Thiết bị điện Schneider

(493 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ ổ cắm dao cạo râu - Model KBT727V_WE

Bộ ổ cắm dao cạo râu - Model KBT727V_WE

1,301,300 đ

Bộ ổ cắm dao cạo râu - Model KBT727V_WE Mã hàng: KBT727V_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc chìa khóa thẻ - Model KB31EKT_WE

Bộ công tắc chìa khóa thẻ - Model KB31EKT_WE

859,100 đ

Bộ công tắc chìa khóa thẻ - Model KB31EKT_WE Mã hàng: KB31EKT_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc chuông Không làm phiền, Xin dọn phòng - Model KB32SDC_WE

Bộ công tắc chuông Không làm phiền, Xin dọn phòng - Model KB32SDC_WE

304,700 đ

Bộ công tắc chuông Không làm phiền, Xin dọn phòng - Model KB32SDC_WE Mã hàng: KB32SDC_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc chuông Không làm phiền, Xin dọn phòng - Model KB31BD_C_WE

Bộ công tắc chuông Không làm phiền, Xin dọn phòng - Model KB31BD_C_WE

334,400 đ

Bộ công tắc chuông Không làm phiền, Xin dọn phòng - Model KB31BD_C_WE Mã hàng: KB31BD_C_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mặt che trơn đôi - Model KBT30_WE

Mặt che trơn đôi - Model KBT30_WE

93,500 đ

Mặt che trơn đôi - Model KBT30_WE Mã hàng: KBT30_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mặt che trơn đơn - Model KB30_WE

Mặt che trơn đơn - Model KB30_WE

59,400 đ

Mặt che trơn đơn - Model KB30_WE Mã hàng: KB30_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e - Model KB32TS_RJ5E

Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e - Model KB32TS_RJ5E

245,300 đ

Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e - Model KB32TS_RJ5E Mã hàng: KB32TS_RJ5E Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi - Model KB32RJ6

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi - Model KB32RJ6

305,800 đ

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi - Model KB32RJ6 Mã hàng: KB32RJ6 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn - Model KB31RJ6_WE

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn - Model KB31RJ6_WE

195,800 đ

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn - Model KB31RJ6_WE Mã hàng: KB31RJ6_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi - Model KB32RJ5E

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi - Model KB32RJ5E

272,800 đ

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi - Model KB32RJ5E Mã hàng: KB32RJ5E Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn - Model KB31RJ5E_WE

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn - Model KB31RJ5E_WE

151,800 đ

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn - Model KB31RJ5E_WE Mã hàng: KB31RJ5E_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm điện thoại đôi - Model KB32TS

Bộ ổ cắm điện thoại đôi - Model KB32TS

177,100 đ

Bộ ổ cắm điện thoại đôi - Model KB32TS Mã hàng: KB32TS Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm điện thoại đơn - Model KB31TS_WE

Bộ ổ cắm điện thoại đơn - Model KB31TS_WE

97,900 đ

Bộ ổ cắm điện thoại đơn - Model KB31TS_WE Mã hàng: KB31TS_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm TV đôi - Model KB32TV

Bộ ổ cắm TV đôi - Model KB32TV

215,600 đ

Bộ ổ cắm TV đôi - Model KB32TV Mã hàng: KB32TV Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm TV đơn - Model KB31TV_WE

Bộ ổ cắm TV đơn - Model KB31TV_WE

121,000 đ

Bộ ổ cắm TV đơn - Model KB31TV_WE Mã hàng: KB31TV_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc điều chỉnh tốc độ quạt - Model KB31RF250_WE

Bộ công tắc điều chỉnh tốc độ quạt - Model KB31RF250_WE

385,000 đ

Bộ công tắc điều chỉnh tốc độ quạt - Model KB31RF250_WE Mã hàng: KB31RF250_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn 400W - Model KB31RD400_WE

Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn 400W - Model KB31RD400_WE

414,700 đ

Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn 400W - Model KB31RD400_WE Mã hàng: KB31RD400_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm sạc USB đôi 2.1A - Model KB32USB_WE

Bộ ổ cắm sạc USB đôi 2.1A - Model KB32USB_WE

1,479,500 đ

Bộ ổ cắm sạc USB đôi 2.1A - Model KB32USB_WE Mã hàng: KB32USB_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm sạc USB đơn 2.1A - Model KB31USB_WE

Bộ ổ cắm sạc USB đơn 2.1A - Model KB31USB_WE

925,100 đ

Bộ ổ cắm sạc USB đơn 2.1A - Model KB31USB_WE Mã hàng: KB31USB_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đa năng 13A - Model KB413S

Bộ ổ cắm đa năng 13A - Model KB413S

132,000 đ

Bộ ổ cắm đa năng 13A - Model KB413S Mã hàng: KB413S Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A - Model KB426UES2_WE_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A - Model KB426UES2_WE_G19

150,700 đ

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A - Model KB426UES2_WE_G19 Mã hàng: KB426UES2_WE_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A - Model KB426UEST_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A - Model KB426UEST_G19

86,900 đ

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A - Model KB426UEST_G19 Mã hàng: KB426UEST_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A - Model KB426US2_WE

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A - Model KB426US2_WE

94,600 đ

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A - Model KB426US2_WE Mã hàng: KB426US2_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A - Model KB426US_WE

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A - Model KB426US_WE

75,900 đ

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A - Model KB426US_WE Mã hàng: KB426US_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ nút nhấn chuống 10A - Model KB31BPB_WE

Bộ nút nhấn chuống 10A - Model KB31BPB_WE

68,200 đ

Bộ nút nhấn chuống 10A - Model KB31BPB_WE Mã hàng: KB31BPB_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc 2 cực 20A, có đèn báo - Model KB31D20NE_WE

Bộ công tắc 2 cực 20A, có đèn báo - Model KB31D20NE_WE

143,000 đ

Bộ công tắc 2 cực 20A, có đèn báo - Model KB31D20NE_WE Mã hàng: KB31D20NE_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc trung gian 10AX - Model KB31IA_WE

Bộ công tắc trung gian 10AX - Model KB31IA_WE

194,700 đ

Bộ công tắc trung gian 10AX - Model KB31IA_WE Mã hàng: KB31IA_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX - Model KB32_WE

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX - Model KB32_WE

91,300 đ

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX - Model KB32_WE Mã hàng: KB32_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX - Model KB31_WE

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX - Model KB31_WE

56,100 đ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX - Model KB31_WE Mã hàng: KB31_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX - Model KB34_1_WE

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX - Model KB34_1_WE

209,000 đ

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX - Model KB34_1_WE Mã hàng: KB34_1_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0