Ống xoắn HPDE (PDC) Sino

(11 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Ống nhựa xoắn HDPE 260/200 - Model PDC 260/200

Ống nhựa xoắn HDPE 260/200 - Model PDC 260/200

270,000 đ

Ống nhựa xoắn HDPE 260/200 - Model PDC 260/200 Mã hàng: PDC 260/200 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống nhựa xoắn HDPE 230/175 - Model PDC 230/175

Ống nhựa xoắn HDPE 230/175 - Model PDC 230/175

239,000 đ

Ống nhựa xoắn HDPE 230/175 - Model PDC 230/175 Mã hàng: PDC 230/175 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống nhựa xoắn HDPE 195/150 - Model PDC 195/150

Ống nhựa xoắn HDPE 195/150 - Model PDC 195/150

165,500 đ

Ống nhựa xoắn HDPE 195/150 - Model PDC 195/150 Mã hàng: PDC 195/150 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống nhựa xoắn HDPE 160/125 - Model PDC 160/125

Ống nhựa xoắn HDPE 160/125 - Model PDC 160/125

122,600 đ

Ống nhựa xoắn HDPE 160/125 - Model PDC 160/125 Mã hàng: PDC 160/125 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống nhựa xoắn HDPE 130/100 - Model PDC 130/100

Ống nhựa xoắn HDPE 130/100 - Model PDC 130/100

98,000 đ

Ống nhựa xoắn HDPE 130/100 - Model PDC 130/100 Mã hàng: PDC 130/100 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống nhựa xoắn HDPE 105/80 - Model PDC 105/80

Ống nhựa xoắn HDPE 105/80 - Model PDC 105/80

80,000 đ

Ống nhựa xoắn HDPE 105/80 - Model PDC 105/80 Mã hàng: PDC 105/80 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống nhựa xoắn HDPE 85/65 - Model PDC 85/65

Ống nhựa xoắn HDPE 85/65 - Model PDC 85/65

49,000 đ

Ống nhựa xoắn HDPE 85/65 - Model PDC 85/65 Mã hàng: PDC 85/65 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống nhựa xoắn HDPE 65/50 - Model PDC 65/50

Ống nhựa xoắn HDPE 65/50 - Model PDC 65/50

28,800 đ

Ống nhựa xoắn HDPE 65/50 - Model PDC 65/50 Mã hàng: PDC 65/50 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống nhựa xoắn HDPE 50/40 - Model PDC 50/40

Ống nhựa xoắn HDPE 50/40 - Model PDC 50/40

16,600 đ

Ống nhựa xoắn HDPE 50/40 - Model PDC 50/40 Mã hàng: PDC 50/40 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống nhựa xoắn HDPE 40/30 - Model PDC 40/30

Ống nhựa xoắn HDPE 40/30 - Model PDC 40/30

13,500 đ

Ống nhựa xoắn HDPE 40/30 - Model PDC 40/30 Mã hàng: PDC 40/30 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống nhựa xoắn HDPE 32/25 - Model PDC 32/25

Ống nhựa xoắn HDPE 32/25 - Model PDC 32/25

9,800 đ

Ống nhựa xoắn HDPE 32/25 - Model PDC 32/25 Mã hàng: PDC 32/25 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0