Công tắc dạng khối - Dòng S-T (Contactor)

(206 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Công tắc Mitsubishi SD-T20SASQ DC24V 1a1b

Công tắc Mitsubishi SD-T20SASQ DC24V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T20SASQ DC24V 1a1b

Mã hàng: SD-T20SASQ DC24V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T20SQ DC24V 1a1b

Công tắc Mitsubishi SD-T20SQ DC24V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T20SQ DC24V 1a1b

Mã hàng: SD-T20SQ DC24V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T12SASQ DC24V 1a1b

Công tắc Mitsubishi SD-T12SASQ DC24V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T12SASQ DC24V 1a1b

Mã hàng: SD-T12SASQ DC24V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T12SQ DC24V 1a1b

Công tắc Mitsubishi SD-T12SQ DC24V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T12SQ DC24V 1a1b

Mã hàng: SD-T12SQ DC24V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi S-T20SASQ AC200V 1a1b

Công tắc Mitsubishi S-T20SASQ AC200V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi S-T20SASQ AC200V 1a1b

Mã hàng: S-T20SASQ AC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi S-T20SQ AC200V 1a1b

Công tắc Mitsubishi S-T20SQ AC200V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi S-T20SQ AC200V 1a1b

Mã hàng: S-T20SQ AC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi S-T12SASQ AC200V 1a1b

Công tắc Mitsubishi S-T12SASQ AC200V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi S-T12SASQ AC200V 1a1b

Mã hàng: S-T12SASQ AC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi S-T12SQ AC200V 1a1b

Công tắc Mitsubishi S-T12SQ AC200V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi S-T12SQ AC200V 1a1b

Mã hàng: S-T12SQ AC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi S-T20SASQ AC100V 1a1b

Công tắc Mitsubishi S-T20SASQ AC100V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi S-T20SASQ AC100V 1a1b

Mã hàng: S-T20SASQ AC100V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi S-T20SQ AC100V 1a1b

Công tắc Mitsubishi S-T20SQ AC100V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi S-T20SQ AC100V 1a1b

Mã hàng: S-T20SQ AC100V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi S-T12SASQ AC100V 1a1b

Công tắc Mitsubishi S-T12SASQ AC100V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi S-T12SASQ AC100V 1a1b

Mã hàng: S-T12SASQ AC100V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi S-T12SQ AC100V 1a1b

Công tắc Mitsubishi S-T12SQ AC100V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi S-T12SQ AC100V 1a1b

Mã hàng: S-T12SQ AC100V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T100 DC220V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-T100 DC220V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T100 DC220V 2a2b

Mã hàng: SD-T100 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T80 DC220V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-T80 DC220V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T80 DC220V 2a2b

Mã hàng: SD-T80 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T65 DC220V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-T65 DC220V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T65 DC220V 2a2b

Mã hàng: SD-T65 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T50 DC220V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-T50 DC220V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T50 DC220V 2a2b

Mã hàng: SD-T50 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T35 DC220V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-T35 DC220V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T35 DC220V 2a2b

Mã hàng: SD-T35 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T32 DC220V

Công tắc Mitsubishi SD-T32 DC220V

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T32 DC220V

Mã hàng: SD-T32 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T21 DC220V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-T21 DC220V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T21 DC220V 2a2b

Mã hàng: SD-T21 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T20 DC220V 2a

Công tắc Mitsubishi SD-T20 DC220V 2a

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T20 DC220V 2a

Mã hàng: SD-T20 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T20 DC220V 1a1b

Công tắc Mitsubishi SD-T20 DC220V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T20 DC220V 1a1b

Mã hàng: SD-T20 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T12 DC220V 2a

Công tắc Mitsubishi SD-T12 DC220V 2a

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T12 DC220V 2a

Mã hàng: SD-T12 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T12 DC220V 1a1b

Công tắc Mitsubishi SD-T12 DC220V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T12 DC220V 1a1b

Mã hàng: SD-T12 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T100 DC200V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-T100 DC200V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T100 DC200V 2a2b

Mã hàng: SD-T100 DC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T80 DC200V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-T80 DC200V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T80 DC200V 2a2b

Mã hàng: SD-T80 DC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T65 DC200V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-T65 DC200V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T65 DC200V 2a2b

Mã hàng: SD-T65 DC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T50 DC200V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-T50 DC200V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T50 DC200V 2a2b

Mã hàng: SD-T50 DC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T35 DC200V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-T35 DC200V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T35 DC200V 2a2b

Mã hàng: SD-T35 DC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T32 DC200V

Công tắc Mitsubishi SD-T32 DC200V

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T32 DC200V

Mã hàng: SD-T32 DC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T21 DC200V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-T21 DC200V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T21 DC200V 2a2b

Mã hàng: SD-T21 DC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T20 DC200V 2a

Công tắc Mitsubishi SD-T20 DC200V 2a

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T20 DC200V 2a

Mã hàng: SD-T20 DC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T20 DC200V 1a1b

Công tắc Mitsubishi SD-T20 DC200V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T20 DC200V 1a1b

Mã hàng: SD-T20 DC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T12 DC200V 2a

Công tắc Mitsubishi SD-T12 DC200V 2a

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T12 DC200V 2a

Mã hàng: SD-T12 DC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T12 DC200V 1a1b

Công tắc Mitsubishi SD-T12 DC200V 1a1b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T12 DC200V 1a1b

Mã hàng: SD-T12 DC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T100 DC125V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-T100 DC125V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T100 DC125V 2a2b

Mã hàng: SD-T100 DC125V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-T80 DC125V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-T80 DC125V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-T80 DC125V 2a2b

Mã hàng: SD-T80 DC125V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0