Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng Led

(20 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đồng hồ đo điện áp Selec - Model MV15-AC-200/2000mV (48x96)

Đồng hồ đo điện áp Selec - Model MV15-AC-200/2000mV (48x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Selec - Model MV15-AC-200/2000mV (48x96) Mã hàng: MV15-AC-200/2000mV Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo điện áp Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn Dải hiển thị: 0 ~ 200/2000 mV, 0 ~ 20/200 V Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz), 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) Bảo vệ mặt trước: IP65 Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo điện áp Selec - Model MV15-AC-20/200V (48x96)

Đồng hồ đo điện áp Selec - Model MV15-AC-20/200V (48x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Selec - Model MV15-AC-20/200V (48x96) Mã hàng: MV15-AC-20/200V Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo điện áp Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn Dải hiển thị: 0 ~ 200/2000 mV, 0 ~ 20/200 V Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz), 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) Bảo vệ mặt trước: IP65 Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Selec - Model MA302-20A-AC (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Selec - Model MA302-20A-AC (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Selec - Model MA302-20A-AC (96x96) Mã hàng: MA302-20A-AC Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Dải hiển thị: 0 ~ 20/200/2000 mA, 20A Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz), 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) Bảo vệ mặt trước: IP65 Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Selec - Model MA12-AC-200/2000mA (48x96)

Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Selec - Model MA12-AC-200/2000mA (48x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Selec - Model MA12-AC-200/2000mA (48x96) Mã hàng: MA12-AC-200/2000mA Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Dải hiển thị: 0 ~ 20/200/2000 mA, 20A Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz), 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) Bảo vệ mặt trước: IP65 Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Selec - Model MA12-AC-2/20mA (48x96)

Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Selec - Model MA12-AC-2/20mA (48x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Selec - Model MA12-AC-2/20mA (48x96) Mã hàng: MA12-AC-2/20mA Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Dải hiển thị: 0 ~ 20/200/2000 mA, 20A Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz), 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) Bảo vệ mặt trước: IP65 Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Selec - Model MA12-20A-AC (48x96)

Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Selec - Model MA12-20A-AC (48x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Selec - Model MA12-20A-AC (48x96) Mã hàng: MA12-20A-AC Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Dải hiển thị: 0 ~ 20/200/2000 mA, 20A Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz), 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) Bảo vệ mặt trước: IP65 Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo hệ số CosPhi Selec - Model MP314 (96x96)

Đồng hồ đo hệ số CosPhi Selec - Model MP314 (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo hệ số CosPhi Selec - Model MP314 (96x96) Mã hàng: MP314 Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Độ phân giải: 0.001 Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo hệ số CosPhi Selec - Model MP214 (72x72)

Đồng hồ đo hệ số CosPhi Selec - Model MP214 (72x72)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo hệ số CosPhi Selec - Model MP214 (72x72) Mã hàng: MP214 Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Độ phân giải: 0.001 Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo hệ số CosPhi Selec - Model MP14 (48x96)

Đồng hồ đo hệ số CosPhi Selec - Model MP14 (48x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo hệ số CosPhi Selec - Model MP14 (48x96) Mã hàng: MP14 Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Độ phân giải: 0.001 Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo tần số Selec - Model MF316 (96x96)

Đồng hồ đo tần số Selec - Model MF316 (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo tần số Selec - Model MF316 (96x96) Mã hàng: MF316 Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo Tần Số Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Dải đo lường: 45 - 65Hz Độ phân giải: 0.01 Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (45 - 65Hz), 110V AC ±20%, (45 - 65Hz) Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo tần số Selec - Model MF216 (72x72)

Đồng hồ đo tần số Selec - Model MF216 (72x72)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo tần số Selec - Model MF216 (72x72) Mã hàng: MF216 Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo Tần Số Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Dải đo lường: 45 - 65Hz Độ phân giải: 0.01 Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (45 - 65Hz), 110V AC ±20%, (45 - 65Hz) Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo tần số Selec - Model MF16 (48x96)

Đồng hồ đo tần số Selec - Model MF16 (48x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo tần số Selec - Model MF16 (48x96) Mã hàng: MF16 Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo Tần Số Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Dải đo lường: 45 - 65Hz Độ phân giải: 0.01 Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (45 - 65Hz), 110V AC ±20%, (45 - 65Hz) Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo điện áp trung và hạ thế Selec - Model MV334 (96x96)

Đồng hồ đo điện áp trung và hạ thế Selec - Model MV334 (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo điện áp trung và hạ thế Selec - Model MV334 (96x96) Mã hàng: MV334 Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo Điện áp trung và hạ thế Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Cài đặt hệ số PT sơ cấp: 100 ~ 999 KV Cài đặt hệ số PT thứ cấp: 100 ~ 500 V Mạng kết nối: 1 pha 2 dây hoặc 3 pha 3/4 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) Bảo vệ mặt trước: IP40 Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo điện áp Selec - Model MV305 (96x96)

Đồng hồ đo điện áp Selec - Model MV305 (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo điện áp Selec - Model MV305 (96x96) Mã hàng: MV305 Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo Điện áp Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn Dải hiển thị: 0 - 516V Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz), 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) Bảo vệ mặt trước: IP65 Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo điện áp Selec - Model MV205 (72x72)

Đồng hồ đo điện áp Selec - Model MV205 (72x72)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo điện áp Selec - Model MV205 (72x72) Mã hàng: MV205 Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo Điện áp Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn Dải hiển thị: 0 - 516V Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz), 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) Bảo vệ mặt trước: IP65 Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo điện áp Selec - Model MV15 (48x96)

Đồng hồ đo điện áp Selec - Model MV15 (48x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo điện áp Selec - Model MV15 (48x96) Mã hàng: MV15 Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo Điện áp Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn Dải hiển thị: 0 - 516V Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz), 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) Bảo vệ mặt trước: IP65 Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT - Model MA335 (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT - Model MA335 (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT - Model MA335 (96x96) Mã hàng: MA335 Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo Dòng điện AC gián tiếp qua CT Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Cài đặt hệ số CT: 1/5 - 999 KA Dải hiển thị: 0 - 999 KA Mạng kết nối: 1 pha 2 dây hoặc 3 pha 3/4 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) Bảo vệ mặt trước: IP40 Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT - Model MA302 (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT - Model MA302 (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT - Model MA302 (96x96) Mã hàng: MA302 Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo Dòng điện AC gián tiếp qua CT Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Cài đặt hệ số CT: 5 - 4000A Dải hiển thị: 0 - 4960A Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz), 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) Bảo vệ mặt trước: IP65 Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT - Model MA202 (72x72)

Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT - Model MA202 (72x72)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT - Model MA12 (72x72) Mã hàng: MA202 Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo Dòng điện AC gián tiếp qua CT Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Cài đặt hệ số CT: 5 - 4000A Dải hiển thị: 0 - 4960A Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz), 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) Bảo vệ mặt trước: IP65 Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT - Model MA12 (48x96)

Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT - Model MA12 (48x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT - Model MA12 (48x96) Mã hàng: MA12 Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo Dòng điện AC gián tiếp qua CT Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn Cài đặt hệ số CT: 5 - 4000A Dải hiển thị: 0 - 4960A Mạng kết nối: 1 pha 2 dây Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz), 110V AC ±20%, (50 / 60Hz) Bảo vệ mặt trước: IP65 Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0