 100A - Model PS100H/1100

Cầu dao tép 1P 100A - Model PS100H/1100

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tép 1P 100A - Model PS100H/1100 Mã hàng: PS100H/1100 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tép 3P 80A - Model PS100H/3080

Cầu dao tép 3P 80A - Model PS100H/3080

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tép 3P 80A - Model PS100H/3080 Mã hàng: PS100H/3080 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 125A - Model PS100H/4/D125

Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 125A - Model PS100H/4/D125

957,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 125A - Model PS100H/4/D125 Mã hàng: PS100H/4/D125 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 100A - Model PS100H/4/D100

Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 100A - Model PS100H/4/D100

957,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 100A - Model PS100H/4/D100 Mã hàng: PS100H/4/D80 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 80A - Model PS100H/4/D80

Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 80A - Model PS100H/4/D80

957,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 10kA 80A - Model PS100H/4/D80 Mã hàng: PS100H/4/D80 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 125A - Model PS100H/3/D125

Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 125A - Model PS100H/3/D125

580,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 125A - Model PS100H/3/D125 Mã hàng: PS100H/3/D125 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 100A - Model PS100H/3/D100

Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 100A - Model PS100H/3/D100

580,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 100A - Model PS100H/3/D100 Mã hàng: PS100H/3/D100 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 80A - Model PS100H/3/D80

Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 80A - Model PS100H/3/D80

580,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 10kA 80A - Model PS100H/3/D80 Mã hàng: PS100H/3/D80 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 125A - Model PS100H/2/D125

Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 125A - Model PS100H/2/D125

380,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 125A - Model PS100H/2/D125 Mã hàng: PS100H/2/D125 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 100A - Model PS100H/2/D100

Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 100A - Model PS100H/2/D100

380,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 100A - Model PS100H/2/D100 Mã hàng: PS100H/2/D100 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 80A - Model PS100H/2/D80

Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 80A - Model PS100H/2/D80

380,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 10kA 80A - Model PS100H/2/D80 Mã hàng: PS100H/2/D80 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 125A - Model PS100H/1/D125

Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 125A - Model PS100H/1/D125

290,000 đ

Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 125A - Model PS100H/1/D125 Mã hàng: PS100H/1/D125 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 100A - Model PS100H/1/D100

Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 100A - Model PS100H/1/D100

290,000 đ

Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 100A - Model PS100H/1/D100 Mã hàng: PS100H/1/D100 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 80A - Model PS100H/1/D80

Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 80A - Model PS100H/1/D80

290,000 đ

Cầu dao tự động MCB 1P 10kA 80A - Model PS100H/1/D80 Mã hàng: PS100H/1/D80 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 63A - Model PS45S/C4063

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 63A - Model PS45S/C4063

398,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 63A - Model PS45S/C4063 Mã hàng: PS45S/C4063 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 50A - Model PS45S/C4050

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 50A - Model PS45S/C4050

398,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 50A - Model PS45S/C4050 Mã hàng: PS45S/C4050 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 40A - Model PS45S/C4040

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 40A - Model PS45S/C4040

308,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 40A - Model PS45S/C4040 Mã hàng: PS45S/C4040 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 32A - Model PS45S/C4032

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 32A - Model PS45S/C4032

308,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 32A - Model PS45S/C4032 Mã hàng: PS45S/C4032 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 25A - Model PS45S/C4025

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 25A - Model PS45S/C4025

308,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 25A - Model PS45S/C4025 Mã hàng: PS45S/C4025 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 20A - Model PS45S/C4020

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 20A - Model PS45S/C4020

308,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 20A - Model PS45S/C4020 Mã hàng: PS45S/C4020 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 16A - Model PS45S/C4016

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 16A - Model PS45S/C4016

308,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 16A - Model PS45S/C4016 Mã hàng: PS45S/C4016 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 10A - Model PS45S/C4010

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 10A - Model PS45S/C4010

308,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 10A - Model PS45S/C4010 Mã hàng: PS45S/C4010 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 6A - Model PS45S/C4006

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 6A - Model PS45S/C4006

308,000 đ

Cầu dao tự động MCB 4P 6kA 6A - Model PS45S/C4006 Mã hàng: PS45S/C4006 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 63A - Model PS45S/C3063

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 63A - Model PS45S/C3063

265,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 63A - Model PS45S/C3063 Mã hàng: PS45S/C3063 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 50A - Model PS45S/C3050

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 50A - Model PS45S/C3050

265,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 50A - Model PS45S/C3050 Mã hàng: PS45S/C3050 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 40A - Model PS45S/C3040

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 40A - Model PS45S/C3040

219,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 40A - Model PS45S/C3040 Mã hàng: PS45S/C3040 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 32A - Model PS45S/C3032

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 32A - Model PS45S/C3032

219,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 32A - Model PS45S/C3032 Mã hàng: PS45S/C3032 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 25A - Model PS45S/C3025

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 25A - Model PS45S/C3025

219,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 25A - Model PS45S/C3025 Mã hàng: PS45S/C3025 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 20A - Model PS45S/C3020

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 20A - Model PS45S/C3020

219,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 20A - Model PS45S/C3020 Mã hàng: PS45S/C3020 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 16A - Model PS45S/C3016

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 16A - Model PS45S/C3016

219,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 16A - Model PS45S/C3016 Mã hàng: PS45S/C3016 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 10A - Model PS45S/C3010

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 10A - Model PS45S/C3010

219,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 10A - Model PS45S/C3010 Mã hàng: PS45S/C3010 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 6A - Model PS45S/C3006

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 6A - Model PS45S/C3006

219,000 đ

Cầu dao tự động MCB 3P 6kA 6A - Model PS45S/C3006 Mã hàng: PS45S/C3006 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 63A - Model PS45S/C2063

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 63A - Model PS45S/C2063

190,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 63A - Model PS45S/C2063 Mã hàng: PS45S/C2063 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 50A - Model PS45S/C2050

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 50A - Model PS45S/C2050

190,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 50A - Model PS45S/C2050 Mã hàng: PS45S/C2050 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 40A - Model PS45S/C2040

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 40A - Model PS45S/C2040

125,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 40A - Model PS45S/C2040 Mã hàng: PS45S/C2040 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 32A - Model PS45S/C2032

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 32A - Model PS45S/C2032

125,000 đ

Cầu dao tự động MCB 2P 6kA 32A - Model PS45S/C2032 Mã hàng: PS45S/C2032 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0