Interpact INS

(38 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Interpact INS 4P 1600A 31337 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 1600A 31337 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31337 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Loại: INS1600 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 1250A 31335 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 1250A 31335 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31335 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Loại: INS1600 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 1000A 31333 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 1000A 31333 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31333 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Loại: INS1600 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 800A 31331 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 800A 31331 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31331 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Loại: INS1600 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 630b 31343 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 630b 31343 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31343 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Loại: INS1600 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 630A 31115 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 630A 31115 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31115 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 320A đến 630A Loại: INS320 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 500A 31113 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 500A 31113 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31113 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 320A đến 630A Loại: INS320 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 400A 31111 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 400A 31111 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31111 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 320A đến 630A Loại: INS320 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 320A 31108 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 320A 31108 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31108 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 320A đến 630A Loại: INS320 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 1600A 31336 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 1600A 31336 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31336 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Loại: INS1600 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 1250A 31334 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 1250A 31334 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31334 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Loại: INS1600 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 1000A 31332 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 1000A 31332 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31332 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Loại: INS1600 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 800A 31330 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 800A 31330 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31330 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Loại: INS1600 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 630b 31342 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 630b 31342 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31342 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Loại: INS1600 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 630A 31114 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 630A 31114 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31114 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 320A đến 630A Loại: INS320 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 500A 31112 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 500A 31112 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31112 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 320A đến 630A Loại: INS320 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 400A 31110 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 400A 31110 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31110 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 320A đến 630A Loại: INS320 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 320A 31108 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 320A 31108 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31108 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 320A đến 630A Loại: INS320 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 250A 31107 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 250A 31107 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31107 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 100A đến 250A Loại: INS250 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 200A 31103 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 200A 31103 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31103 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 100A đến 250A Loại: INS250 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 160A 31105 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 160A 31105 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31105 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 100A đến 250A Loại: INS250 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 100A 31101 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 100A 31101 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31101 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 100A đến 250A Loại: INS250 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 160A 28913 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 160A 28913 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 28913 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 100A đến 160A Loại: INS160 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 125A 28911 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 125A 28911 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 28911 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 100A đến 160A Loại: INS160 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 100A 28909 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 100A 28909 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 28909 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 100A đến 160A Loại: INS160 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 80A 28905 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 80A 28905 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 28905 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 40A đến 80A Loại: INS80 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 63A 28903 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 63A 28903 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 28903 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 40A đến 80A Loại: INS80 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 4P 40A 28901 SCHNEIDER

Interpact INS 4P 40A 28901 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 28901 Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 40A đến 80A Loại: INS80 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 250A 31106 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 250A 31106 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31106 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 100A đến 250A Loại: INS250 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 200A 31102 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 200A 31102 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Interpact INS 3P 200A 31102 SCHNEIDER Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31102 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 100A đến 250A Loại: INS250 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 160A 31104 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 160A 31104 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Interpact INS 3P 160A 31104 SCHNEIDER Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31104 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 100A đến 250A Loại: INS250 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 100A 31100 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 100A 31100 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Interpact INS 3P 100A 31100 SCHNEIDER Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 31100 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 100A đến 250A Loại: INS250 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 160A 28912 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 160A 28912 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Interpact INS 3P 160A 28912 SCHNEIDER Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 28912 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 100A đến 160A Loại: INS160 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 125A 28910 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 125A 28910 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Interpact INS 3P 125A 28910 SCHNEIDER Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 28910 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 100A đến 160A Loại: INS160 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 100A 28908 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 100A 28908 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Interpact INS 3P 100A 28908 SCHNEIDER Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 28908 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 100A đến 160A Loại: INS160 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Interpact INS 3P 80A 28904 SCHNEIDER

Interpact INS 3P 80A 28904 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Interpact INS 3P 80A 28904 SCHNEIDER Cầu Dao Cắt Tải Interpact INS Schneider Mã hàng: 28904 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 40A đến 80A Loại: INS80 Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-3 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

0977.9966.27
0