Cầu dao tự động một chiều - Dòng BH-D (MCB China)

(32 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 63A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 63A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 63A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 50A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 50A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 50A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 40A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 40A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 40A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 32A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 32A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 32A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 25A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 25A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 25A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 20A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 20A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 20A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 16A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 16A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 16A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 13A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 13A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 13A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 10A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 10A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 10A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 6A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 6A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 6A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 4A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 4A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 4A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 3A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 3A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 3A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 1.6A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 1.6A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 1.6A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 2A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 2A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 2A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 1A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 1A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 1A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 0.5A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 0.5A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 2P 0.5A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 63A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 63A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 63A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 50A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 50A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 50A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 40A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 40A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 40A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 32A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 32A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 32A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 25A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 25A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 25A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 20A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 20A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 20A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 16A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 16A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 16A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 13A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 13A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 13A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 10A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 10A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 10A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 6A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 6A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 6A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 4A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 4A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 4A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 3A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 3A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 3A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 2A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 2A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 2A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 1.6A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 1.6A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 1.6A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 1A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 1A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 1A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 0.5A C DC

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 0.5A C DC

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động một chiều MCB Mitsubishi BH-D10 1P 0.5A C DC

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0