Đèn ốp trần - Led

(26 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đèn Led Panel Backlit Paragon PLPD40L 40W

Đèn Led Panel Backlit Paragon PLPD40L 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Panel Backlit Paragon PLPD40L 40W

Mã hàng: PLPD40L

Phân loại : Đèn Led Panel

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Panel Backlit Paragon PLPC60L 60W

Đèn Led Panel Backlit Paragon PLPC60L 60W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Panel Backlit Paragon PLPC60L 60W

Mã hàng: PLPC60L

Phân loại : Đèn Led Panel

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Panel Backlit Paragon PLPC40L 40W

Đèn Led Panel Backlit Paragon PLPC40L 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Panel Backlit Paragon PLPC40L 40W

Mã hàng: PLPC40L

Phân loại : Đèn Led Panel

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Panel Backlit Paragon PLPC24L 24W

Đèn Led Panel Backlit Paragon PLPC24L 24W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Panel Backlit Paragon PLPC24L 24W

Mã hàng: PLPC24L

Phân loại : Đèn Led Panel

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Panel-ECO Paragon PLPB40L-E 40W

Đèn Led Panel-ECO Paragon PLPB40L-E 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Panel-ECO Paragon PLPB40L-E 40W

Mã hàng: PLPB40L-E

Phân loại : Đèn Led Panel

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Panel-ECO Paragon PLPA60L-E 50W

Đèn Led Panel-ECO Paragon PLPA60L-E 50W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Panel-ECO Paragon PLPA60L-E 50W

Mã hàng: PLPA60L-E

Phân loại : Đèn Led Panel

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Panel-ECO Paragon PLPA40L-E 40W

Đèn Led Panel-ECO Paragon PLPA40L-E 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Panel-ECO Paragon PLPA40L-E 40W

Mã hàng: PLPA40L-E

Phân loại : Đèn Led Panel

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Panel Paragon PLPB40L-G2 40W

Đèn Led Panel Paragon PLPB40L-G2 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Panel Paragon PLPB40L-G2 40W

Mã hàng: PLPB40L-G2

Phân loại : Đèn Led Panel

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Panel Paragon PLPA60L-G2 50W

Đèn Led Panel Paragon PLPA60L-G2 50W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Panel Paragon PLPA60L-G2 50W

Mã hàng: PLPA60L-G2

Phân loại : Đèn Led Panel

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Panel Paragon PLPA40L-G2 40W

Đèn Led Panel Paragon PLPA40L-G2 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Panel Paragon PLPA40L-G2 40W

Mã hàng: PLPA40L-G2

Phân loại : Đèn Led Panel

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Panel Paragon PLPA24L 24W

Đèn Led Panel Paragon PLPA24L 24W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Panel Paragon PLPA24L 24W

Mã hàng: PLPA24L

Phân loại : Đèn Led Panel

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Panel Paragon PLPA20L 20W

Đèn Led Panel Paragon PLPA20L 20W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Panel Paragon PLPA20L 20W

Mã hàng: PLPA20L

Phân loại : Đèn Led Panel

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led ốp trần Paragon PSCB8602L 14W

Đèn Led ốp trần Paragon PSCB8602L 14W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led ốp trần Paragon PSCB8602L 14W

Mã hàng: PSCB8602L

Phân loại : Đèn Led ốp trần

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led ốp trần Paragon PSCA8602L 14W

Đèn Led ốp trần Paragon PSCA8602L 14W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led ốp trần Paragon PSCA8602L 14W

Mã hàng: PSCA8602L

Phân loại : Đèn Led ốp trần

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led ốp trần cảm biến Paragon PLCK370L18/SS 18W

Đèn Led ốp trần cảm biến Paragon PLCK370L18/SS 18W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led ốp trần cảm biến Paragon PLCK370L18/SS 18W

Mã hàng: PLCK370L18/SS

Phân loại : Đèn Led ốp trần

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led ốp trần cảm biến Paragon PLCQ355L18/SS 18W

Đèn Led ốp trần cảm biến Paragon PLCQ355L18/SS 18W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led ốp trần cảm biến Paragon PLCQ355L18/SS 18W

Mã hàng: PLCQ355L18/SS

Phân loại : Đèn Led ốp trần

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led ốp trần cảm biến Paragon PLCA355L18/SS 18W

Đèn Led ốp trần cảm biến Paragon PLCA355L18/SS 18W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led ốp trần cảm biến Paragon PLCA355L18/SS 18W

Mã hàng: PLCA355L18/SS

Phân loại : Đèn Led ốp trần

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led ốp trần cảm biến Paragon PLCA295L12/SS 12W

Đèn Led ốp trần cảm biến Paragon PLCA295L12/SS 12W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led ốp trần cảm biến Paragon PLCA295L12/SS 12W

Mã hàng: PLCA295L12/SS

Phân loại : Đèn Led ốp trần

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led ốp trần đổi màu Paragon PLCK370L18/CCT 18W

Đèn Led ốp trần đổi màu Paragon PLCK370L18/CCT 18W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led ốp trần đổi màu Paragon PLCK370L18/CCT 18W

Mã hàng: PLCK370L18/CCT

Phân loại : Đèn Led ốp trần

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led ốp trần đổi màu Paragon PLCQ355L18/CCT 18W

Đèn Led ốp trần đổi màu Paragon PLCQ355L18/CCT 18W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led ốp trần đổi màu Paragon PLCQ355L18/CCT 18W

Mã hàng: PLCQ355L18/CCT

Phân loại : Đèn Led ốp trần

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led ốp trần đổi màu Paragon PLCA355L18/CCT 18W

Đèn Led ốp trần đổi màu Paragon PLCA355L18/CCT 18W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led ốp trần đổi màu Paragon PLCA355L18/CCT 18W

Mã hàng: PLCA355L18/CCT

Phân loại : Đèn Led ốp trần

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led ốp trần đổi màu Paragon PLCA295L12/CCT 12W

Đèn Led ốp trần đổi màu Paragon PLCA295L12/CCT 12W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led ốp trần đổi màu Paragon PLCA295L12/CCT 12W

Mã hàng: PLCA295L12/CCT

Phân loại : Đèn Led ốp trần

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led ốp trần Paragon PLCK370L18 18W

Đèn Led ốp trần Paragon PLCK370L18 18W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led ốp trần Paragon PLCK370L18 18W

Mã hàng: PLCK370L18

Phân loại : Đèn Led ốp trần

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led ốp trần Paragon PLCQ355L18 18W

Đèn Led ốp trần Paragon PLCQ355L18 18W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led ốp trần Paragon PLCQ355L18 18W

Mã hàng: PLCQ355L18

Phân loại : Đèn Led ốp trần

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led ốp trần Paragon PLCA355L18 18W

Đèn Led ốp trần Paragon PLCA355L18 18W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led ốp trần Paragon PLCA355L18 18W

Mã hàng: PLCA355L18

Phân loại : Đèn Led ốp trần

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led ốp trần Paragon PLCA295L12 12W

Đèn Led ốp trần Paragon PLCA295L12 12W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led ốp trần Paragon PLCA295L12 12W

Mã hàng: PLCA295L12

Phân loại : Đèn Led ốp trần

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0