Ống luồn dây điện - Phụ kiện PVC và băng keo Nanoco

(98 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Nẹp luồn dây điện 50x35 - Model NNV1750

Nẹp luồn dây điện 50x35 - Model NNV1750

Hotline: 0977.9966.27

Nẹp luồn dây điện 50x35 - Model NNV1750 Mã hàng: NNV1750 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nẹp luồn dây điện 40x18 - Model NNV1740

Nẹp luồn dây điện 40x18 - Model NNV1740

Hotline: 0977.9966.27

Nẹp luồn dây điện 40x18 - Model NNV1740 Mã hàng: NNV1740 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nẹp luồn dây điện 30x16 - Model NNV1730

Nẹp luồn dây điện 30x16 - Model NNV1730

Hotline: 0977.9966.27

Nẹp luồn dây điện 30x16 - Model NNV1730 Mã hàng: NNV1730 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nẹp luồn dây điện 25x14 - Model NNV1725

Nẹp luồn dây điện 25x14 - Model NNV1725

Hotline: 0977.9966.27

Nẹp luồn dây điện 25x14 - Model NNV1725 Mã hàng: NNV1725 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nẹp luồn dây điện 20x10 - Model NNV1720

Nẹp luồn dây điện 20x10 - Model NNV1720

Hotline: 0977.9966.27

Nẹp luồn dây điện 20x10 - Model NNV1720 Mã hàng: NNV1720 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nẹp luồn dây điện 15x9 - Model NNV1715

Nẹp luồn dây điện 15x9 - Model NNV1715

Hotline: 0977.9966.27

Nẹp luồn dây điện 15x9 - Model NNV1715 Mã hàng: NNV1715 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Băng keo cách điện PVC - Model FKPC10

Băng keo cách điện PVC - Model FKPC10

49,000 đ

Băng keo cách điện PVC - Model FKPC10 Mã hàng: FKPC10 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Băng keo cách điện PVC - Model FKPT20

Băng keo cách điện PVC - Model FKPT20

107,000 đ

Băng keo cách điện PVC - Model FKPT20 Mã hàng: FKPT20 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Băng keo cách điện PVC - Model FKPT10

Băng keo cách điện PVC - Model FKPT10

60,000 đ

Băng keo cách điện PVC - Model FKPT10 Mã hàng: FKPT10 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG32GH

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG32GH

260,000 đ

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG32GH Mã hàng: FRG32GH Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG25GS

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG25GS

265,000 đ

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG25GS Mã hàng: FRG25GS Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG20G

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG20G

240,000 đ

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG20G Mã hàng: FRG20G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG16G

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG16G

180,000 đ

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG16G Mã hàng: FRG16G Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG32W

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG32W

250,000 đ

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG32W Mã hàng: FRG32W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG25W

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG25W

200,000 đ

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG25W Mã hàng: FRG25W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG20W

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG20W

180,000 đ

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG20W Mã hàng: FRG20W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG16W

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG16W

140,000 đ

Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập - Model FRG16W Mã hàng: FRG16W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối tròn 4 ngã - Model NPA68251

Hộp nối tròn 4 ngã - Model NPA68251

7,700 đ

Hộp nối tròn 4 ngã - Model NPA68251 Mã hàng: NPA68251 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối tròn 4 ngã - Model NPA68201

Hộp nối tròn 4 ngã - Model NPA68201

7,200 đ

Hộp nối tròn 4 ngã - Model NPA68201 Mã hàng: NPA68201 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối tròn 4 ngã - Model NPA68161

Hộp nối tròn 4 ngã - Model NPA68161

6,600 đ

Hộp nối tròn 4 ngã - Model NPA68161 Mã hàng: NPA68161 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối tròn 3 ngã - Model NPA67251

Hộp nối tròn 3 ngã - Model NPA67251

7,700 đ

Hộp nối tròn 3 ngã - Model NPA67251 Mã hàng: NPA67251 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối tròn 3 ngã - Model NPA67201

Hộp nối tròn 3 ngã - Model NPA67201

7,200 đ

Hộp nối tròn 3 ngã - Model NPA67201 Mã hàng: NPA67201 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối tròn 3 ngã - Model NPA67161

Hộp nối tròn 3 ngã - Model NPA67161

6,600 đ

Hộp nối tròn 3 ngã - Model NPA67161 Mã hàng: NPA67161 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối tròn 2 ngã vuông - Model NPA69251

Hộp nối tròn 2 ngã vuông - Model NPA69251

7,700 đ

Hộp nối tròn 2 ngã vuông - Model NPA69251 Mã hàng: NPA69251 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối tròn 2 ngã vuông - Model NPA69201

Hộp nối tròn 2 ngã vuông - Model NPA69201

7,200 đ

Hộp nối tròn 2 ngã vuông - Model NPA69201 Mã hàng: NPA69201 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối tròn 2 ngã vuông - Model NPA69161

Hộp nối tròn 2 ngã vuông - Model NPA69161

6,600 đ

Hộp nối tròn 2 ngã vuông - Model NPA69161 Mã hàng: NPA69161 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đầu giảm - Model FPA5040

Đầu giảm - Model FPA5040

8,800 đ

Đầu giảm - Model FPA5040 Mã hàng: FPA5040 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đầu giảm - Model FPA4032

Đầu giảm - Model FPA4032

6,600 đ

Đầu giảm - Model FPA4032 Mã hàng: FPA4032 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đầu giảm - Model FPA3225

Đầu giảm - Model FPA3225

3,200 đ

Đầu giảm - Model FPA3225 Mã hàng: FPA3225 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đầu giảm - Model FPA2520

Đầu giảm - Model FPA2520

1,900 đ

Đầu giảm - Model FPA2520 Mã hàng: FPA2520 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đầu giảm - Model FPA2016

Đầu giảm - Model FPA2016

1,100 đ

Đầu giảm - Model FPA2016 Mã hàng: FPA2016 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
T nối - Model NPA0450

T nối - Model NPA0450

12,000 đ

T nối - Model NPA0450 Mã hàng: NPA0450 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
T nối - Model NPA0440

T nối - Model NPA0440

10,000 đ

T nối - Model NPA0440 Mã hàng: NPA0440 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
T nối - Model NPA0432

T nối - Model NPA0432

7,700 đ

T nối - Model NPA0432 Mã hàng: NPA0432 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
T nối - Model NPA0425

T nối - Model NPA0425

5,500 đ

T nối - Model NPA0425 Mã hàng: NPA0425 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
T nối - Model NPA0420

T nối - Model NPA0420

3,700 đ

T nối - Model NPA0420 Mã hàng: NPA0420 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0