Công tơ điện tử EMIC

(10 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Công tơ điện tử EMIC MV3E43T 30(60)A 3 Pha

Công tơ điện tử EMIC MV3E43T 30(60)A 3 Pha

Hotline: 0977.9966.27

Công tơ điện tử EMIC MV3E43T 30(60)A 3 Pha

Mã hàng: MV3E43T 30(60)A

Phân loại : Công tơ điện tử

Xuất xứ: EMIC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tơ điện tử EMIC MV3E43T 50(100)A 3 Pha

Công tơ điện tử EMIC MV3E43T 50(100)A 3 Pha

Hotline: 0977.9966.27

Công tơ điện tử EMIC MV3E43T 50(100)A 3 Pha

Mã hàng: MV3E43T

Phân loại : Công tơ điện tử

Xuất xứ: EMIC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tơ điện tử EMIC CE-14mGS 1 Pha 3 giá

Công tơ điện tử EMIC CE-14mGS 1 Pha 3 giá

Hotline: 0977.9966.27

Công tơ điện tử EMIC CE-14mGS 1 Pha 3 giá

Mã hàng: CE-14mGS

Phân loại : Công tơ điện tử

Xuất xứ: EMIC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tơ điện tử EMIC CE-14 1 Pha 3 giá

Công tơ điện tử EMIC CE-14 1 Pha 3 giá

Hotline: 0977.9966.27

Công tơ điện tử EMIC CE-14 1 Pha 3 giá

Mã hàng: CE-14

Phân loại : Công tơ điện tử

Xuất xứ: EMIC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tơ điện tử EMIC CE-18 1 Pha

Công tơ điện tử EMIC CE-18 1 Pha

Hotline: 0977.9966.27

Công tơ điện tử EMIC CE-18 1 Pha

Mã hàng: CE-18

Phân loại : Công tơ điện tử

Xuất xứ: EMIC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tơ điện tử EMIC CE-38 1 Pha

Công tơ điện tử EMIC CE-38 1 Pha

Hotline: 0977.9966.27

Công tơ điện tử EMIC CE-38 1 Pha

Mã hàng: CE-38

Phân loại : Công tơ điện tử

Xuất xứ: EMIC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tơ điện tử gián tiếp EMIC ME-41 3 Pha

Công tơ điện tử gián tiếp EMIC ME-41 3 Pha

Hotline: 0977.9966.27

Công tơ điện tử gián tiếp EMIC ME-41 3 Pha

Mã hàng: ME-41

Phân loại : Công tơ điện tử

Xuất xứ: EMIC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tơ điện tử trực tiếp EMIC ME-42 3 Pha

Công tơ điện tử trực tiếp EMIC ME-42 3 Pha

Hotline: 0977.9966.27

Công tơ điện tử trực tiếp EMIC ME-42 3 Pha

Mã hàng: ME-42

Phân loại : Công tơ điện tử

Xuất xứ: EMIC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tơ điện tử EMIC ME-40 3 Pha 1 giá trực tiếp

Công tơ điện tử EMIC ME-40 3 Pha 1 giá trực tiếp

Hotline: 0977.9966.27

Công tơ điện tử EMIC ME-40 3 Pha 1 giá trực tiếp

Mã hàng: ME-40

Phân loại : Công tơ điện tử

Xuất xứ: EMIC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tơ điện tử EMIC ME-40 3 Pha 1 giá gián tiếp

Công tơ điện tử EMIC ME-40 3 Pha 1 giá gián tiếp

Hotline: 0977.9966.27

Công tơ điện tử EMIC ME-40 3 Pha 1 giá gián tiếp

Mã hàng: ME-40

Phân loại : Công tơ điện tử

Xuất xứ: EMIC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0