Tụ bù và Bộ điều khiển tụ bù

(18 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ điều khiển tụ bù Chint JKF8-12

Bộ điều khiển tụ bù Chint JKF8-12

Hotline: 0977.9966.27

Bộ điều khiển tụ bù Chint JKF8-12

Mã hàng: JKF8-12

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ điều khiển tụ bù Chint JKF8-6

Bộ điều khiển tụ bù Chint JKF8-6

Hotline: 0977.9966.27

Bộ điều khiển tụ bù Chint JKF8-6

Mã hàng: JKF8-6

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint NWC5 0,4-25-3

Tụ bù Chint NWC5 0,4-25-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint NWC5 0,4-25-3

Mã hàng: NWC5 0,4-25-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint NWC5 0,4-20-3

Tụ bù Chint NWC5 0,4-20-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint NWC5 0,4-20-3

Mã hàng: NWC5 0,4-20-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint NWC5 0,4-15-3

Tụ bù Chint NWC5 0,4-15-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint NWC5 0,4-15-3

Mã hàng: NWC5 0,4-15-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint NWC5 0,4-10-3

Tụ bù Chint NWC5 0,4-10-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint NWC5 0,4-10-3

Mã hàng: NWC5 0,4-10-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint BZMJ 0,45-40-3

Tụ bù Chint BZMJ 0,45-40-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint BZMJ 0,45-40-3

Mã hàng: BZMJ 0,45-40-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint BZMJ 0,45-50-3

Tụ bù Chint BZMJ 0,45-50-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint BZMJ 0,45-50-3

Mã hàng: BZMJ 0,45-50-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint BZMJ 0,45-30-3

Tụ bù Chint BZMJ 0,45-30-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint BZMJ 0,45-30-3

Mã hàng: BZMJ 0,45-30-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-60-3

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-60-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-60-3

Mã hàng: BZMJ 0,4-60-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-50-3

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-50-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-50-3

Mã hàng: BZMJ 0,4-50-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-40-3

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-40-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-40-3

Mã hàng: BZMJ 0,4-40-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-30-3

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-30-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-30-3

Mã hàng: BZMJ 0,4-30-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-25-3

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-25-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-25-3

Mã hàng: BZMJ 0,4-25-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-20-3

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-20-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-20-3

Mã hàng: BZMJ 0,4-20-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-3-3

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-3-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-3-3

Mã hàng: BZMJ 0,4-3-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-10-3

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-10-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-10-3

Mã hàng: BZMJ 0,4-10-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-15-3

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-15-3

Hotline: 0977.9966.27

Tụ bù Chint BZMJ 0,4-15-3

Mã hàng: BZMJ 0,4-15-3

Phân loại : Tụ bù

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN 60831-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0