Bộ điều khiển MicroLogic

(53 sản phẩm)
Sắp xếp theo
External Sensor 48891 Micrologic SCHNEIDER

External Sensor 48891 Micrologic SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

External Sensor 48891 Dành Cho MCCB Schneider Mã hàng: 48891 Mô tả: MDGF summing module Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
External Sensor 33579 Micrologic SCHNEIDER

External Sensor 33579 Micrologic SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

External Sensor 33579 Dành Cho MCCB Schneider Mã hàng: 33579 Mô tả: Source ground return protection (SGR) Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
External Sensor 33574 Micrologic SCHNEIDER

External Sensor 33574 Micrologic SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

External Sensor 33574 Dành Cho MCCB Schneider Mã hàng: 33574 Mô tả: Rectangular leakage protection Loại: 470x160mm Đặc điểm: Dành cho up to 3200A Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
External Sensor 33573 Micrologic SCHNEIDER

External Sensor 33573 Micrologic SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

External Sensor 33573 Dành Cho MCCB Schneider Mã hàng: 33573 Mô tả: Rectangular leakage protection Loại: 280x115mm Đặc điểm: Dành cho up to 1600A Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
External Sensor 48182 Micrologic SCHNEIDER

External Sensor 48182 Micrologic SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

External Sensor 48182 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 48182 Mô tả: Earth Fault Protection (TCE) Loại: 4000/6300A Đặc điểm: Dành cho NW40 đến NW63 Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
External Sensor 34036 Micrologic SCHNEIDER

External Sensor 34036 Micrologic SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

External Sensor 34036 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 34036 Mô tả: Earth Fault Protection (TCE) Loại: 1000/2000A Đặc điểm: Dành cho NW25 đến NW40 Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
External Sensor 34035 Micrologic SCHNEIDER

External Sensor 34035 Micrologic SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

External Sensor 34035 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 34035 Mô tả: Earth Fault Protection (TCE) Loại: 400/2000A Đặc điểm: Dành cho NW08 đến NW20 Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 48365 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 48365 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 48365 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 48365 Loại: Type P - 7.0P Đặc điểm: Dành cho Masterpact NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 48364 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 48364 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 48364 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 48364 Loại: Type P - 6.0P Đặc điểm: Dành cho Masterpact NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 48363 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 48363 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 48363 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 48363 Loại: Type P - 5.0P Đặc điểm: Dành cho Masterpact NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 48500 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 48500 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 48500 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 48500 Loại: Type E - 6.0E Đặc điểm: Dành cho Masterpact NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 48499 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 48499 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 48499 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 48499 Loại: Type E - 5.0E Đặc điểm: Dành cho Masterpact NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 48498 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 48498 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 48498 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 48498 Loại: Type E - 2.0E Đặc điểm: Dành cho Masterpact NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 48362 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 48362 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 48362 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 48362 Loại: Type A - 7.0A Đặc điểm: Dành cho Masterpact NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 48361 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 48361 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 48361 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 48361 Loại: Type A - 6.0A Đặc điểm: Dành cho Masterpact NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 48360 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 48360 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 48360 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 48360 Loại: Type A - 5.0A Đặc điểm: Dành cho Masterpact NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 47299 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 47299 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 47299 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 47299 Loại: Type P - 7.0P Đặc điểm: Dành cho Masterpact NT/NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 47298 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 47298 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 47298 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 47298 Loại: Type P - 6.0P Đặc điểm: Dành cho Masterpact NT/NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 47297 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 47297 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 47297 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 47297 Loại: Type P - 5.0P Đặc điểm: Dành cho Masterpact NT/NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 47292 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 47292 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 47292 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 47292 Loại: Type E - 6.0E Đặc điểm: Dành cho Masterpact NT/NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 47284 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 47284 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 47284 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 47284 Loại: Type E - 5.0E Đặc điểm: Dành cho Masterpact NT/NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 47281 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 47281 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 47281 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 47281 Loại: Type E - 2.0E Đặc điểm: Dành cho Masterpact NT/NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 65307 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 65307 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 65307 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 65307 Loại: Type A - 7.0A Đặc điểm: Dành cho Masterpact NT/NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 65306 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 65306 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 65306 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 65306 Loại: Type A - 6.0A Đặc điểm: Dành cho Masterpact NT/NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 65305 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 65305 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 65305 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 65305 Loại: Type A - 5.0A Đặc điểm: Dành cho Masterpact NT/NW - Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 65295 Dành Cho MCCB SCHNEIDER

Bộ Điều Khiển Micrologic 65295 Dành Cho MCCB SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 65295 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 65295 Loại: Type P - 7.0P Đặc điểm: Dành cho Compact NS>630A Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 65294 Dành Cho MCCB SCHNEIDER

Bộ Điều Khiển Micrologic 65294 Dành Cho MCCB SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 65294 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 65294 Loại: Type P - 6.0P Đặc điểm: Dành cho Compact NS>630A Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 65293 Dành Cho MCCB SCHNEIDER

Bộ Điều Khiển Micrologic 65293 Dành Cho MCCB SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 65293 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 65293 Loại: Type P - 5.0P Đặc điểm: Dành cho Compact NS>630A Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 33540 Dành Cho MCCB SCHNEIDER

Bộ Điều Khiển Micrologic 33540 Dành Cho MCCB SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 33540 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 33540 Loại: Type E - 6.0E Đặc điểm: Dành cho Compact NS>630A Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 33538 Dành Cho MCCB SCHNEIDER

Bộ Điều Khiển Micrologic 33538 Dành Cho MCCB SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 33518 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 33538 Loại: Type E - 5.0E Đặc điểm: Dành cho Compact NS>630A Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 33536 Dành Cho MCCB SCHNEIDER

Bộ Điều Khiển Micrologic 33536 Dành Cho MCCB SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 33516 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 33536 Loại: Type E - 2.0E Đặc điểm: Dành cho Compact NS>630A Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ điều khiển Micrologic 33534 dành cho MCCB SCHNEIDER

Bộ điều khiển Micrologic 33534 dành cho MCCB SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 33534 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 33534 Loại: Type A - 7.0A Đặc điểm: Dành cho Compact NS>630A Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 33533 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 33533 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 33513 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 33533 Loại: Type A - 6.0A Đặc điểm: Dành cho Compact NS>630A Draw out Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 33532 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 33532 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 33532 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 33532 Loại: Type A - 5.0A Đặc điểm: Dành cho Compact NS>630A Drawout Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
External Sensor 33576 Micrologic SCHNEIDER

External Sensor 33576 Micrologic SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

External Sensor 33576 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 33576 Mô tả: Earth Fault Protection (TCE) Loại: 630b - 1600A (NS) và 400/1600A (NT) Đặc điểm: Dành cho NS630b đến 3200 và NT06 đến NT16 Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ Điều Khiển Micrologic 47291 - Dành Cho MCCB Schneider

Bộ Điều Khiển Micrologic 47291 - Dành Cho MCCB Schneider

Hotline: 0977.9966.27

Bộ Điều Khiển Micrologic 47291 Dành Cho MCCB Schneider Mã Hàng: 47291 Loại: Type P - 7.0P Đặc điểm: Dành cho Masterpact NT/NW - Fixed Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

0977.9966.27
0