Đèn Led Downlight Panasonic

(22 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đèn Led downlight lắp nổi - Model NSADL12W309024W20

Đèn Led downlight lắp nổi - Model NSADL12W309024W20

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight lắp nổi - Luna

Mã hàng: NSADL12W309024W20

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ63*H152 (H84)

Quang thông (lumen): 960

Công suất/ Điện thế sử dụng: 12W/ 220V

Màu: Trắng/Đen

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight lắp nổi - Model NSDL12W409040B54

Đèn Led downlight lắp nổi - Model NSDL12W409040B54

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight lắp nổi - Gaia

Mã hàng: NSDL12W409040B54

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ75*H100

Quang thông (lumen): 960

Công suất/ Điện thế sử dụng: 12W/ 220V

Màu: Đen/Đen

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight lắp nổi - Model NSDL12W309040B54

Đèn Led downlight lắp nổi - Model NSDL12W309040B54

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight lắp nổi - Gaia

Mã hàng: NSDL12W309040B54

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ75*H100

Quang thông (lumen): 960

Công suất/ Điện thế sử dụng: 12W/ 220V

Màu: Đen/Đen

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight lắp nổi - Model NSDL12W409040W54

Đèn Led downlight lắp nổi - Model NSDL12W409040W54

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight lắp nổi - Gaia

Mã hàng: NSDL12W409040W54

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ75*H100

Quang thông (lumen): 960

Công suất/ Điện thế sử dụng: 12W/ 220V

Màu: Trắng/Trắng

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight lắp nổi - Model NSDL12W309040W54

Đèn Led downlight lắp nổi - Model NSDL12W309040W54

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight lắp nổi - Gaia

Mã hàng: NSDL12W309040W54

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ75*H100

Quang thông (lumen): 960

Công suất/ Điện thế sử dụng: 12W/ 220V

Màu: Trắng/Trắng

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight hắt tường - Model NWW10W409018W20

Đèn Led downlight hắt tường - Model NWW10W409018W20

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight hắt tường - Hera

Mã hàng: NWW10W409018W20

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ88*H70

Kích thước khoét trần (mm): Φ80

Công suất/ Điện thế sử dụng: 10W/ 220V

Màu: Đen/Trắng

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight hắt tường - Model NWW10W309018W20

Đèn Led downlight hắt tường - Model NWW10W309018W20

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight hắt tường - Hera

Mã hàng: NWW10W309018W20

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ88*H70

Kích thước khoét trần (mm): Φ80

Công suất/ Điện thế sử dụng: 10W/ 220V

Màu: Đen/Trắng

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight chống nước - Model NWDL10W409055W54

Đèn Led downlight chống nước - Model NWDL10W409055W54

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight chống nước - Thaia

Mã hàng: NWDL10W409055W54

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ82*H58.5

Kích thước khoét trần (mm): Φ75

Công suất/ Điện thế sử dụng: 10W/ 220V

Màu: Trắng/Trắng

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight chống nước - Model NWDL10W309055W54

Đèn Led downlight chống nước - Model NWDL10W309055W54

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight chống nước - Thaia

Mã hàng: NWDL10W309055W54

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ82*H58.5

Kích thước khoét trần (mm): Φ75

Công suất/ Điện thế sử dụng: 10W/ 220V

Màu: Trắng/Trắng

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL15W309036PB40

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL15W309036PB40

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Wilma

Mã hàng: NADL15W309036PB40

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ72*H115

Kích thước khoét trần (mm): Φ52

Công suất/ Điện thế sử dụng: 15W/ 220V

Màu: Trắng/Bạc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL12W409050W20

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL12W409050W20

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Iota

Mã hàng: NADL12W409050W20

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ86*H104

Kích thước khoét trần (mm): Φ75

Công suất/ Điện thế sử dụng: 12W/ 220V

Màu: Trắng/Bạc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL12W309050W20

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL12W309050W20

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Iota

Mã hàng: NADL12W309050W20

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ86*H104

Kích thước khoét trần (mm): Φ75

Công suất/ Điện thế sử dụng: 12W/ 220V

Màu: Trắng/Bạc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL12W409024W20

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL12W409024W20

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Iota

Mã hàng: NADL12W409024W20

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ86*H104

Kích thước khoét trần (mm): Φ75

Công suất/ Điện thế sử dụng: 12W/ 220V

Màu: Trắng/Bạc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL12W309024W20

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL12W309024W20

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Iota

Mã hàng: NADL12W309024W20

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ86*H104

Kích thước khoét trần (mm): Φ75

Công suất/ Điện thế sử dụng: 12W/ 220V

Màu: Trắng/Bạc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL09W409050W20

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL09W409050W20

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Iota

Mã hàng: NADL09W409050W20

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ86*H104

Kích thước khoét trần (mm): Φ75

Công suất/ Điện thế sử dụng: 9W/ 220V

Màu: Trắng/Bạc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL09W309050W20

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL09W309050W20

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Iota

Mã hàng: NADL09W309050W20

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ86*H104

Kích thước khoét trần (mm): Φ75

Công suất/ Điện thế sử dụng: 9W/ 220V

Màu: Trắng/Bạc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL09W409024W20

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL09W409024W20

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Iota

Mã hàng: NADL09W409024W20

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ86*H104

Kích thước khoét trần (mm): Φ75

Công suất/ Điện thế sử dụng: 9W/ 220V

Màu: Trắng/Bạc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL09W309024W20

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL09W309024W20

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Iota

Mã hàng: NADL09W309024W20

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ86*H104

Kích thước khoét trần (mm): Φ75

Công suất/ Điện thế sử dụng: 9W/ 220V

Màu: Trắng/Bạc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL13W409050W20D

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL13W409050W20D

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Aura

Mã hàng: NADL13W409050W20D

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ70*H104

Kích thước khoét trần (mm): Φ63

Công suất/ Điện thế sử dụng: 13W/ 220V

Màu: Trắng/Bạc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL13W309050W20D

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL13W309050W20D

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Aura

Mã hàng: NADL13W309050W20D

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ70*H104

Kích thước khoét trần (mm): Φ63

Công suất/ Điện thế sử dụng: 13W/ 220V

Màu: Trắng/Bạc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL13W409035W20D

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL13W409035W20D

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Aura

Mã hàng: NADL13W409035W20D

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ70*H104

Kích thước khoét trần (mm): Φ63

Công suất/ Điện thế sử dụng: 13W/ 220V

Màu: Trắng/Bạc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL13W309035W20D

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Model NADL13W309035W20D

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led downlight điều chỉnh góc chiếu - Aura

Mã hàng: NADL13W309035W20D

Hãng sản xuất: Panasonic

Kích thước (mm): Φ70*H104

Kích thước khoét trần (mm): Φ63

Công suất/ Điện thế sử dụng: 13W/ 220V

Màu: Trắng/Bạc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0